Kindergeld

Wnioskując o Kindergeld uważajmy na…

Bez wątpienia zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld) budzi w ostatnim okresie duże zainteresowanie. Choć sporo pisaliśmy już na temat Kindergeldu ciągle jeszcze otrzymujemy liczne telefony z najróżniejszymi pytaniami. W tym tekście spróbujemy odnieść się do najczęściej stawianych i budzących najwiecej wątpliwości.

Czy pobierając świadczenie rodzinne w Polsce można pobierać Kindergeld?

Jeżeli jeden z rodziców pracuje bądź mieszka w Niemczech  mimo, że pobierany jest zasiłek rodzinny w Polsce, można wnioskować o jego przyznanie w Republice Federalnej. W tym wypadku jednak otrzymacie Państwo tylko różnicę w wysokości pobieranych świadczeń. Oznacza to, że świadczenie wypłacane z Niemiec będzie pomniejszone o rodzinne pobierane w Polsce.

Jednak trzeba pamiętać, że w Polsce zasiłek rodzinny nie będzie się należał w przypadku jeżeli dochód na osobę we wnioskującej przewyższy 504 zł na osobę. Dlatego bardzo ważne by podejmując prace w Niemczech przewidując możliwość przekroczenia tego progu zawiadomić o tym fakcie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety część osób nie wie o tym i po jakimś czasie dochodzi do sytuacji kiedy rodzinne w Polsce trzeba zwrócić.

 

Możliwość zwrotu części Kindergeld

Często podejmując prace w Niemczech nie tylko zapominamy by zgłosić ten fakt w odpowiedniej placówce Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale i nie podejmujemy żadnych kroków by udowodnić w Niemczech, że zasiłek rodzinny w Polsce się nie należy. Po pewnym czasie z kasy rodzinnej (Familikasse) przychodzi decyzja, że przyznano nam tylko część zasiłku pomniejszoną o kwotę rzekomo pobieraną w Polsce. Wtedy dziwimy się i złościmy na biurokratyczne praktyki urzędów. Skoro nie pobieraliśmy zasiłku w Polsce jakim prawem od świadczenia Niemieckiego została potrącona kwota pobierana w Polsce? Urząd uznał, że skoro nie zostało przedłożone zaświadczenie o tym, że zasiłek w Polsce się nie należy mógłby być lub jest pobierany. Bardzo istotna jest także różnica miedzy przedstawianymi zaświadczeniami. Możemy w urzędzie przedłożyć zaświadczenie, że zasiłek rodzinny nie jest pobierany. Wtedy nie mamy gwarancji,  ze otrzymamy całe świadczenie z Niemiec, gdyż, wg. Familienkasse dokument ten nic nie mówi o tym czy mamy prawo do zasiłku, czy nie. Być może nie pobieramy go bo nie mieliśmy ochoty składać wniosku.

 

Adres  i mieszkanie w Niemczech

Kasa rodzinna (Familienkasse) w ostatnim okresie ze zrozumiałych przyczyn próbuje sprawdzić, czy rzeczywiście mieszkamy w Niemczech. Nierzadko urząd prosi więc o dostarczenie prócz potwierdzenia zameldowania (Anmeldung) umowy najmu (Mietvertrag), dokumentów poświadczających płacenie czynszu za dane mieszkanie lub nawet rachunków za gaz, światło, czy wywóz nieczystości. Pewnie, że stosowane praktyki mogą wydać się absurdalne, bo mieszkając np. w hotelu często nie jesteśmy w stanie przedłożyć żadnych umów najmu nie wspominając o rachunkach. Urząd potrafi nas także wypytywać o liczbę pokoi naszego lokum, metraż i inne mało istotne naszym zdaniem sprawy. Jednak wszystko ma swój sens i cel. Owe dokumenty mają pomóc zweryfikować urzędowi czy rzeczywiście mieszkamy w danym miejscu i czy faktycznie przebywamy w Niemczech, bo jak wiadomo – pomysłowość ludzka nie zna granic…

Dlatego nastawmy się, że i w naszym przypadku urząd może również nam postawić wiele pytań o nasze miejsce zamieszkania.

Innym sposobem na weryfikacje adresu jest stosowanie krótkich terminów na zapylania z Familienkasse. Przypuśćmy, że podaliśmy jakiś adres pod którym nie przebywamy. Urząd wysyła do nas pismo w którym daje nam 2 tygodnie na odpowiedź. Często jeżeli nie przebywamy na miejscu list dociera do nas po terminie i wtedy mogą zacząć się kłopoty. W niektórych przypadkach może to być nawet zamknięcie postępowania z uwagi na niezachowanie terminów. Dlatego pracując w firmach, które meldują nas w jednym miejscu a później wożą po całych Niemczech np. z budowy na budowę uczulmy ludzi pozostających w miejscu zameldowania aby przesłaną do nas korespondencje z Familienkassy postarali się nam jak najszybciej dostarczyć.

 

Więcej pytań w przypadku zasiłku dla dzieci powyżej 18 lat

Ponieważ nasze dzieci chcą się uczyć, ale również z powodów odbiegających wciąż od standardów europejskich warunków ekonomicznych, młodzi ludzie późno decydują się na start w dorosłe życie. Wiele dzieci powyżej 18 lat wciąż pozostaje na utrzymaniu rodziców. Nie ma najmniejszego problemu aby w tym przypadku występować o zasiłek rodzinny. Także w przypadku gdy dziecko nie uczy się lecz pozostaje bezrobotny czy planuje podjąć naukę. Jednak powinnismy się przygotować na to, że urząd będzie dogłębnie weryfikował, czy zasiłek rodzinny faktycznie będzie się należał. Z praktyki obserwujemy, że wnioskowanie o zasiłek na dzieci powyżej 18 roku życia z reguły trwa dłużej a zapytania związane z sytuacją dziecka są bardzo szczegółowe. Urząd z pewnością poprosi o potwierdzenie na uczelni zaświadczenia o kontynuacji nauki. Nie zapomni zapytać o dochody dziecka. Nie powinniśmy się tym przejmować ponieważ nasze dziecko może dorobić 8004 €. Jednak z końcem roku 2012 kwota osiąganych przez nasze pociechy dochodów przestaje mieć znaczenie. Teoretycznie dziecko będzie mogło osiągnąć nawet wyższy dochód niż my.  Istotne będzie jednak to, że by otrzymać na dziecko Kindergeld nie będzie ono mogło pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo.

 

Pamiętajmy o tym, że by coś dostać najpierw musimy udowodnić, że mamy do tego prawo. Starajmy się zatem by zawsze w Familienkasse przedłożyć żądane zaświadczenia w wyznaczonym terminie. Przedłóżmy zaświadczenie, że należy lub nie należy się nam rodzinne w Polsce. W oczekiwaniu na swoje pieniądze zachowajmy cierpliwość gdyż nawet jeżeli procedura trwa długo w momencie przyznania zasiłku całe należne świadczenie zostanie nadpłacone.