Elterngeld

Familiengeld? Jak uzyskać pieniądze dla dzieci na Bawarii?

Bawaria wprowadziła 1 sierpnia 2018 świadczenie przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 3 lat. Po zakończonym świadczeniu rodzicielskim Elterngeld można otrzymać Familiengeld do ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia. Zasiłek zastąpił uprzednio wypłacane: Betreuungsgeld - wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem i Landeserziehungsgeld - zasiłek wychowawczy.

Kto może skorzystać z Familiengeld?

Familiengeld otrzymają rodzice mieszkający na terenie landu Bawaria bez spełniania wymogu kryterium dochodowego czy też wykazania zatrudnienia. Świadczenie jest także niezależne od tego, czy opiekę nad dzieckiem sprawują osobiście rodzice czy też korzystają z instytucji żłobka bądź innej placówki. Rodzice wiedzą najlepiej jak zagospodarować te pieniądze – czy wydać je na opłatę za żłobek czy zapłacić za inne zajęcia rozwijające dziecko.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Familiengeld wynosi 250 € na miesiąc na pierwsze i drugie dziecko w rodzinie. Na trzecią pociechę można otrzymać 300 €. Świadczenie jest w wyższej wysokości niż uprzednio przysługujące zasiłki po zakończeniu wypłacania zasiłku rodzicielskiego – Elterngeld. Zwłaszcza rodziny z niższymi dochodami zyskują na tym świadczeniu i mogą zapewnić swoim pociechom lepszy start.

 

Wniosek o Familiengeld

Składając wniosek o Elterngeld składamy nie jako również wniosek o kolejne świadczenie – Familiengeld. Jeśli Elterngeld został przyznany nie wymagane jest dodatkowo składanie wniosku o Familiengeld.  Urząd powinien sam od siebie przesłać po zakończeniu wypłacania świadczenia na noworodka kolejny wniosek o Familiengeld prosząc o sprawdzenie danych oraz dołączenie dokumentów.

Familiengeld wypłacany jest z budżetu landu Bawaria. Urząd sprawdza zatem bardzo dokładnie czy spełnione są warunki uprawniające do pobierania tego świadczenia. Przede wszystkim praca i zwyczajowy pobyt wnioskodawcy musi być na terenie landu Bawaria. Wnioskodawca musi także wykazać wspólne zameldowanie z dzieckiem.

 

Familiengeld dla dzieci mieszkających w Polsce

Ustawodawca przewidział możliwość otrzymania Familiengeld również na dzieci które nie mieszkają na terenie Bawarii. Jeden z rodziców musi jednak wykazać zameldowanie, udokumentować zwyczajowy pobyt oraz stosunek pracy z pracodawcą w Bawarii, a także wspólne zameldowanie z dzieckiem.  Świadczenie jednak wypłacane jest w niższej, dostosowanej do kosztów utrzymania dziecka w danym kraju, kwocie. Wysokość Familiengeld na dziecko mieszkające w Polsce wynosi połowę kwoty, a więc 125 € miesięcznie.

 

Familiengeld a Landeserziehungsgeld i Betreuungsgeld

Familiengeld dla rodzin mieszkających na terenie landu Bawaria wypada korzystniej niż dotychczasowe środki wsparcia, czyli wcześniej wspomniane Betreuungsgeld oraz Landeserziehungsgeld. Żeby w fazie przejściowej wszyscy rodzice mogli skorzystać, obowiązuje zasada największego uprzywilejowania: wsparcie miesięczne (np. Landeserziehunggeld oraz Betreuungsgeld) ma pozostać dla wszystkich w dotychczasowej wysokości albo ma się zwiększyć dzięki otrzymaniu Familiengeld. Wsparcie finansowe nie może ulec pomniejszeniu.

W przypadku dzieci mieszkających w Polsce Familiengeld w stosunku do wcześniejszych świadczeń jest niższe. Jeśli przyznano nam uprzednio Betreuungsgeld w kwocie 150 € urząd nie przyzna nam Familiengeld kierując się wyżej wymienioną zasadą uprzywilejowania. Otrzymamy decyzję negatywną w odpowiedzi na wniosek o Familiengeld. Decyzja przyznająca Betreuungsgeld zostanie utrzymana w mocy aby nasza pociecha otrzymywała wyższe świadczenie.