Elterngeld

Zasiłek dla bezrobotnych a zasiłek rodzicielski Elterngeld

Czy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych można złożyć wniosek zasiłek rodzicielski Elterngeld? Na jak wysokie świadczenie można liczyć?

Różnica pomiędzy Arbeitslosengeld I oraz Arbeitslosengeld II 

Arbeitslosengeld I oraz Arbeitslosengeld II (zwane potocznie „Hartz IV”), to świadczenia socjalne wypłacane osobom bezrobotnym w Niemczech. Mimo że oba świadczenia przeznaczone są dla osób pozostających bez pracy to jednak przyznawane są wg innych zasad.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych I.

Kiedy otrzymamy informację od naszego pracodawcy, że zostanie z nami rozwiązana umowa o pracę powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do agencji pracy jako osoba poszukująca pracy. Jeśli nie uda nam się znaleźć nowej pracy powinniśmy się zgłosić już pierwszego dnia bez pracy do agencji pracy, aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

 

Zasiłek może zostać przyznany pod pewnymi warunkami. Musimy m.in. wykazać minimum 12 miesięcy pracy z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w ostatnich dwóch latach.

Zasiłek wypłacany jako świadczenie Arbeitslosengeld I są obliczane na podstawie wcześniejszych dochodów. Zależne są również od stanu rodzinnego wnioskodawcy. Osoby samotne mogą otrzymać 60 % dochodów netto, wychowujące dzieci 67 % dotychczasowych zarobków netto.

W ramach tego świadczenia opłacane są także składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. Pod pewnymi warunkami mogą być także opłacane składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych II (Hartz IV).

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II, zwany potocznie „Hartz IV”, to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym, które z różnych powodów nie opłacały składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, bądź opłacały je zbyt krótko. Świadczenie ma na celu zapewnienie bytu potrzebującym. W związku z tym również osoby pracujące, których wypłata nie wystarcza do opłacenia kosztów utrzymania, mogą się starać o zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II.

Zasiłek rodzicielski Elterngeld zależny od dochodu.

Jeśli aktualnie pozostajemy bez pracy i pobieramy zasiłek dla bezrobotnych I możemy także rozważyć złożenie wniosku na zasiłek rodzicielski na nasze nowonarodzone dziecko zanim ukończy 3 miesiąc życia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wysokość świadczenia Elterngeld zależy od wysokości naszego dochodu przed narodzinami naszej pociechy. Pod uwagę będą brane nasze dochody na 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Zatem jeśli pobieramy od kilku miesięcy zasiłek dla bezrobotnych świadczenie obliczone zostanie tylko na podstawie dochodów z naszej pracy zarobkowej, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych nie jest traktowany jako dochód. Jeśli zatem chcemy pobierać zasiłek rodzicielski uzależniony od dochodu przed urodzeniem dziecka nie możemy jednocześnie pobierać zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać wstrzymany w takim wypadku na rzecz zasiłku rodzicielskiego. Ponadto rezygnując z zasiłku dla bezrobotnych na rzecz zasiłku rodzicielskiego nie będziemy mieli prawa do ubezpieczeń i musimy sami o to zadbać.

Wysokość zasiłku rodzicielskiego.

Wnioskując o zasiłek rodzicielski zależny od dochodu przed urodzeniem dziecka możemy otrzymać pomiędzy 65 a 67 procent naszego wynagrodzenia netto. Osoby, które zarabiały mniej niż 1000 euro otrzymają do 100 procent swojego wcześniejszego wynagrodzenia. Po zakończeniu pobierania świadczenia rodzicielskiego można ponownie zgłosić chęć pobierania zasiłku dla bezrobotnych I.

Bezrobotne i zasiłek rodzicielski.

Istnieje jeszcze druga opcja. Można nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych I i jednocześnie złożyć wniosek na zasiłek rodzicielski, ale tylko w kwocie minimalnej w wysokości maksymalnie 300 €.  Pamiętajmy jednak, że agencja pracy może w każdej chwili zaproponować nam podjęcie nowego zatrudnienia.  Jeśli więc agencja pracy zaproponuje nam pracę w wysokości 15 godzin do maksymalnie 30 godzin tygodniowo musimy zapewnić opiekę naszemu dziecku na czas naszej nieobecności. Nie możemy odrzucić propozycji nowej pracy bez konsekwencji. Agencja pracy może nam obniżyć wysokość zasiłku dla bezrobotnych lub nawet całkowicie zatrzymać.

Zasiłek dla bezrobotnych II a zasiłek rodzicielski

Prawo do zasiłku rodzicielskiego mają także pobierający zasiłek dla bezrobotnych II. Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzicielski zostanie odliczony od zasiłku dla bezrobotnych II i tym samym nie doprowadzi to do zwiększenia naszego dochodu. Wyjątkiem pozostaje kwota wolna od odliczenia dla zasiłku rodzicielskiego dla pobierających zasiłek dla bezrobotnych II, którzy wcześniej byli zatrudnieni na tzw. minijob. Kwota wolna od odliczenia zależy od wysokości wcześniejszych dochodów. Wynosi maksymalnie 300 €. Jeśli przykładowo zarobek wynosił 200 euro to kwota wolna od odliczenia wynosi również 200 euro i o tyle wyższe będą nasze dochody łącznie.