Praca i życie w Niemczech

SOKA-BAU & UKB – kilka słów o zaległym urlopie w branży budowlanej

W Niemczech branża budowlana podlega pod indywidualną kasę urlopową. Dzięki czemu jej pracownicy mają możliwość kompensaty za niewykorzystany urlop. By uzyskać ekwiwalent lub odszkodowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Świadczenie za niewykorzystany urlop wypłaca kasa urlopowa, czyli SOKA-BAU (na Bawarii UKB).

Poniżej opowiedzmy sobie kilka słów o zaległym urlopie w branży budowlanej.

Jak wygląda sytuacja zaległego urlopu z Soka-Bau (kasy budowniczej) w tym roku?

W 2021 roku masz prawo do ekwiwalentu (rok 2020 i 2021) oraz odszkodowania (rok 2019). Jeśli byłeś pracownikiem budowlanym, to ekwiwalent (lub odszkodowanie) za urlop przyznany będzie na podstawie:

 • wynagrodzenia brutto,
 • pracy sezonowej w niepełnym wymiarze godzin,
 • chorobowego.

Oczywiście mowa tu o pracy na terenie Niemiec.

Kiedy w Soka-Bau mowa o ekwiwalencie, a kiedy o odszkodowaniu?

Ekwiwalent (równowartość naszego urlopu)

Ekwiwalent daje możliwość odzyskania niewykorzystanego urlopu. Zakończenie pracy w branży budowlanej w Niemczech pozwala wnioskować o jego wypłatę.

Uwaga: nie przysługuje on osobom pobierającym zasiłek z tytułu bezrobocia.

Należy pamiętać, by wniosek złożyć do końca 2020 roku. Od stycznia 2021 roku wypłacisz go jedynie w formie odszkodowania. Oznacza to, że jego równowartość w postaci dni przepadnie.

Odszkodowanie (świadczenia pieniężne za zaległy urlop).

Nie musisz się przejmować, że nie wybrałeś należnego urlopu lub nie złożyłeś wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Soka-Bau pozwala na wnioskowanie o odszkodowanie. W przeciwieństwie do ekwiwalentu, pracownicy nie muszą tutaj spełniać żadnych dodatkowych warunków. Wniosek możesz złożyć, będąc również na bezrobociu.

Niestety i ta opcja ma swój termin ważności. Niezłożenie wniosku przed 01.01.2022 skutkuje bezpowrotną utratą należności z tytułu urlopu za 2019

Soka-Bau będzie wymagała odpowiednich dokumentów

Nieważne, czy wnioskujesz o ekwiwalent, czy odszkodowanie, musisz dołączyć niezbędne dokumenty do Soka-Bau:

 • wyciąg z konta pracownika (Urlaubsnachweis),
 • kopię zameldowania do niemieckiego ubezpieczenia - Meldung zur Sozialversicherung. Ważne, by wyszczególniono datę zakończenia pracy,
 • kopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer),
 • ewentualnie zaświadczenie o posiadaniu dzieci. Ubezpieczenie pielęgnacyjne osób bezdzietnych jest wyższe. Co za tym idzie? Dołączając ten dokument, wykażemy wysokość składki. Można zatem dołączyć:
  • kopię karty podatkowej z wypisanymi dziećmi,
  • kopię aktu urodzenia,
  • kopię decyzji Kindergeld,
  • kopię wyciągu z konta potwierdzająca wypłacanie Kindergeld.

Zwrot pieniędzy za urlop z Soka-Bau wymaga spełnienia pewnych warunków.

Nim zdecydujesz się na złożenie wniosku do kasy budowniczej, sprawdź, czy spełniasz ku temu warunki. Poniżej w skrócie przedstawimy, kiedy będzie to miało sens.

Dodatkowe warunki wnioskowania o ekwiwalent:

 • Nie możemy dłużej pracować w branży budowlanej ze względów zdrowotnych,
  • okres, od kiedy nie pracujemy, przekracza 3 miesiące,
  • naszą niezdolność do pracy w branży budowlanej trzeba podeprzeć odpowiednimi dokumentami, na przykład zaświadczeniem lekarskim,
 • Zmieniliśmy pracę na branżę niebudowlaną 
  • okres nieaktywności w branży budowlanej powinien przekraczać 3 miesiące,
  • w naszej nowej pracy przepracowujemy ponad 15 godzin tygodniowo,
  • należy dołączyć umowę o pracę lub dokument potwierdzający nasze przekwalifikowanie się.
 • Zrezygnowaliśmy z pracy na terenie Niemiec
  • A co jeśli w Polsce będziemy nadal pracować w budowlance? To jednoznaczne ze zmianą pracy na branżę niebudowlaną,
  • trzeba również dołączyć umowę pracodawcy.
 • Podjęliśmy się prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
  • należy udowodnić, że prowadzona przez nas firma jest naszym jedynym źródłem zarobku i załączyć dodatkowo:
   • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung),
   • wypełnione potwierdzenie dot. prowadzonej działalności gospodarczej
   • potwierdzenie, że nie jest się zarejestrowanym jako bezrobotny w urzędzie pracy (Nicht-Arbeitslosigkeit, Agentur für Arbeit).
 • Byliśmy zatrudnieni sezonowo:
  • w charakterze praktykanta lub studenta
 • Zmieniliśmy stosunek pracy:
  • do wniosku należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie pracodawcy nieważne czy chodzi o zmianę stosunku pracy w tym samym zakładzie pracy, czy innej firmie.
 • Zmieniliśmy stosunek pracy w okresie nauki zawodu
 • Nasz pracodawca nie podlega już zbiorowym układom pracy w branży budowlanej,
 • Pobieramy niemieckie świadczenia rentowe/emerytalne
  • dodatkowo należy dołączyć decyzję o pobieraniu niemieckich świadczeń rentowo-emerytalnych.

Podsumowując:

Wniosek do odszkodowania powinien zawierać:

 • wyciąg z konta pracownika (Urlaubsnachweis),
 • kopię zameldowania do niemieckiego ubezpieczenia (Meldung zur Sozialversicherung) z wyszczególnioną datą zakończenia pracy
 • kopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer)
 • zaświadczenie o posiadaniu dzieci
 • osoby bezdzietne płacą wyższą składkę na ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Wniosek do ekwiwalentu powinien dodatkowo zawierać:

 • dokument potwierdzający fakt, że od co najmniej 3 miesięcy nie pracujesz w branży budowlanej.

W roku 2021 możemy wnioskować o:

 • ekwiwalent za lata 2021 oraz 2020,
 • odszkodowanie za lata 2019.

Wnioski wpływające do SOKA-BAU lub UKB za wcześnie są odrzucane i muszą zostać wysłane ponownie. Natomiast wnioski złożone po terminie tracą swoją ważność.

Obawiasz się, że wysłałeś wniosek, kontakt się urwał, a pieniądze nie wpłynęły na Twoje konto? Pamiętaj, że zarówno SOKA-BAU, jak i UKB zastrzegają sobie 6 miesięcy na opracowanie naszego wniosku. Oznacza to, że możliwy zwrot z kasy budowniczej otrzymasz dopiero po takim czasie. W razie jakichkolwiek braków kasa budownicza wyśle do Ciebie prośbę o ich uzupełnienie.

Otrzymałeś już pieniądze, a kwota jest niższa, niż ta widniejąca na wyciągu z konta pracownika? Zweryfikuj kwestię podatku, który Soka-Bau miało prawo sobie potrącić.

Jeśli interesuje Cię nasza pomoc w złożeniu wniosku do Soka-Bau, prosimy o kontakt.