Praca i życie w Niemczech

Czek zamiast przelewu? Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?

Każda osoba oczekująca pieniędzy z Niemiec od klienta, kontrahenta, czy urzędu wcześniej czy później może spotkać się z sytuacją gdy zamiast przelewu na konto otrzyma dziwny druk z napisem „Verrechnungsscheck”. Nawet rozliczając podatek w Niemczech że może dojść do sytuacji w której zamiast zwrotu na podane konto na adres korespondencyjny przyjdzie wspomniany kwit. W takiej sytuacji bierne oczekiwanie aż pieniądze pojawią się na rachunku bankowym może prowadzić do rozczarowania... Co w takim razie należałoby robić w takiej sytuacji?

Czym jest Verrechnungsscheck i co można z nim zrobić?

Verrechnungsscheck w języku Polskim określany jako czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję podanej w czeku kwoty, na rachunek podawcy czeku. Czek rozrachunkowy rozpoznamy po napisie „ Nur zur Verrechnung”, który się znajduję u góry czeku. Taki czek wyklucza przelew zwrotu na rachunek, a pieniądze na konto otrzymamy dopiero kiedy go zrealizujemy. Realizacji dokonujemy idąc do banku i wypełniając odpowiedni druk.
Zatem aby otrzymać wypłatę pieniędzy na nasze niemieckie konto musimy wypełnić druk bankowy. Jaki? W Sparkassie jest to „Scheckeinlieferung”, w Postbanku „Giroauftrag” a w innych bankach „Scheckeinreicherformulare”.

 

Realizacja czeku rozrachunkowego

Aby zrealizować czek należy wypełnić wspomniany wyżej dokument, który można odebrać przy okienku w każdej filii Sparkasse lub zamówić za pomocą tzw. „Telefon-Banking” czyli obsługi telefonicznej w Postbanku. Wypełniając druczek należy wpisać:

  • Numer czeku (numer znajduje się zazwyczaj na samym dole),

  • Numer konta w formacie IBAN i BIC Code (SWIFT) osoby lub instytucji od której otrzymaliśmy czek.

  • Kwotę do wypłaty w Euro,

Numer konta oraz kwota przeważnie są już podane, jeżeli nie to należy te dane uzupełnić, tak jak wyżej opisane.

  • Poprzez jeden druczek można zrealizować aż pięć czeków, dlatego należy wpisać w osobnym polu ilość czeków, które chcemy zrealizować. Jeżeli dotyczy to tylko jednego, musimy powielić kwotę w Euro, jeśli natomiast mamy więcej niż jeden czek to trzeba wpisać zsumowane kwoty z wszystkich czeków.

  • W polu „Kontoinhaber” podajemy imię i nazwisko.

  • Musimy uzupełnić także osobisty numer konta na które chcemy otrzymać przelew - wymagane jest konto niemieckie.

 

Gdzie oddać wypełniony druk?

Po wypełnieniu druczka trzeba się udać do banku i oddać go wraz z czekiem rozrachunkowym w okienku lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się w banku. W przypadku Postbanku te dokumenty odesłać można lub oddać w filii Deutsche Post. Po tych czynnościach przyjdzie już tylko poczekać n przelew, który powinien pojawić się na koncie.