Podatki w Niemczech

Zwiększ swój zwrot podatku z Niemiec, wspierając bliskich: Praktyczne wskazówki dla ludzi z dobrym sercem.

Zapomoga w niemieckim zeznaniu podatkowym

Pracujesz w Niemczech? Jesteś troskliwy i dobroczynnie wspierasz rodzinę w potrzebie? Pomoc bliskim to nie tylko gest miłości, to także fantastyczna okazja do maksymalizacji zwrotu podatku z Niemiec. Poczuj ekscytację i spełnienie, wiedząc, że Twoja dobroć przynosi realne korzyści dla Ciebie i Twojej rodziny. W niniejszym  tekście znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące odliczenia zapomogi przekazywanej najbliższym jako koszt podatkowy. Dowiesz się, kogo możesz wspomagać, do jakiej kwoty, a także jak korzystać z przepisów podatkowych, by ująć to odliczenie w zeznaniu w sposób legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czy jesteś gotów, aby odkryć nowe perspektywy dla swojej rodziny? Zapraszamy do lektury tekstu.

 

Kogo możesz wspomagać, by to przekształcić w korzyść podatkową?

Zanim odpowiemy na to pytanie, powinieneś wiedzieć, że istnieją określone zasady i ograniczenia dotyczące odliczeń podatkowych, dlatego zawsze warto zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi w Niemczech. Żeby zapomoga mogła być traktowana, jako koszt podatkowy może ją od Ciebie otrzymywać:

 • partner lub partnerka w związku (o charakterze małżeństwa),
 • dzieci (ale odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie korzystają one z ulgi podatkowej lub prawa do zasiłku rodzinnego; na przykład dzieci powyżej 25 roku życia będące na studiach)
 • rodzice i dziadkowie (także rodzice i dziadkowie małżonki).
 • Pozostała rodzina:
  • rodzeństwo (w tym rodzeństwo żony)
  • wujostwo i ciocie,
  • kuzyni i kuzynki,
  • wnuki i wnuczki.

Aby urząd mógł zaliczyć przekazaną zapomogę dla wymienionej wyżej pozostałej rodziny jako koszt podatkowy, ważne jest, aby ta rodzina mieszkała w Twoim gospodarstwie domowym. Dodatkowo, należy pamiętać, że wymienieni wyżej krewni powinni być uprawnieni do otrzymywania świadczeń socjalnych, które jednak nie są przyznawane lub zostały pomniejszone z powodu otrzymanej przez nich zapomogi. Przykładowo, mogą to być świadczenia mieszkaniowe, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek socjalny.

 

Jaką kwotę możesz podarować krewnemu, aby w całości odliczyć ją od podatku?

Czy istnieje magiczna granica, której nie powinieneś przekraczać? Odpowiedź zależy od kilku czynników. Ważne jest głównie to:

 • w jakim kraju mieszka osoba wspomagana,
 • jakie są jej dochody,
 • czy otrzymuje wsparcie finansowe od innych krewnych,
 • czy uzyskuje świadczenia socjalne od Państwa ewentualnie innych instytucji charytatywnych.

W zależności, czy wspomagana osoba  żyje w Niemczech, czy w Polsce, możesz ją wspomóc dowolną kwotą. Maksymalnie jednak z tego tytułu możesz odliczyć:

 • 10 608 euro rocznie przekazując środki osobie żyjącej w Niemczech
 • 7956 euro rocznie przekazując środki osobie żyjącej w Polsce

Ponieważ dochód oraz status materialny wspomaganych jest istotny, wymienione wyżej kwoty powinny być pomniejszone o dochody tych osób i otrzymywane świadczenia.

Pewnie jesteś ciekaw, skąd wzięły się powyższe kwoty i dlaczego są tak różne?

Prawo niemieckie w zależności od kwoty potrzebnej na przeżycie w danym kraju dzieli je na tzw. Landgruppen. Takich grup jest 4. Państwa w pierwszej grupie, to kraje, w których życie jest drogie i środki pozwalające na utrzymanie powinny być wyższe, jak w innych krajach. Kraje w grupie 4 to kraje, w których według Niemców żyje się bardzo tanio,  zatem na utrzymanie powinna wystarczyć 1/4 kwoty wystarczającej na utrzymanie w kraju z pierwszej grupy. Niemcy, jak nietrudno się domyślić są krajem pierwszej grupy a Polska w 3. Więc ze względu na kraj, w którym żyje osoba wspomagana, wygląda to tak:

 • Kiedy pomoc finansową przekazujesz osobie żyjącej w Niemczech.
  W takim wypadku, aby została ona uznana jako koszt podatkowy osoba, którą wspomagasz, powinna mieć dochody i świadczenia poniżej 10 608 euro rocznie. Jeżeli dochody przekraczają tę granicę, wspomagany nie kwalifikuje się do wsparcia.
 • Jeżeli pomoc finansową przekazujesz osobie żyjącej w Polsce. W Polsce jak już wyżej wspomniano, obowiązuje inna kwota, wynosząca 3/4 wartości obowiązującej w Niemczech, czyli około 35 800 PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty dochodu miesięcznego również nie spełniane są kryteria do przyznania i odliczenia wsparcia.

 

Garść praktycznych wskazówek

To tyle teorii. Teraz by dopełnić wiadomości nadszedł czas na wskazówki praktyczne. Wspomagając rodzinę powinieneś kierować się następującymi zasadami:

 • Zapomoga powinna być solidnie udokumentowana.
  Każdy podatnik ujmujący wsparcie finansowe rodziny, lub krewnego jako koszt w deklaracji podatkowej, musi liczyć się z tym, iż fiskus dokładnie sprawdzi jej rzeczowość. Trzeba będzie przedstawić dowody, że wspomniane kwoty faktycznie zostały podarowane a dodatkowo, że wspomagany rzeczywiście tej zapomogi potrzebuje. Dokumenty potwierdzające powyższy fakt powinny zawierać dokładne informacje na temat sytuacji majątkowej osoby wspomaganej przed udzieleniem zapomogi. A że dokładne sprawdzenie tego za granicą jest możliwe tylko w małym zakresie, trzeba przedłożyć wypełnione i potwierdzone zaświadczenia. Z dokumentów powinno jasno wynikać, iż przekazane pieniądze trafiły rzeczywiście w ręce osoby  potrzebującej.
 • Płatność zapomogi nie powinna być jednorazowa.
  By uniknąć kłopotów, zawsze powinieneś płacić zapomogi  w miesiącu, na który są przeznaczone. Nie uda się urzędu przekonać, że wypłacane kwoty mają pokryć koszty utrzymania poprzedniego miesiąca lub poprzedniego roku.
 • Wspomagana osoba nie może być utrzymywana przez innych domowników, którzy mieszkają wraz z nią.
  Pamiętaj także, że osoby wspomagane mieszkające w Polsce  według interpretacji urzędu  w pierwszej kolejności powinny być wspomagane przez wszystkich domowników, z którymi mieszkają. Dopiero osoby, które mają bardzo niski dochód, nie mają majątku pozwalającego na przeżycie, dodatkowo nie mieszkają z innymi osobami, które pomagają im w ciężkiej sytuacji materialnej, mogą zostać wspomagane, a zapomoga taka może być bez problemu uwzględniona jako koszt w niemieckiej deklaracji podatku dochodowego.
 • Nie zawsze masz obowiązek udokumentowania płatności zapomogi.
  Jeśli żyjesz (i mieszkasz) w nieformalnym związku partnerskim i wspierasz swojego partnera, jak już zostało wspomniane, możesz to również zgłosić w swoim zeznaniu podatkowym. W tym przypadku urząd skarbowy w teorii powinien zrezygnować z wymogu przedstawienia dowodów przekazania tej zapomogi.

 

Rozliczając się z fiskusem w Niemczech, pamiętaj, że zapomoga to nie tylko wsparcie dla Twoich bliskich, ale także droga do większego zwrotu podatku! Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu, a pomożemy Ci wykorzystać pełen potencjał Twojej zapomogi w rozliczeniu podatkowym. Skontaktuj  się z nami już dziś i odkryj, jaką różnicę może przynieść współpraca z Intertax24. Daj swoim finansom zastrzyk i ciesz się korzyściami, na jakie zasługujesz!