Praca i życie w Niemczech

Zwrot składek z niemieckiego ubezpieczenia rentowo – emerytalnego?

Coraz więcej osób pracujących w Niemczech wyszukuje informacji na temat zwrotu składek ubezpieczeniowych. Są to przeważnie osoby, które pracują sezonowo, lub zakończyły pracę w Niemczech. Wiele osób jest przekonanych, że mogą wnioskować o zwrot składek z ubezpieczenia i je bez problemu otrzymają. Niestety to nie jest taka prosta sprawa.

Poniższy tekst ma charakter tylko informacyjny. My niestety nie zajmujemy się zwrotem wspomnianych składek. Nie jesteśmy nawet w stanie polecić firmy, która się tym zajmuje. U nas uzyskają Państwo inne usługi. Listę usług można znaleźć na naszej stronie głównej.


Kto może ubiegać się o zwrot zapłaconych składek?

Zwrot składek emerytalnych z Niemiec przysługuje:

  • osobom, które są ubezpieczone lub zwolnione z obowiązkowego ubezpieczenia, które płaciły składki krócej niż 5 lat, opuściły Niemcy
  • osobom, które są ubezpieczone, osiągnęły standardowy wiek emerytalny, ale nie przepracowały w Niemczech wymaganych 5 lat i nie mają prawa do emerytury,
  • wdowom i sierotom, jeżeli osoba zmarła nie przepracowała 5 lat

Osoby przed wiekiem emerytalnym, które nie przepracowały 5 lat, powinny złożyć wniosek o rentę, (lata przepracowane liczą się już od 16 roku życia). Niemiecki Urząd Emerytalny wyliczy kapitał podstawowy i jeżeli się okaże, że emerytura nie przysługuje można złożyć wniosek o wypłate składek rentowo – emerytalnych.

Wniosek składa się w Niemieckim Urzędzie Emerytalnym (zazwyczaj Deutsche Rentenversicherung). Urząd ma na rozpatrzenie wniosku 6 miesięcy.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Najważniejszymi dokumentami, które trzeba będzie dołożyć do wniosku to:

  • dokumenty potwierdzające odprowadzane składki np. Lohnsteuerbescheinigung za każdy przepracowany rok lub miesięczne wyciągi z wynagrodzenia
  • dokument potwierdzający zameldowanie i wymeldowanie z Niemiec
  • kserokopię paszportu lub dowodu osobistego
  • numer identyfikacyjny, ponieważ ubezpiezyciel ma obowiązek poinformowania niemieckiego urzędu Finanzamt o wypłacie tych składek.

Aktualny wniosek (nr wniosku VO910) można ściągnąć ze strony Deutsche Rentenversicherung. W sytuacji, kiedy wniosek został złożony przez inną osobę dołączone powinno być pełnomocnictwo lub decyzja sądu.

W jakiej wysokości zwracane są składki?

Składki zapłacone przez pracownika zwracane są w całości. W przypadku osób które prowadziły własną działalność lub miały dodatkowe ubezpieczenie składki będą im zwracane w połowie. Jeżeli już został wykorzystany wkład rzeczowy lub zasiłek pieniężny z ubezpieczenia emerytalnego, można tylko otrzymać kolejne składki.

Kiedy wnioskodawca otrzyma zwrot składek - stosunek ubezpieczeniowy zostaje rozwiązany. W takiej sytuacji nie można już dochodzić żadnych roszczeń względem renty czy emerytury w Niemczech.