Podatki w Niemczech

W 2012 rewolucja podatkowa czy zmiany kosmetyczne?

O wielkiej reformie podatkowej w Niemczech mówi się od lat. Jest wiele pomysłów na dokumentną przebudowę struktur podatkowych, lecz na ich realizację wciąż brakuje pieniędzy. Jednak niemiecki rząd federalny nie odpuścił i w minionym roku zrealizował najciekawsze pomysły, by przynajmniej w części uprościć procedury podatkowe, a my przyjrzymy się, jakie ważne zmiany w podatku dochodowym czekają nas w najbliższym roku. To ważne, bo z corocznych obserwacji wynika, że ludzie z niepokojem oczekują nadejścia nowego roku. Ba, niemal zawsze spodziewają się podwyżki cen, kolejnej fali kryzysu czy nowych podatków jeszcze bardziej ogołacających nasze portfele. Czy w przypadku zmian podatkowych w Niemczech również należy się liczyć pogorszeniem sytuacji podatnika? Czy w dobie wszechobecnej biurokracji także nasze zeznania staną się bardziej opasłe?

Uproszczenia związane z udokumentowaniem kosztów dojazdu do pracy

Osoby korzystając ze środków transportu publicznego nie będą musiały już przeprowadzać skomplikowanych obliczeń i dzień po dniu zbierać dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Udokumentowanie kosztów będzie potrzebne tylko w momencie, kiedy wspomniane koszty przekroczą przewidziany ryczałt wynoszący 30 centów za kilometr. A co z podwyższeniem ryczałtu kwoty uzyskania przychodów? Otóż okazuje się, że powyższe uproszczenie związane z dokumentowaniem kosztów nie jest jedyne. Ryczałt kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 920 € do 1000 €; co ciekawe, obowiązuje on wstecznie! A zatem wspomniany ryczałt będziemy mogli już uwzględnić za 2011 rok. Według rządu podniesienie kwoty ryczałtowej pozwoli na uproszczenie odliczania kosztów i doprowadzi do tego, że ponad pół miliona pracowników nie będzie musiało przedkładać potwierdzeń poniesionych kosztów.

 

Podnoszenie kwalifikacji

Koszty związane z wykształceniem zawodowym oraz rozpoczęciem studiów są nadal zaliczane do wydatków specjalnych. Maksymalna kwota, jaką możemy odliczyć, wzrośnie od 1 stycznia 2012 do 6000 € (dotąd 4000 €). Uwzględnienie ich jako kosztów uzyskania przychodu czy wydatku operacyjnego jest niemożliwe. Dalsze etapy nauki po ukończeniu szkoły zawodowej lub pierwszego kierunku studiów można odliczyć jako koszty uzyskania przychodu.

 

ELStAM – elektronische Lohnsteuerkarte

Możemy przyjąć, że elektroniczna karta podatkowa jest elektroniczną procedurą, której zadaniem jest wyliczenie i uwzględnienie właściwego, obowiązującego nas podatku przy uwzględnieniu klas podatkowych i kosztów związanych z dziećmi. Ma zastąpić tradycyjną kartę papierową. Jak pisaliśmy w wymienionym artykule, początek elektronicznych kart przewidziany był na rok 2012, jednak z technicznych powodów został on przesunięty na rok 2013. Tradycyjne karty podatkowe po raz ostatni zostały wydane za rok 2010. W roku 2011 urząd skarbowy wysyłał zastępcze zaświadczenia, które nadal są ważne. Pracownicy nie muszą składać nowych wniosków, jeżeli nic się nie zmieniło. Jeśli zaszły jakieś zmiany, np. zmiana klasy podatkowej, musi to zostać zgłoszone do urzędu skarbowego przez pracodawcę. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu potrącony podatek od wynagrodzenia będzie wyższy, niż być powinien, należy pamiętać, że można go odzyskać, składając po zakończeniu roku zeznanie podatkowe – Einkommensteuererklärung. W momencie gdy zmienimy pracodawcę, nowemu powinniśmy przedłożyć kartę podatkową z 2010 roku bądź zastępcze zaświadczenie za rok 2011. Nowo zatrudnieni powinni złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zaświadczenie zastępcze, które zastąpi tymczasowo kartę podatkową, do czasu, kiedy obowiązywać będzie karta elektroniczna.

 

Zmiany w zasiłku rodzinnym.

Na zakończenie chcieliśmy przypomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie. Od tej pory osoby wnioskujące o zasiłek rodzinny na dzieci osiągające dochody nie będą już musiały tych dochodów wykazywać. Dzięki niniejszej zmianie możemy uniknąć problemów z załatwianiem niezbędnych zaświadczeń, które dotąd były potrzebne przy składaniu wniosków o zasiłek. Zasiłek rodzinny będzie się teraz należał również wtedy, gdy dziecko podczas swojego kształcenia pracuje. Dotąd było tak: rodzice musieli poświadczyć, że zarobek ich dzieci nie przekracza 8004 € rocznie. Po ukończeniu nauki (zawodowej bądź studiów) należał się Kindergeld tylko wtedy, gdy dziecko dalej się kształciło. W tej chwili po zakończeniu pierwszego etapu nauki zasiłek należy się na dziecko niezależnie od jego dochodów pod warunkiem, że nie pracuje więcej niż 20 godzin tygodniowo. Również, jeżeli dziecko pracuje za minimalną zapłatę (nie więcej niż 400 € miesięcznie), należy się zasiłek rodzinny, po przedłożeniu odpowiednich potwierdzeń. Jeżeli nie pobierają Państwo zasiłku rodzinnego, mogą Państwo przy zeznaniu podatkowym wnioskować o tzw. Kinderfreibetrag.