Kindergeld

Zasiłki rodzinne – Polska na tle innych krajów Unii

Koszty życia i utrzymania powoli zrównują się w całej Europie. Ludzie podróżują bez ograniczeń, żyjąc i pracując raz w jednym raz w innym państwie europejskim. Socjalnie zorientowane państwa Unii wspomagają swoich obywatelami przeróżnymi świadczeniami socjalnymi. W Polsce najważniejszym i najczęściej pobieranym świadczeniem jest zasiłek rodzinny. Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda Polski zasiłek na tle innych tego typu świadczeń. Zobaczmy też czym jest tytułowa koordynacja świadczeń rodzinnych w ramach Unii Europejskiej i dlaczego warto się nią zainteresować.

W każdym z państw Unii Europejskiej przewidziane są świadczenia wspomagające rodzinę. Dzięki zasadom koordynacji rodzina może otrzymać zasiłek rodzinny nawet w sytuacji jeżeli członkowie rodziny przebywają w różnych Państwach. Trzeba jednak spełnić wymagania jakie nakładają na wnioskodawcę przepisy kraju w jakim jest on ubezpieczony gdyż każde Państwo w Unii ma swój odrębny system.

 

Które z Państw członkowskich ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia?

Załóżmy, że pracują Państwo w Niemczech. Niepracująca żona z dziećmi przebywają w Polsce. W takim przypadku krajem, który powinien wypłacić świadczenie są Niemcy. Jeżeli jednak żona w międzyczasie podjęłaby pracę w Polsce, wówczas jako, że dzieci przebywają w Polsce, zasiłek powinna pobierać żona. W sytuacji gdyby żona zamiast pracować była by na emeryturze wówczas pierwszeństwo wypłat ma kraj, w którym rodzic pracuje czyli w omawianym przypadku Niemcy.

Tyle teorii. Przyjrzyjmy się teraz praktyce. Przyjmijmy, że oboje rodzice pracują w dwu różnych krajach Unii. Jak wyżej załóżmy, że są to Polska i Niemcy. Ponieważ dzieci z matką mieszkają w Polsce to ona powinna pobierać zasiłek rodzinny ale… Rodzinne w Polsce można otrzymać gdy dochód w rodzinie nie przekracza 504zł na osobę (czy też 583 zł w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym ewentualnie znacznym stopniu niepełnosprawności). Jeżeli jeden z rodziców pracuje w Niemczech z olbrzymim prawdopodobieństwem dochód zostanie przekroczony. Ponieważ w Polsce świadczenie się nie należy cały zasiłek otrzymają Państwo z Niemiec

 

Transfer świadczeń.

Na terenie krajów Unii możliwy jest dzięki tzw. neutralizacji wymogu zamieszkania transfer świadczeń. Przykładowo jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w Austrii, rodzina natomiast mieszka w Polsce możliwy jest transfer świadczeń do Polski. Mówiąc ogólnie rodzina mieszkająca w Polsce czy innego państwa w którym pracuje jeden z rodziców.

 

Wysokości świadczeń rodzinnych w przykładowych państwach Unii

Świadczenia rodzinne w Polce

Wysokość zasiłku rodzinnego w zależności od wieku dziecka kształtuje się następująco: 

 • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

W szczególnych przypadkach zasiłek rodzinny może być powiększony m.in. o dodatek dla rodzin wielodzietnych lub dodatek dla samotnie wychowujących dzieci, itp.

 

Zasiłki rodzinne w Holandii

Zasiłkiem rodzinnym w Holandii zajmuje się Soziale Verzekeringsbank. Jego wysokość podobnie jak w Polsce zależy od wieku dziecka. Wypłata świadczenia następuje kwartalnie i wynosi następująco:

Na dzieci urodzone po 1 stycznia 1995 na kwartał można otrzymać:

 

Wiek

 

0 do 5 lat

6 do 11 lat

12 do 17 lat

Kwota na dziecko kwartalnie

194,99 €

236,77 €

278,55 €

 

Na dzieci urodzone przed 1 stycznia 1995 na kwartał można otrzymać:

Liczba dzieci

Wiek
16 do 17 Lat

1

278,55 €

2

313,25 €

3

324,81 €

4

350,23 €

 

Zasiłki rodzinne w Niemczech

Instytucją wypłacającą jest Familenkasse.

Wysokość wypłacanego zasiłku zależy od liczby dzieci i wygląda następująco:

 • na pierwsze i drugie dziecko można otrzymać po 184 € miesięcznie,
 • na trzecie dziecko urząd wypłaci miesięcznie 190 €
 • na czwarte i następne wypłacone świadczenie wyniesie miesięcznie 215 €

 

Zasiłki rodzinne w Austrii

W Austrii, wyjątkowo wypłatą zajmuje się odpowiednia komórka urzędu skarbowego – Finanzamt.

W kraju Mozarta w zależności od wieku i liczby dzieci miesięcznie wyniesie:

 

 

Do 3 roku życia

Od 3 roku życia

Od 10 roku życia

Od 19 roku życia

1. dziecko

105.4 €

112.7 €

130.9 €

152.7 €

2. dzieci

118.2 €

125.5 €

143.7 €

165.5 €

3. dzieci

140.4 €

147.7 €

165.9 €

187.7 €

4. dzieci

155.4 €

162.7 €

180.9 €

202.7 €

 

Niezbędne dokumenty

O świadczenia międzynarodowe możemy ubiegać się w wymienionych zagranicznych instytucjach. Istnieje jednak wymóg potwierdzenia odpowiednich druków w Polsce. Poniżej zestawiliśmy zaświadczenia używane dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych na terenie UE.

 • E 401 – aktualizowany raz w roku formularz odnoszący się do składu członków rodziny.
 • E 402 – zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18. roku życia.
 • E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
 • E 404 - zaświadczenie o stanie zdrowia członków rodziny.
 • E 405 - zaświadczenie o okresach ubezpieczeniowych.
 • E 407 - zaświadczenie lekarskie do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne.
 • E 411 - potwierdza prawo do świadczeń w państwach UE, w których mieszkają członkowie rodziny. 

Wszystkie wymienione druki są bezpłatne i używane w zależności od sytuacji rodzinnej.

 

Podsumowanie

Jak widać z niniejszego zestawienia zasiłki rodzinne wpłacane w Polsce wciąż jeszcze wypadają blado. Warto zatem postarać się o to by pracując w innych krajach Unii pobierać należne świadczenia.