Kindergeld

Kinderbonus? Dlaczego ja jeszcze nie dostałem dodatkowych pieniędzy?

Jak już powszechnie wiadomo Kinderbonus zwany również przez niektóre media Corona-Familienbonus lub Kindergeld-Bonus przewiduje ratalną wypłatę jednorazowego dodatku do Kindergeld wysokości 300 euro. W związku licznymi zapytaniami w kwestii braku wypłaty dodatkowych pieniędzy oraz termin wypłaty drugiej raty poniżej przestawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania o wspomniany bonus (stan na 04.10.2020).

Czym jest Kinderbonus?

Na wstępie przypominamy dla wciąż nieuświadomionych, czym jest Corona-Familienbonus. Kinderbonus został ustanowiony w ramach tzw. Corona-Konjunkturpaket pakietu stymulującego mającego na celu przeciwdziałaniu kryzysowi wywołanego pandemią Covid-19. Upraszczając, należy rozumieć go jako ekstra Kindergeld wypłacany w ratach. Jest on rekompensatą dla rodzin z dziećmi dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią Covid-19.

 

Kto otrzymuje Kinderbonus?

Rodzice, którzy w roku 2020 są, byli lub będą uprawnieni do zasiłku Kindergeld powinni otrzymać na każde dziecko premię w wysokości 300 euro. Zatem rodzina, która sprawuje opiekę nad 3 dzieci, otrzyma dodatkowo aż 900 euro! Bonus jest wypłacony nawet gdy dzieci mieszkają poza Niemcami, jednak miejscem zamieszkania musi być inny kraj Unii Europejskiej lub Norwegia, Liechtenstein, Islandia lub Szwajcaria. Stąd także rodzice, których dzieci mieszkają w Polsce, mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.

 

Dlaczego osoby mające większe dochody nie skorzystają z Corona-Familienbonus?

Trzeba wiedzieć, że dodatek przewidziany jest dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Zatem osoby dobrze zarabiające nie będą miały do niego prawa.

Kinderbonus w pełnej wysokości będzie wypłacony tylko wtedy, gdy małżonkowie wychowujący jedno dziecko osiągają roczny dochód brutto nie większy niż 67.800 euro. Po przekroczeniu wymienionej kwoty należna będzie tylko część bonusu.

Bonusu w ogóle nie otrzymają rodziny, których łączny roczny dochód brutto przekracza:

  • 85.900 euro - w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem 
  • 90.000 euro - w przypadku sprawowania opieki nad dwójką dzieci

Mimo że pierwsze płatności wpłynęły już na konta, nie ma jeszcze informacji na temat kiedy i  w jaki sposób weryfikowane będą dochody, w szczególności dochody z zagranicy.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać Kindergeld-Bonus?

Osoby, które miały okazję zetknąć się ze sprawami urzędowymi na pewno spodziewają się długich skomplikowanych wniosków i mnóstwa dodatkowej dokumentacji. Tymczasem w większości przypadków, by otrzymać dodatek, nie trzeba nic robić. Familienkasse automatycznie wypłaci Corona-Familienbonus osobom, które otrzymują Kindergeld. Jednak w niektórych sytuacjach konieczny będzie wniosek. 

 

Kiedy pieniądze z pżdziernikowej raty znajdą się na koncie?

Jak wiadomo, premia jest wypłacana w dwóch ratach.  Osoby pobierające Kindergeld otrzymały (w większości przypadków) 200 euro na dziecko we wrześniu. Obecnie mają otrzymać także 100 euro w październiku. Podobnie jak we wrześniu tak w październiku pieniądze nie są przelewane w tym samym dniu co Kindergeld. Daty wypłat są zależne od ostatniej cyfry Kindergeldnummer. Przedstawiamy je poniżej:

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer

Daty wypłat 
w październiku

0

07.10.

1

08.10.

2

09.10.

3

12.10.

4

14.10.

5

15.10.

6

16.10.

7

19.10.

8

21.10.

9

22.10.

Oczekując na przelew, należy pamiętać, że przelane środki na właściwym rachunku bankowym mogą zostać zaksięgowane dopiero następnego dnia.

Gdyby ktoś chciał sprawdzić wrześniowe daty wypłaty, przypominamy je poniżej:

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer

Daty wypłat 
we wrześniu

0

07.09.

1

08.09

2

09.09.

3

10.09.

4

11.09.

5

14.09.

6

16.09.

7

18.09.

8

21.09.

9

22.09.

Jeżeli w sierpniu lub we wrześniu 2020 świadczeniobiorca nie ma prawa do Kindergeld, ale pobierał (lub będzie pobierał) to świadczenie przez co najmniej jeden miesiąc w 2020 roku również otrzyma Kinderbonus w późniejszym terminie. 

Przy okazji polecamy cieszący się dużym zainteresowaniem tekst z naszego blogu, gdyby ktoś chciał sprawdzić terminy wypłat Kindergeld. Tam można znaleźć także informację czym jest Kindergeldnummer i gdzie można go znaleźć. 

 

Dlaczego, chociaż termin płatności minął Kinderbonus nie wpłynął na konto?

W niektórych przypadkach z powodu błędu w Familienkase niektóre przelewy zostały wykonane  opóźnieniem. W październiku nie powinno się to już powtórzyć.

 

Czy dzieci pełnoletnie, na które nie jest już przyznawany Kindergeld także otrzymają Kinderbonus?

Dzieci pełnoletnie również otrzymają Kindergeld-Bonus pod warunkiem, że co najmniej przez 1 miesiąc otrzymywały Kindergeld. W takiej sytuacji jednak płatność dodatku nastąpi w terminie późniejszym. Późniejszy termin wypłaty dodatku będzie miał także miejsce w przypadku Kiedy Familienkasse z jakiegoś powody zatrzymała wypłatę świadczenia. 

 

Czy osoby, które otrzymują tylko część Kindergeld z racji pobierania 500+ w Polsce także otrzymają Corona-Familienbonus?

Niezależnie od tego, czy są pobierane świadczenie w innych krajach Kinderbonus będzie wypłacany, jeżeli choć przez jeden miesiąc w 2020 roku istniało prawo do Kindergeld. Nie ma znaczenia, czy niemieckie rodzinne zostanie wypłacone w pełnej kwocie, czy pomniejszone o  świadczenie 500+.

 

Kinderbonus? Kinderzuschlag? Czy to jedno określenie tego samego dodatku?

Kinderzuschlag (często mylony Kingergeld-Bonus) jest zupełnie innym świadczeniem. Więcej na temat Kinderzuschlag można znaleźć na naszym blogu.