Praca i życie w Austrii

Familienbeihilfe. Od 01 lipca więcej pieniędzy na dziecko

Dla Osób pobierających świadczenie rodzinne z Austrii mamy bardzo dobre wieści. Z dniem 01.07.2014 zwiększyła się wysokość wspomnianego świadczenia. Jak wiadomo wypłacana kwota ma na celu pokrycie części wydatków na utrzymanie dzieci. Ile dokładnie zyskamy?

Familienbeihilfe przed i po podwyżce

Wysokość świadczenia rodzinnego do czerwca 2014 przedstawia poniższa tabela:

Wiek dziecka

Wysokość zasiłku

Od Narodzenia

105,40 Euro

Od lat 3

112,70 Euro

Od lat 10

130,90 Euro

Os lat 19

152,70 Euro

 

Wysokość Familienbeihilffe od 01.07.2014 wygląda następująco:

Wiek dziecka

Wysokość zasiłku

Od Narodzenia

109,70 Euro

Od lat 3

117,30 Euro

Od lat 10

136,20 Euro

Od lat 19

158,90 Euro

 

Jak widać zasiłek wzrósł średnio o 4 % w ujęciu miesięcznym.

 

A co z dodatkiem do rodzinnego?

Taka sama sytuacja dotyczy dodatku do rodzinnego z tytułu liczby dzieci w rodzinie

Do czerwca 2014 roku wynosił on :

 • Na 2 dzieci 6,40 € na każde dziecko;
 • Na 3 dzieci 15,94 € na każde dziecko;
 • Na 4 dzieci 24,45 € na każde dziecko;
 • Na 5 dzieci 29,56 € na każde dziecko;
 • Na 6 dzieci 32,97 € na każde dziecko itd.

Od 01.07.2014 dodatek wynosi :

 • Na 2 dzieci 6,70 € na każde dziecko;
 • Na 3 dzieci 16,60 € na każde dziecko;
 • Na 4 dzieci 25,50 € na każde dziecko;
 • Na 5 dzieci 30,80 € na każde dziecko;
 • Na 6 dzieci 34,30 € na każde dziecko;
 • Na 7< dzieci 50 € na każde dziecko;

 

Warto wiedzieć

Kiedy przewiduje się następne podwyżki?

Kolejny wzrost świadczenia czeka nas w 2016 roku o 1,9% a w 2018 o kolejne 1,9%.

Dodatkowe 100 € w wrześniu.

Niezmienny po 01.07.2014 pozostaje kwota 100 € dopłacana co roku w wrześniu na koszty związane z pójściem do szkoły. Dodatek ten otrzymują rodzice dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Na powyższy dodatek nie trzeba  składać odrębnego wniosku.

Dodatek do rodzinnego (Familienbeihilffe).

Dodatkowo do świadczeń rodzinnych wypłacana jest ulga podatkowa, która wliczana jest do tego świadczenia i wynosi 58,40 € na dziecko na miesiąc.

Kto może być wnioskodawcą?

Wnioskodawcą może być rodzic pracujący na terenie Austrii warunkiem jest jednak obowiązkowy meldunek z dzieckiem. Jeżeli rodzice są po rozwodzie prawo do zasiłku ma rodzic mieszkający z dzieckiem.

 

Źródło : https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080714.html