Praca i życie w Niemczech

Abonament radiowo-telewizyjny w Niemczech

Każdy kto w Niemczech prowadzi gospodarstwo domowe i jest pełnoletnim najemcą lub właścicielem mieszkania ma obowiązek uiszczenia opłaty radiowo-telewizyjnej. Zgłoszenia należy dokonać w: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragservice. Od 2013 roku Niemcy płacą za telewizję po 17,98 euro miesięcznie. Wcześniej mogli się od tej opłaty „wymigać”, twierdząc, że nie mają telewizora, radia ani komputera. GEZ, czyli instytucja pobierająca w imieniu publicznych mediów abonament, była bezsilna. Jej kontrolerzy by wejść do mieszkania i sprawdzić czy to prawda, potrzebowali zgody sądu. Nie zdarzyło się jednak by ją dostali. Od 2013 opłatę nalicza się od mieszkania.

Ile wynosi abonament?

Opłata miesięczna wynosi 17,50 euro. Może być również płacone:

 • kwartalnie 52,50 euro
 • półrocznie 105 euro
 • rocznie 210 euro

Za posiadanie drugiego domu trzeba uiścić dwie opłaty. Samochody z przyczepami, przyczepy kempingowe, a także samochody budowlane, czy kontenery mieszkaniowe tylko wtedy uważane są za mieszkanie, jeśli nie są ruszane z miejsca lub jeździ się nimi okazjonalnie. W tym wypadku istnieje obowiązek opłaty składki radiowo-telewizyjnej.

Płacić muszą również firmy. W ich przypadku chodzi o większe pieniądze. Ponieważ abonament wylicza się od lokalu.

 

Obniżenie abonamentu

O obniżenie opłaty radiowo-telewizyjnej mogą wnioskować osoby ciężko upośledzone, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności:

 • osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi przynajmniej 60% - z powodu niedowidzenia
 • osoby z zaburzeniami słuchu, które nie słyszą lub z którymi niemożliwa jest wystarczająca komunikacja z użyciem słuchu, nawet jeśli używają aparatów słuchowych
 • osoby ze stopniem niepełnosprawności minimum 80%, które z powodu swojej choroby nie mogą brać udziału w imprezach masowych

Te osoby płacą obniżoną opłatę, która miesięcznie wynosi 5.83 euro

 

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty radiowo-telewizyjnej zwolnione są osoby:

 • ze świadczeniami pomocy społecznej
 • z emeryturą lub rentą (osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności)
 • z zasiłkiem dla bezrobotnych II
 • z świadczeniami na mocy ustawy o prawie do azylu
 • nie mieszkające z rodzicami osoby które się kształcą, mają stypendia
 • osoby pełnoletnie, które żyją w placówce publicznej
 • ze świadczeniami opiekuńczymi dla ofiar wojennych.

 

Kiedy można zrezygnować z płacenia

Obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego kończy się, gdy:

 • dwóch lub więcej płatników zaczyna mieszkać razem – ślub, przeprowadzka do wspólnego mieszkania, w tym wypadku należy podać nazwiska i numery abonamentów wszystkich płatników
 • płatnik składki udaje się na dłuższy czas za granicę i nie posiada już w Niemczech żadnego miejsca zamieszkania, w tym wypadku należy przedstawić urzędowe zaświadczenie
 • płatnik umiera, w tym wypadku jego bliscy muszą przedłożyć akt zgonu
 • płatnik mieszkania rezygnuje z mieszkania, w tym wypadku należy przedłożyć urzędowe zaświadczenie.

Wyrejestrować płatnika w serwisie przyjmującym opłaty należy złożyć pisemnie, telefoniczne wyrejestrowanie telefoniczne jest niewystarczające.  Serwis potwierdza wyrejestrowanie, dopiero wtedy wygasa obowiązek płacenia.

Zgodnie z niemiecką umową radiowo-telewizyjną wszyscy mieszkańcy lokalu wspólnie odpowiadają za opłaty. To oznacza, że w zasadzie każdy lokator może zostać pociągnięty do płatności, jeśli oficjalnie zarejestrowany płatnik nie wywiązuje się z ponoszenia opłat. Dopiero jeżeli osoba udowodni, że spełnia warunek zwolnienia z opłaty, zostaje ona później zwolniona z obowiązku zapłaty abonamentu.