Podatki w Austrii

Jak zaoszczędzić krocie w Austrii? Familienbonus Plus!

Nawet 1,5 mld euro rocznie może zyskać około 950.000 rodzin na około 1,6 mln dzieci. O co tyle zamieszania?  Podatnicy pracujący w Austrii mogą sporo zyskać. Dzięki czemu jest to możliwe? Kto ma prawo do odliczeń? Ile maksymalnie można odliczyć? Nad tymi wszystkim i nie tylko pochylamy się poniżej.

Familienbonus Plus? Co to takiego?

Większość podatników, którzy zobowiązani są by zapłacić podatek zastanawia się nad możliwością zmniejszenia jego wysokości. Cytując klasyka, Georga Orwell’a „Nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki”. Femileinbonus Plus to sposób by obniżyć zapłacony podatek. Wspomniana ulga zmniejsza należny podatek, oczywiście jeżeli spełnione zostaną odpowiednie wymagania. Może być stosowana w przypadku dzieci, które są uprawnione do otrzymywania Familienbeihilfe (Austriackiego zasiłku rodzinnego) i stale zamieszkują w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Na na każde dziecko, które pozostaje na utrzymaniu podatnik może odliczyć od podatku kwotę:

Austria

Dzieci do 18 lat

Dzieci pełnoletnie

miesięcznie

125,00 €

41,67 €

rocznie

1.500,00 €

500,00 €

 

Teoria wygląda pięknie, trzeba jednak wspomnieć, że dla dzieci mieszkających poza granicami Austrii, Familienbonus Plus, podobnie jak Familienbeihilfe, jest indeksowane. W przypadku dzieci mieszkających w Polsce podatnikowi przysługuje:

Polska

Dzieci do 18 lat

Dzieci pełnoletnie

miesięcznie

63,13 €

21,05 €

rocznie

757,00 €

252,00 €

 

A jak dla innych krajów kształtuje się indeksacja?

Dla ciekawych i potrzebujących w tabeli poniżej podajemy wysokości w ujęciu miesięcznym:

Kraj

Dzieci do 18 lat

Dzieci Pełnoletnie

Belgia

128,50 euro

42,85 euro

Bułgaria

56,25 euro

18,76 euro

Chorwacja

77,75 euro

25,92 euro

Cypr

103,5 euro

34,51 euro

Czechy

77,38 euro

25,80 euro

Dania

165,75 euro

55,27 euro

Estonia

88,75 euro

29,59 euro

Finlandia

142,75 euro

47,60 euro

Francja

127,13 euro

42,39 euro

Grecja

99,13 euro

33,05 euro

Hiszpania

107,88 euro

35,97 euro

Holandia

130,88 euro

43,64 euro

Irlandia

145,75 euro

48,6 euro

Islandia

177,13 euro

59,06 euro

Lichtenstein

125,00 euro

41,68 euro

Litwa

74,13 euro

24,72 euro

Luxemburg

147,50 euro

49,18 euro

Łotwa

83,88 euro

27,97 euro

Malta

96,63 euro

32,22 euro

Niemcy

121,75 euro

40,60 euro

Norwegia

165,63 euro

55,23 euro

Portugalia

99,00 euro

33,01 euro

Rumunia

61,63 euro

20,55 euro

Słowacja

80,13 euro

26,72 euro

Słowenia

98,75 euro

32,93 euro

Szwajcaria

190,00 euro

63,35 euro

Szwecja

148,25 euro

49,43 euro

Węgry

70,25 euro

23,42 euro

Wielka Brytania

143,38 euro

47,81 euro

Włochy

118,50 euro

39,51 euro

 

Jeżeli dzieci mieszkające poza Austrią, Unią Europejską / Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią podatnikom nie przysługuje Familienbonus Plus.

 

Ile faktycznie można zyskać?

Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć opierając się na przykładzie. Jeśli podatnik odprowadził 3.000 Euro podatku od wynagrodzenia, przy założeniu, że jego dwójka niepełnoletnich dzieci mieszka w Austrii to dzięki Familienbonus Plus, podatek zostanie zwolniony w 100%.

Familienbonus Plus może zostać podzielony pomiędzy małżonków lub partnerów:

  • z całej kwoty może skorzystać jedna lub druga strona (ojciec matka dziecka
  • każda strona (ojciec / matka) mogą otrzymać połowę

Z ulgi można skorzystać na 2 sposoby albo w ramach odprowadzanych zaliczek od wynagrodzenia, wówczas należy wypełnić i przekazać pracodawcy formularz E30. Można ją także ująć w zeznaniu podatkowym w przyszłym roku (tj. w 2020).

 

Dodaj komentarz