Kindergeld

Kinderzuschlag – dodatek do Kindergeld. Zmiany od 2020 roku.

Kinderzuschlag to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać rodzice do Kindergeld, jeżeli posiadają niskie dochody. Świadczenie te zostało powołane, aby wspierać rodziny niezamożne i pokryć średnie zapotrzebowanie dziecka.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Obecnie od 01.07.2019 kwota Kinderzuschlag wynosi do 185 € (wcześniej było to 170 €)

Świadczenie jest wypłacane przez 6 miesięcy. Oprócz tego, można również starać się także o świadczenia na dopłatę do mieszkania i kształcenie a dokładniej:

 • pokrycie kosztów jedno lub kilku dniowych wycieczek ze szkoły lub przedszkola
 • pokrycie kosztów wyposażenia szkolnego
 • pokrycie kosztów transportu do szkoły
 • pokrycie kosztów wsparcia naukowego/kształcenia np. korepetycje
 • pokrycie kosztów wyżywienia w szkole, placówce dziennej
 • pokrycie kosztów na udział w wydarzeniach kulturalnych szkoły (10 euro miesięcznie)

Jakie warunki muszą zostać spełnione by otrzymać Kinderzuschlag?

Świadczenie mogą pobierać rodzice, jeżeli:

 • ich łączny dochód wynosi 900 €, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 € brutto
 • mieszkają z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie
 • pobierają na dziecko Kindergeld
 • dziecko nie wstąpiło w związek małżeński
 • dziecko nie ukończyło 25 lat

Zanim Kinderzuschlag zostanie wypłacony przeliczane są dochody rodziców. Jeżeli są one wyższe świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

Zmianą od 2020 roku jest to, że również rodziny ze średnimi dochodami, będą mogły wnioskować o wspomniane świadczenie, np. gdy będą mieli duże koszty utrzymania mieszkania i gdy w domu będzie więcej dzieci. Stąd, jeżeli ktoś złożył wniosek i dostał odmowę, może złożyć go do ponownego rozpatrzenia jeszcze raz w 2020.

Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają świadczenie Hartz IV.

 

Jak ustalić swój maksymalny dochód?

Za dochód uznawane są:

 • wynagrodzenie za pracę
 • alimenty
 • zasiłki (np. bezrobotne, chorobowe)
 • Elterngeld
 • Betreuungsgeld
 • renta lub emerytura
 • odsetki
 • przychody z wynajmu

Świadczenia, które nie są uznawane jako dochód:

 • świadczenie z tytułu opieki (Pflegeversicherung)
 • minimalna emerytura ustalona na mocy ustawy federalnej

Do rozpatrzenia dochodu brutto obejmuje się:

 • płacone podatki (np. podatek kościelny, dochodowy)
 • składki na ubezpieczenia społeczne lub dobrowolne
 • prywatne ubezpieczenie emerytalne, wspierane przez państwo – Riester Rente
 • koszty uzyskania przychodu
 • ryczałt uzależniony od przychodu
 • zasiłek macierzyński do 300 Euro

Świadczenie otrzymuje tylko jedna osoba. W przypadku, gdy opieka nad dzieckiem jest podzielona, to rodzice powinni zdecydować między sobą, komu zasiłek będzie wypłacany.  Kinderzuschlag płacony jest razem z Kindergeld.

Powinniśmy powiadomić urząd:

 • gdy nasz dochód ulegnie zmianie
 • dziecko po raz pierwszy osiągnie dochód
 • zmieni się liczba członków rodziny
 • zmienią się świadczenia
 • zmienimy miejsce zameldowania

Jeżeli zgłosimy zmiany zbyt późno albo wcale, będziemy zmuszeni oddać cały zasiłek Kinderzuschlag. Dodatkowo będziemy ukarani grzywną.

Pamiętajmy także, że wszystkie dokumenty jakie wyślemy do Famikienkasse są przechowywane w formie elektronicznej. Tuż po wprowadzeniu do systemu, dokumenty w formie papierowej są automatycznie niszczone. Tak więc dla pewności, należy każdy ważny dokument skopiować, ponieważ w razie konieczności okazania oryginalnych papierów, musimy je dostarczyć do 8 tygodni. W przeciwnym razie, będzie wymagane ponowne złożenie wniosku.