DST-2021
Pomożemy
rozliczyć podatki z Niemiec i Austrii
uzyskać Kindergeld
dobrać i zmienić klasę podatkową
rozliczyć Gewerbe
uzyskać świadczenie Elterngeld
DST-2021
Pomożemy
rozliczyć podatki z Niemiec i Austrii
uzyskać Kindergeld
dobrać i zmienić klasę podatkową
rozliczyć Gewerbe
uzyskać świadczenie Elterngeld
menu

Czy i w jakiej sytuacji otrzymam Kindergeld na dziecko pełnoletnie?

Oceń ten artykuł
(18 głosów)
Kiedy wypłacą mi Kindergeld dla dziecka 18+? Kiedy wypłacą mi Kindergeld dla dziecka 18+?

Zaczynając pracę w Niemczech zastanawiamy się często, kiedy zaczyna i kiedy kończy się prawo do zasiłku Kindergeld. Poniżej wyjaśniamy kilka szczególnych przypadków. 

 

Od kiedy zaczyna, a kiedy kończy się prawo do zasiłku na dziecko Kindergeld?

Prawo do świadczenia Kindergeld mamy nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu przepracujemy tylko jeden dzień a spełniamy wymagane prawem warunki do otrzymania tego zasiłku. Kindergeld może być nadpłacony do sześciu miesięcy wstecz od daty wpływu wniosku do Familienkassy – Kasy Rodzinnej. Prawo do świadczenia kończy się w momencie, kiedy nasze dziecko osiąga pełnoletność. Jeśli dziecko obchodzi osiemnaste urodziny pierwszego dnia kolejnego miesiąca to prawo do Kindergeld wygasa już miesiącu poprzednim.

W przypadku gdy nasze pełnoletnie dziecko kontunuuje naukę możemy wnioskować o dalszą wypłatę świadczenia.

 

Kindergeld dla dziecka pełnoletniego

Na dwa miesiące przed osiemnastymi urodzinami naszego dziecka możemy spodziewać się korespondencji ze strony Familienkasse. Urząd prześle kompletny wniosek do uzupełnienia. Wniosek musi być uzupełniony i podpisany przez oboje rodziców, a załącznik dziecko także przez naszą pociechę, która wkrótce będzie pełnoletnia. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty potwierdzające dalszą naukę naszego dziecka. Wniosek musi zostać przesłany pocztą do urzędu. Aby uniknąć przerwy w wypłacaniu świadczenia powinniśmy wysłać dokumenty bez zbędnej zwłoki.

 

Dokumenty potwierdzające naukę.

Kindergeld może być wypłacany do ukończenia przez dziecko 25 roku życia pod warunkiem, że będzie kontynuować naukę nakierunkowaną na uzyskaniu konkretnego zawodu. Pod tym pojęciem należy rozumieć szkołę ogólnokształcącą, zawodową lub studia, w której wymiar nauki wynosi co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Dziecko pełnoletnie, kontynuujące naukę musi przedstawić zaświadczenie szkolne o kontynuacji nauki na druku dwujęzycznym lub z tłumaczeniem przysięgłym. Dziecko uczące się w szkole zawodowej powinno dodatkowo przedstawić zaświadczenie o odbywaniu praktyk.

Wypłacanie Kindergeld kończy się w miesiącu, w którym dziecko otrzyma dokument poświadczający zakończenie nauki w postaci świadectwa ukończenia szkoły czy też dyplomu nawet jeśli wcześniejsze zaświadczenie szkolne potwierdzało dłuższy okres nauki. Urząd ma prawo sprawdzić faktyczną datę zakończenia nauki prosząc nas o przedstawienie kopii świadectwa lub dyplomu. Zazwyczaj wyznacza w piśmie termin 4 tygodni na przesłanie wyżej wymienionych dokumentów.

 

Zmiana planów naszego dziecka.

Zdarza się, że wybrana przez dziecko szkoła nie spełnia jego oczekiwań i nasza pociecha postanowiła zmienić plany. Jeśli nasza pociecha przerwie naukę należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować przedstawiając dokument z datą przerwania nauki. Wypłacanie świadczenia Kindergeld zostanie wstrzymane.

Jeśli nasze dziecko postanowiło zmienić profil kształcenia również powinniśmy o tym fakcie poinformować urząd, nawet jeśli nie nastąpiła dłuższa przerwa w kontynuacji kształcenia.  Do listu przedstawiającego sytuację dziecka i powód zmiany szkoły należy dołączyć aktualne zaświadczenie szkolne.  Kindergeld powinien być wypłacany na bieżąco.

 

Przerwa w kontynuacji nauki z powodu choroby lub macierzyństwa.

W przypadku gdy dziecko nie może kontynuować nauki z powodu choroby lub macierzyństwa świadczenie Kindergeld może być nadal wypłacane, ale tylko w okresie podlegającym szczególnej ochronie. Okres urlopu wychowawczego dziecka nie uprawnia do dalszego pobierania Kindergeld. O konieczności przerwania nauki powinniśmy poinformować urząd na piśmie dołączając zaświadczenie lekarskie.  

 

Dorosłe, niepełnosprawne dziecko.

Na dorosłe, niepełnosprawne dziecko, które z powodu swojego stanu fizycznego, umysłowego lub psychicznego wymaga opieki można pobierać Kindergeld bez ograniczeń wiekowych.

Stopień niepełnosprawności musi zostać udokumentowany np. przez przedłożenie legitymacji inwalidzkiej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wszelkie inne dokumenty które będą potwierdzać niepełnosprawność dziecka.

 

Ostatnio zmieniany sobota, 05 wrzesień 2020 19:32

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: