Praca i życie w Austrii

Arbeitslosengeld. Czyli jak krok po kroku uzyskać bezrobotne w Austrii

Pracując w Austrii jesteśmy świadomi tego, że często ilość i jakość pracy jaką mamy zależy od warunków atmosferycznych jak i zleceń jakie otrzymuje firma w której pracujemy. Niestety na jedno jak i na drugie nie mamy wpływu.  Większość z pracowników pracujących na terenie Austrii pracuje w branży budowlanej, gdzie właśnie powyższe czynniki mają wpływ na to, czy ma się zatrudnienie, czy też nie. Co zrobić, jeżeli zbliża się koniec naszej umowy i nie ma perspektyw na dalsze zatrudnienie? Gdzie kierować się, jeżeli zamiast podwyżki pracodawca wręczy nam zwolnienie?

Kto i gdzie może się starać o zasiłek ??

Jednym z podstawowych kryteriów, które musi spełnić osoba, która ma zamiar skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest meldunek na terenie Austrii. Miejsce zameldowanie ma tak wielkie znaczenie ponieważ by zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinniśmy udać się do urzędu, który odpowiada za rejon, w którym przebywamy. Stąd na przykład osoba zameldowana w Linz powinna zgłosić się do urzędu zwanego Arbeitsmarktservice Linz (skrócona nazwa to AMS), Arbeitsmarktservice to odpowiednik Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Kiedy w Austrii można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

W sytuacji gdy umowa o pracę z naszym Austriackim pracodawcą wygasła, przez co zakończył się stosunek pracy i nie mamy perspektyw na kolejną pracę powinniśmy się zarejestrować w AMS.
Bardzo ważne jest by zarejestrować się nawet, jeżeli będziemy osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Dzięki temu będziemy mieli nie tylko ciągłość ubezpieczenia ale także dostęp do aktualnych ofert pracy. Arbeitsmarktservice nastawiony jest na dokształcanie osób zarejestrowanych, zyskujemy zatem także okazję by doszkolić język, bądź zrobić kurs poszerzający nasze kwalifikacje.

 

Kryteria jakie należy spełnić by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty pracy trzeba spełnić następujące kryteria:

 • osoba bezrobotna powinna posiadać zameldowanie na terenie Austrii,
 • pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie,
UWAGA! Austriacki urząd pracy podczas przyznawania zasiłków kieruję się kryterium wiekowym.

Rejestrując się pierwszy raz w AMS warto sprawdzić, w której grupie wiekowej się znajdujemy. Prawo do zasiłku bezrobotnego, będzie miała osoba, która:

 • nie ukończyła 25 roku życia i przepracowała co najmniej pół roku w ciągu dwóch ostatnich lat.
 • ukończyła 25 rok życia i przepracowała rok w przeciągu dwóch ostatnich lat.

Podczas ponownego rejestrowania się w AMS (chcąc uzyskać świadczenie bezrobotne) musimy mieć przepracowane 28 tygodni biorąc pod uwagę 12 ostatnich miesięcy.

 

Co wpływa na wysokość i czas wypłacania zasiłku?

Wysokość oraz czas wypłaty świadczenia jest określany indywidualnie, na podstawie przedstawionych dokumentów jak i pewnych kryteriów. Zróżnicowanie w wysokościach bezrobotnego w Austrii zależy m.in. od tego, czy mamy dzieci na utrzymaniu, czy jaki był nasz wcześniejszy zarobek Kwota świadczenia naliczana jest jako 55% wcześniejszego dziennego dochodu (kwoty netto).
Osoby zainteresowane wysokością swojego świadczenia odsyłamy na stronę internetową http://ams.brz.gv.at/ams/alrech/, gdzie można wyliczyć przybliżoną dzienną, jak również miesięczną kwotę zasiłku.
Z kolei okres, na jaki przyznawany jest zasiłek uzależniony jest od ilości przepracowanych lat jak i wieku osoby bezrobotnej. Stąd można przyjąć, że jest on indywidualny dla każdego petenta.

 

Jakie dokumenty powinniśmy przygotować rejestrując się po raz pierwszy w Arbeitsmarktservice?

Pierwszym i nieodzownym dokumentem w procesie rejestracji będzie odpowiedni wniosek. Wspomniany dokument można pobrać ze strony internetowej i wypełnić go elektronicznie. Jednak za pierwszym razem zaleca się udać do urzędu osobiście w celu odebrania druku oraz przedstawienia następujących dokumentów:

 • paszportu bądź innego dokumentu tożsamości
 • dokument potwierdzający zameldowanie (Meldezettel), jeżeli przebywamy w Austrii powyżej 3 miesięcy i posiadamy Anmeldebescheinigung( dokument świadczący o legalności naszego pobytu w Austrii) warto go zabrać i w razie potrzeby okazać
 • Austriacką kartę ubezpieczeniową - e-card
 • akt małżeństwa (w przypadku małżonków)
 • akty urodzenia dzieci (jeżeli jesteśmy rodzicami)
 • warto także mieć przy sobie Versicherungsdatenauzsug (wyciąg z konta ubezpieczonego, który można uzyskać w Gebietskrankenkasse) na wspomnianym dokumencie wypisane są okresy zatrudnienia, pracodawcy itd.
 • jeżeli pracodawca skierował pracownika do urzędu pracy i zamierza nas pewnym czasie ponownie go zatrudnić (dotyczy to pracowników sezonowych np. budowlańców) taki pracownik powinien mieć zaświadczenie świadczące o chęci zatrudnienia. W takim przypadku Austriacki Urząd Pracy nie będzie osobie bezrobotnej szukał innego zatrudnienia.
UWAGA ! Każda kolejna rejestracje w AMS wymaga tylko przedstawienia dokumentów wskazanych przez urzędnika prowadzącego sprawę.