Praca i życie w Niemczech

Wysokość alimentów w Polsce i w Niemczech

Rozstanie rodziców to trudne przeżycie dla dzieci. Nagle zmienia się cały ustalony porządek życia i sytuacja materialna rodziny. Rodzic, pod którego opieką pozostają dzieci ma prawo domagać się od drugiej strony pomocy i comiesięcznych alimentów na wspólne pociechy, a dzieciom powinno zapewnić się egzystencję na stopie życiowej na poziomie równej rodzicom. Jak wysokiego świadczenia można oczekiwać i jak obliczyć wysokość alimentów? 

Wysokość alimentów w Polsce

Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. Przy określaniu możliwości majątkowych i zarobkowych bierze się pod uwagę następujące czynniki: stan majątku, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i możliwości zarobkowe rodzica. Sąd nie zwolni zobowiązanego z obowiązku łożenia na swoje dzieci nawet gdy ten będzie próbował udowodnić przed sądem, że nie ma pracy i możliwości zarobkowania. Sąd przyjmuje do wyliczeń dochody które rodzic mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. 

Prezenty, wyjazdy świąteczne czy wakacyjne z dzieckiem nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego. 

 

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Usprawiedliwione potrzeby dziecka zależą od wieku oraz stanu zdrowia dziecka. Dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka są w szczególności koszty związane z: wyżywieniem, zapewnieniem korzystania z mediów (takich jak: woda, prąd, gaz, Internet, telefon, telewizja), edukacją, kulturą fizyczną, ochroną zdrowia i leczeniem, wypoczynkiem, rozrywką. Rodzice mają obowiązek ustawowy troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Wysokość alimentów może być ustalona w wyroku sądu bądź w ugodzie sądowej. Rodzice mogą ustalić alimenty samodzielnie na zasadzie swobody umów. Warto zrobić to na piśmie korzystając z pomocy prawnika.

 

Wysokość alimentów w Niemczech

W Niemczech przy ustalaniu wysokości alimentów sąd korzysta z tak zwanych tabeli düsseldorfskich (Düsseldorfer Tabelle). Tabela uwzględnia między innymi kryterium dochodu netto osoby zobowiązanej do płacenia alimentów i wiek dziecka. Podobnych tablic alimentacyjnych dopominają się także polscy sędziowie rodzinni. Należy jednak pamiętać, że tabela düsseldorfska sama w sobie nie ma żadnej mocy prawnej i jest raczej traktowana jako wytyczna dla sądów.

 

Poniżej aktualna tabela düsseldorfska. Stawki obowiązują od 01.01.2019 roku.

Dochód netto osoby zobowiązanej do alimentów

Wiek dziecka

%

Kwota kontrolna

zapotrzebowania

 

0-    5 lat

6- 11 lat

12- 17 lat

Od 18 lat

 

w euro

Do 1900 €

354

406

476

527

100

880/ 1080

1901- 2300

372

427

500

554

105

1300

2301- 2700

390

447

524

580

110

1400

2701- 3100

408

467

548

607

115

1500

3101- 3500

425

488

572

633

120

1600

3501- 3900

454

520

610

675

128

1700

3901- 4300

482

553

648

717

136

1800

4301- 4700

510

585

686

759

144

1900

4701- 5100

539

618

724

802

152

2000

5101- 5500

567

650

762

844

160

2100

Od dochodu powyżej 5501 € wysokość alimentów obliczana jest indywidualnie na podstawie okoliczności.

 

Alimenty a Kindergeld

Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie jest równe faktycznej kwocie podlegającej uiszczeniu. Od właściwej wysokości alimentów należy odliczyć połowę zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Wypłacanie alimentów dla pełnoletnich dzieci co do zasady kończy się w momencie, kiedy dziecko rezygnuje z nauki czy studiów. Dopóki się uczą rodzice są zobowiązani do pomocy finansowej, ale tylko gdy dziecko jest nadal stanu wolnego. W momencie zmiany stanu cywilnego obowiązek utrzymania spada na małżonka. Kiedy dziecko zrezygnuje z nauki i postanowi żyć na własny rachunek rodzic nie jest już zobowiązany do comiesięcznej alimentacji. Dalsze opłacanie świadczeń na rzecz utrzymania dziecka jest uzasadnione tylko w przypadku niepełnosprawności lub choroby.