Kindergeld

Zainteresowanie zasiłkiem Kindergeld nie maleje

Kindergeld w Niemczech wypłacany jest obecnie na około 18 milionów dzieci. Temat ten cieszy się też dużym zainteresowaniem na naszych łamach, dlatego po raz kolejny odnosimy się do tego zagadnienia.

W niniejszym artykule postaramy się opisać najczęściej powtarzające się pytania. Przede wszystkim zaś zajmiemy się zasiłkiem dla rodzin po rozwodach i osób niezamężnych. Ustalimy także, na dziecko do jakiego wieku można otrzymać rodzinne oraz kiedy będzie on wypłacony.

 

Czy rodzice nie mający ślubu mogą występować o Kindergeld?

Wiele osób nurtuje pytanie, jakie są różnice co do otrzymywania zasiłku, gdy rodzice nie są formalnym małżeństwem. Czy ojciec dzieci, jeżeli nie ma ślubu z matką, może otrzymywać Kindergeld? Nie powinno być problemu jeżeli będą spełnione następujące warunki:

  • jest pełnoprawnym opiekunem/rodzicem;
  • mieszka w Polsce wspólnie z matką dziecka i dziećmi.

Nie ma zatem znaczenia, czy rodzice są po ślubie, jeżeli mieszkają razem. Rodzice mogą między sobą określić, które z nich będzie występowało o zasiłek.

 

W jaki sposób mogę otrzymać więcej zasiłku

Śledzący nasze artykuły zapewne pamiętają, jak opisywaliśmy sytuację, kiedy to zasiłek był pomniejszany o kwotę zasiłku rzekomo pobieraną w Polsce. Dziś chcielibyśmy opisać inną sytuację, która pewnie nie jest aż tak popularna, jednak w pewnych rodzinach może prowadzić do zwiększenia zasiłku. Najprościej owo zagadnienie można wytłumaczyć na przykładzie z życia codziennego. Przypuśćmy, że po rozpadzie małżeństwa dzieci Sebastian i Justyna mieszkają w Niemczech razem z ojcem Krzysztofem. Mężczyzna po jakimś czasie zamieszkuje z partnerką – Magdaleną, która również ma dwoje dzieci: Grzegorza i Renatę. Ponieważ dzieci Krzysztofa mieszkają w jego gospodarstwie domowym, ma on prawo do uzyskania na te dzieci zasiłku rodzinnego – Kindergeld. W tym przypadku na każde dziecko dostanie 184 euro. Analogiczna sytuacja będzie u Magdy, która na dzieci dostaje na każde 184 euro. Wszystkie 6 osób mieszka razem. Krzysztof i Magdalena dowiedzieli się, że na trzecie dziecko mogą dostać o 6 euro więcej zasiłku, na czwarte natomiast 31 euro. W roku daje to sumę 444 euro. Jak można to osiągnąć? W tej chwili każde z rodziców ma 2 dzieci. W momencie ślubu każde z nich nadal będzie miało dwójkę swoich dzieci oraz 2 przybranych, tzw. pasierbów. Jedno z rodziców może zatem wnioskować o zasiłek na 4 dzieci. Przypuścimy zatem, że Krzysztof występuje o zasiłek rodzinny na swoje dzieci Sebastiana i Justynę oraz dzieci przybrane Grzegorza i Renatę. Wówczas na Sebastiana (I dziecko) i Justynę (II dziecko) dostanie 2 razy po 184 euro. Na Grzegorza, jako że jest to jego trzecie dziecko, otrzyma 194 euro, na czwarte dziecko, Renatę – 215 euro.

 

O czym zapomnieć nie wolno

Należy jednak pamiętać, że sytuacja taka ma miejsce jedynie w momencie, gdy wszystkie dzieci mieszkają z Krzysztofem i Magdą. Gdyby na przykład Sebastian zdecydował się na zamieszkanie z matką, wtedy Krzysztof dostanie zasiłek na Justynę i Grzegorza po 184 euro oraz Renatę 194 euro. Matka Sebastiana, z racji tego, że syn zamieszkał z nią, będzie mogła również wnioskować o rodzinne i po przyznaniu otrzyma 184 euro.

Ojczym może otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko przybrane „pasierba”, tylko pod następującymi warunkami:

  • jest w związku małżeńskim z jednym biologicznym rodzicem dziecka;
  • żyje z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym;
  • biologiczny rodzic, który ma prawo do zasiłku, zrezygnował pisemnie z prawa jego pobierania.

 

Do jakiego wieku można dostać zasiłek rodzinny w Niemczech: 25 czy 27 lat?

Zasadniczo zasiłek rodzinny wypłacany jest dzieciom do 18 lat. Najczęściej w momencie kontynuowania nauki (jednak nie tylko) wypłatę zasiłku można przedłużyć. Obecnie maksymalnie do 25 lat. Jeżeli pobiera się zasiłek za lata zaległe, to dzieci urodzone w roku 1982 mogły dostawać Kindergeld do 26 lat, a urodzone w 1980 i 1981 – do lat 27. Należy tu wziąć pod uwagę, że dopóki dziecko nie osiągnie celu szkolenia, przechodzi przez kilka etapów. Czasami prowadzi to do przymusowej przerwy. Jeżeli Państwa dziecko jest w wieku między 18 a 25 lat i w związku ze zmianą szkoły czy z inną sytuacją ma przerwę w nauce, mogą Państwo nadal otrzymywać Kindergeld, pod warunkiem, że owa przerwa między zakończeniem i podjęciem nauki nie trwa dłużej niż 4 miesiące. Od tej granicy 18 lat jest także inny wyjątek. Jeżeli dziecko jest bezrobotne i nadal mieszka z rodzicami, jego rodzice mogą otrzymywać zasiłek do ukończenia przez dziecko 21 lat. Jeżeli dziecko kończy 18 lat i podejmuje pracę, wypłata zasiłku się kończy. Ostatni zasiłek będzie wypłacony w miesiącu, w którym dziecko kończy 18 lat. Jeżeli dziecko urodziło się pierwszego dnia miesiąca, ostatnia wypłata świadczenia nastąpi w miesiącu poprzednim.

 

Kiedy będzie wypłacany Kindergeld?

Wnioskując o rodzinne w Niemczech, instytucja wypłacająca świadczenie – Familienkasse nada Państwu numer sprawy, tzw. Kindergeldnummer. Okres wypłaty zasiłku zależny jest właśnie od tego numeru. Jeżeli Państwa Kindergeldnummer kończy się cyfrą 0, zasiłek zostanie wypłacony na początku miesiąca. W przypadku Kindergeldnummeru zakończonego cyfrą 9 wypłatę świadczenia otrzymają Państwo na końcu miesiąca.