Kindergeld

Jak wyegzekwować dokumenty na Kindergeld od byłego małżonka?

Wniosek o Kindergeld podpisują oboje rodzice. Dopóki rodzice dzieci są małżeństwem bądź mieszkają pod wspólnym adresem i razem wychowują potomstwo urząd nie wnika kto jest wnioskodawcą, a kto zrzeka się tego zasiłku na rzecz drugiego rodzica.

Problem ze stwierdzeniem komu przysługuje tak naprawdę Kindergeld, pojawia się w momencie rozstania się rodziców.

Kto ma prawo do zasiłku Kindergeld po rozstaniu?

Przepisy jasno regulują tą kwestię. Prawo do świadczenia Kindergeld przysługuje osobie, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i z którą dziecko mieszka (chyba, że dziecko nie mieszka już z rodzicami, wtedy zastosowanie mają inne przepisy). Druga ważna reguła mówi o tym, że Kindergeld wypłacany jest zawsze, tylko jednej uprawnionej do niego osobie.

Jak poinformować Familienkasse o rozstaniu?

O wszelkich zmianach w sytuacji rodziny mające wpływ na świadczenie Kindergeld powinniśmy informować urząd w przeciągu miesiąca. Jeśli rodzice się rozstali i nie ma szans na naprawę relacji a rozwód jest kwestią czasu najlepiej jest poinformować urząd jak najszybciej. Należy to uczynić na piśmie dołączając dowody w postaci potwierdzenia zmiany zameldowania, aktu małżeństwa z adnotacją o dacie rozwodu oraz wyrokiem sądu o rozwodzie.

Zmiana wnioskodawcy

Najczęściej Kindergeld, w przypadku rodziców żyjących razem, wypłacany jest temu rodzicowi, który pracuje na terenie Niemiec. Jeśli jednak nastąpi rozstanie lub rozwód rodziców, należy jak najszybciej zadbać o to, aby wniosek o zasiłek rodzinny złożyła ta osoba, która opiekuje się dzieckiem i z którą dziecko mieszka, ponieważ to ona uprawniona jest w pełni do otrzymania zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Urząd może także wysłać dodatkowe formularze do wypełnienia, nap. oświadczenie do podpisu dotychczasowemu wnioskodawcy
o przekazywaniu świadczenia po rozstaniu do rąk rodzica który sprawuje opiekę nad dziećmi.   

Jak wyegzekwować dokumenty od drugiego rodzica?

Familienkasse rozpatruje wniosek o Kindergeld i wypłaca świadczenie
w oparciu o przepisy. Kindergeld przysługuje osobie która mieszka bądź pracuje na terenie Niemiec lub nie posiadając miejsca zamieszkania na terenie Niemiec wykazuje nieograniczony obowiązek podatkowy
w Niemczech. Dopóki rodzice współpracują i mają dobry kontakt, a Famienkasse otrzymuje w terminie wszystkie dokumenty, najczęściej ankietę aktualizacyjną i zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na terenie Niemiec urząd wypłaca Kindergeld na bieżąco.

Problemy zaczynają się w momencie, gdy nie można uzyskać podstawowych dokumentów od rodzica pracującego w Niemczech, aby udowodnić nasze prawo do Kindergeld przed Familienkasse. Przede wszystkim nie można pozostawiać korespondencji z urzędu bez odpowiedzi. Należy poinformować o sytuacji rodzinnej i poszukać pomocy prawnika. Wszystkie podejmowane kroki prawne należy gromadzić
w wersji papierowej, aby mieć dowody dla Familienkasse.

Prawnik składając odpowiednie wnioski w sądzie będzie starał się ustalić aktualne miejsce zamieszkania drugiego rodzica w Niemczech a także zobowiązać do udostępnienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Niestety procedura sądowa jest długotrwała i zanim prawnik uzyska wymagane przez urząd dokumenty może upłynąć bardzo dużo czasu. W skrajnych wypadkach nawet kilka lat.

Decyzja negatywna i co dalej?

Familienkasse może wydać decyzję negatywną zanim prawnik zdoła uzyskać wymagane dokumenty od drugiego rodzica mimo wiedzy na temat naszej skomplikowanej i trudnej sytuacji rodzinnej. Jeśli otrzymamy niekorzystną dla nas decyzję należy przede wszystkim złożyć w terminie odwołanie. Zazwyczaj na złożenia odwołania mamy miesiąc.  Familienkassa informuje w pouczeniu, gdzie należy wysłać nasze pismo. Odwołanie należy przygotować na piśmie dołączając dokumenty które potwierdzą nasze racje. Nawet po decyzji negatywnej nasz wniosek może zostać ostatecznie rozstrzygnięty na naszą korzyść. Najważniejsze, aby nie tracić nadziei, poszukać pomocy prawnej i uzbroić się w cierpliwość.

 

Dodaj komentarz