Podatki w Niemczech

Czy rozliczenie emerytury otrzymywanej z Niemiec będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku?

Zapewne wiele osób zastawia się, w jaki sposób może rozliczyć podatek od emerytury w Niemczech. Od 2005 roku obowiązują przepisy nakazujące opodatkowanie emerytury w Niemczech. Jednak wiele osób mieszkających w Polsce i otrzymujących wspomniane świadczenie nie ma świadomości obowiązku rozliczenia. Sporo emerytów uważa, że rozliczenie jest zbyteczne. Twierdzą tak, ponieważ żaden urząd nie upomniał się o deklaracje. Dlatego tez nie zamierzają nic z tym zrobić. Wiele osób po rozliczeniu otrzymuje decyzję z obowiązkiem zapłaty podatku od emerytury w Niemczech. Dlaczego mimo niewielkiej kwoty otrzymywanej emerytury pojawiła się dopłata do podatku od emerytury w Niemczech? Czy jest jakikolwiek sposób na uniknięcie dopłaty, jeżeli nie przekroczyła ona kwoty wolnej od podatku? Czy podatek od emerytury w Niemczech koniecznie musi być odprowadzony do Niemiec?

Jaki urząd jest właściwy dla emerytów mieszkających za granicą?

Finanzamt Neubrandenburg jest odpowiedzialny za ustalenie wymiaru podatku dochodowego dla emerytów za granicą. Ponadto urząd skarbowy w Neubrandenburgu jest właściwy dla osób:

 • mieszkających za granicą i otrzymujących emerytury tylko z Niemiec
 • otrzymujących oprócz emerytury inne dochody

Mówiąc o innych dochodach mamy na myśli te, które z reguły objęte są ulgą podatkową. Mogą to być m.in. emerytury urzędnicze, wynagrodzenia, dochody z inwestycji.

Istotna będzie także informacja dla osób, które osiągnęły inne dochody bez odliczenia podatku. Mamy tu na myśli dochody z działalności gospodarczej lub najmu i dzierżawy. W takim wypadku właściwym urzędem skarbowym jest urząd, w którym prowadzona jest działalność. Ewentualnie ten, w którym znajdują się źródła majątku. 

Czym jest umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania?

Pomiędzy Niemcami a Polską została zawarta umowa międzypaństwowa przeciw podwójnemu opodatkowaniu. Na podstawie tego porozumienia tylko państwo niemieckie ma prawo do opodatkowania niemieckich rent. Świadczenie wypłacane z budżetu niemieckiego może być opodatkowane tylko w Niemczech. Oznacza to, że nie może być już drugi raz opodatkowane w Polsce.

Urzędy niemieckie mogą naliczać podatek od emerytury otrzymywanej z Niemiec. Kraj zamieszkania podatnika odgrywa tutaj istotną rolę. Niemcy mogą nie być uprawnieni do naliczenia podatku od emerytury. Stanie się tak, jeżeli między krajem zamieszkania a Niemcami istnieje umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania.

Istnieją dwie metody uniknięcia podwójnego opodatkowania:

 • niemiecka emerytura ma być zwolniona z podatku w państwie zamieszkania,
 • kraj zamieszkania jest zobowiązany uznać niemiecki podatek na poczet podatku należnego za granicą.

Prawo podatkowe dzieli podatników na:

 • podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym (unbeschränkt steuerpflichtig)

 • podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym (beschränkt steuerpflichtig)

Różnica pomiędzy ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym polega na możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Wszelkim należnym ulgom podatkowym podlegają osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym nie mają możliwości skorzystania z ulg podatkowych. 

Emeryt pobierający niemiecką rentę i mieszkający poza granicami Niemiec zazwyczaj będzie osobą o ograniczonym obowiązku podatkowym. W takim wypadku nie będzie miał możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Osoby mieszkające w Polsce i pobierające niemiecką emeryturę mogą być traktowane jako unbeschränkt steuerpflichtig. W takiej sytuacji jest bardzo duża szansa, aby uniknąć podatku w Niemczech. 

Jako Unbeschränktsteuerpflichtig trzeba spełniać przynajmniej jeden z poniższych punktów:

 • w danym roku rozliczeniowym było się zameldowanym w Niemczech powyżej 183 dni;

 • 90% rocznych dochodów przypada na dochody niemieckie, a tylko 10% na zagraniczne;

 • w danym roku rozliczeniowym dochód w Polsce nie przekraczał odpowiednich stawek. Są to stawki zmieniające się w zależności od roku podatkowego. Dla 2020 stawka wynosi 9408€.

Czy będzie trzeba zapłacić podatek od emerytury w Niemczech?

Podatek od emerytury w Niemczech związany jest ze zmianą przepisów w roku 2005. Początkowo tylko 50% wypłacanej emerytury podlegało opodatkowaniu. W obecnym roku podatkowym (tj. 2020) opodatkowana część stanowi już 80% kwoty emerytury. Dla wielu osób opodatkowanie emerytury nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Twierdzą tak, ponieważ Fiskus w Niemczech znając dochody z emerytury, może rozliczyć ich sam. W teorii osoba, która tak uważa, ma rację. Urzędy mogą i rozliczają emerytów Niemieckich. Inaczej będzie to wyglądało, gdy emeryt mieszka w Polsce. Wówczas urzędy nie są w stanie dotrzeć do informacji o dochodach uzyskanych w kraju. Informacja o dochodach w Polsce będzie w tym wypadku bardzo istotna. Dla wyniku rozliczenia bez jej przedłożenia nie będzie możliwości wykonania zeznania. Zatem osoby, które otrzymują emeryturę z Niemiec, powinny przedłożyć w Finanzamt informację o dochodach w Polsce. Jak już wspomniano wyżej dla osób mieszkających w Polsce właściwym urzędem skarbowym będzie Finanzamt Neubrandenburg. Oczywiście tylko, jeżeli nie mają meldunku w Niemczech. Emeryci, którzy chcieliby spełnić obowiązek rozliczenia, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. 

Co zrobić, gdy zostanie naliczony podatek od emerytury w Niemczech? Gdzie i do kiedy wpłacić należność?

Po wysłaniu deklaracji podatkowej do urzędu należy oczekiwać decyzji podatkowej. Po jej otrzymaniu w przypadku naliczenia podatku trzeba będzie wpłacić wymaganą przez urząd kwotę. Konkretna data, do której należna kwota powinna zostać przelana, znajduje się na pierwszej stronie decyzji. Zwykle termin płatności wynosi dwa miesiące od daty wystawienia decyzji podatkowej. Decyzja podatkowa zostanie wysłana na adres podany przez Państwa w firmie rozliczeniowej. 

Numeru rachunku bankowego również można doszukać się na pierwszej stronie decyzji podatkowej. Znajdują się one w jej prawym dolnym rogu. W przypadku Finanzamt Neubrandenburg jest to:

 • Numer konta (w formacie IBAN dla przelewów zagranicznych): DE66 1500 0000 0015 0015 20
 • Swift Code: MARKDEF1150
 • Nazwa banku: BBK Neubrandenburg
 • Odbiorca: Finanzamt Neubrandenburg

Uwaga! Wyżej podany numer konta obowiązuje tylko do przelewów podatku do urzędu w Neubrandenburg. W każdym innym wypadku należy skorzystać z innego numeru konta, który można zaleźć na decyzji podatkowej.

Prócz danych bankowych oraz odbiorcy, wpłacając pieniądze, trzeba podać również tytuł przelewu, czyli:

 • Nazwisko i imię podatnika,
 • Jego numer podatkowy – Steuernummer* (można go znaleźć na pierwszej stronie decyzji w lewym górnym rogu. W Finanzamt Neubrandenburg zaczyna się on od cyfr 070/),
 • Informację o wpłacie, czyli „Einkommenssteuerbescheid” oraz odpowiedni rok rozliczenia. 

W taki sposób nadany przelew z pewnością zostanie dobrze zaksięgowany. Żadne upomnienia odnośnie zaległej płatności nie trafią więcej do podatnika.

*Steuernummer – jest to numer identyfikacji podatkowej. Jest on nadawany każdemu podatnikowi. Zazwyczaj warunkiem jego otrzymania jest złożenie w zeznania podatkowego. Może to także być rejestracja podatkowa Gewerbe. Wspomniany numer powinien znajdować się w lewym górnym roku pisma, otrzymanego z niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Steuernummer a Identifikationsnummer

Do 2008 roku Steuernummer był jedynym potrzebnym numerem do złożenia zeznania podatkowego. Jednakże z biegiem czasu przepisy uległy zmianie. Oprócz wyżej wspomnianego Steuernummer należy podać Identifikationsnummer. Numer identyfikacyjny można porównać do naszego numeru PESEL, który składa się z 11 cyfr.

W ten sposób niemieckie Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć biurokrację. Dlatego też IdNr służy do elektronicznego przekazywania danych do urzędów. Po tym numerze można łatwo zidentyfikować daną osobę.

Numeru identyfikacyjnego należy szukać w lewym górnym roku decyzji podatkowej. W tym miejscu znajduję się również Steuernummer. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat Identifikationsnummer, zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby rozliczyć podatek od emerytury w Niemczech?

Do rozliczenia podatku od emerytury w Niemczech należy dostarczyć: 

 • Rentenanpassung – pismo informujące o wysokości przyznawanej emerytury,
 • zaświadczenie UE/EOG – druk jest wydawany przez polski urząd skarbowy. Zaświadczenie UE/EOG wykazuje wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. W teorii na wydanie zaświadczenia UE/EOG czeka się do 7 dni roboczych. Druk w języku niemieckim jest określany jako Bescheinigung EU/EWR.
 • numer identyfikacyjny lub podatkowy, który został nadany przez niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt)
 • adres ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech
 • formularz zleceniodawcy. Formularz wysyłany jest przez naszą firmę. Dokument zawiera podstawowe dane potencjalnego klienta oraz jest uzupełniony o kwestionariusz zleceniodawcy.

Po złożeniu wniosku o emeryturę w Niemieckim Zakładzie Ubezpieczeń Emerytalno-Rentownym otrzyma się pisemną decyzję. Jest to wiążąca decyzja o tym, czy otrzymamy emeryturę, o którą się ubiegaliśmy. W ten sposób można sprawdzić, czy wszystkie okresy emerytalne zostały uwzględnione w sposób prawidłowy i kompletny. Jest to szczególnie ważne dla nowych emerytów. Najważniejsze informacje są umieszczone na pierwszej stronie decyzji.

 Jak przebiega waloryzacja rent i emerytur?

Aktualna wartość emerytury lub renty jest ustalana na nowo w dniu 1 lipca każdego roku. Wysokość waloryzacji rent i emerytur ustalana jest przez rząd federalny na podstawie rozporządzenia. Wzrost średnich pensji brutto podnosi wartość emerytur i rent. Od 2019 roku emeryci w Niemczech dostają więcej pieniędzy. W zachodnich Niemczech podwyżka wynosi 3,18 procent, natomiast we wschodnich landach wynosi 3,91 procent. Różnice w poziomie emerytur na wschodzie i zachodzie mają zostać zrównane wraz z nadejściem 2025 rokiem.