DST-2021

Szybko i efektywnie
rozliczymy
Twój podatek
z Niemiec

Szybko i efektywnie
rozliczymy Twój
podatek z Niemiec

DSK-2021

Dobierzemy
i pomożemy zmienić
klasę podatkową

Dobierzemy
i pomożemy zmienić
klasę podatkową

DKG-2021

Zawnioskujemy
o Kindergeld
z Niemiec

Zawnioskujemy
o Kindergeld
z Niemiec

DFM-2021

Rozliczymy Twoją
działalność
gospodarczą

DEG-2021

Pomożemy
uzyskać
Elterngeld

Pomożemy
uzyskać
Elterngeld

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
menu

Ekwiwalent lub odszkodowaie za urlop w budowlance wypłaci Soka-Bau

Pieniądze za niewykorzystany urlop z Soka-Bau lub UKB, od czego zacząć?

Pracownicy branży budowlanej w Niemczech mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni rocznie. Po każdych przepracowanych 12 dniach budowlaniec nabywa prawo do jednego dnia urlopu. Jeżeli z jakiegoś względu dni wolnych nie uda się uzyskać, można wnioskować o wypłatę. By otrzymać pieniądze, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Jakie to warunki opisujemy nieco dalej. Niżej skupiamy się także na koniecznych dokumentach. 

Zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy w powyższej kwestii prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej. Na samym początku powinni Państwo telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki. Mogą Państwo także odwiedzić nas w naszych biurach. Niestety, obecnie nasze punkty zlokalizowane są tylko na terenie Polski.

 

Najważniejsze pytania dotyczące odzyskania pieniędzy za urlop z Soka-Bau: 

Jaka jest różnica między ekwiwalentem a odszkodowaniem za urlop?

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec podlegają pod regulacje urlopowe w Soka-Bau. W przypadku Bawarii kasą urlopową jest UKB. Podlega pod nie również polska firma budowlana, która wykonuje usługi w Niemczech. Ma wówczas obowiązek odprowadzania do kasy urlopowej odpowiedniej składki z tytułu urlopu. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, możemy wnioskować do kasy urlopowej o wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania. Zwrot wpłaconych pieniędzy możliwy jest jednak pod pewnymi warunkami. 

O ekwiwalencie za urlop mówimy w przypadku niewykorzystanego urlopu za lata 2020 i 2021. W momencie trwającego zatrudnienia w branży budowlanej w Niemczech niniejszy urlop można wybrać jako dni wolne. Dopiero po zakończeniu pracy w branży budowlanej można wnioskować o wypłatę ekwiwalentu za wymienione lata. Prawa urlopowe a tym samym ekwiwalent za rok 2020 przepada z końcem roku 2021. Po tym terminie za niewypłacony i niewykorzystany ekwiwalent za urlop będzie odszkodowaniem.

Aby zatem otrzymać ekwiwalent za urlop, pracownik musi:

 • zmienić pracę na branżę niebudowlaną;
 • zakończyć pracę w branży budowlanej ze względów zdrowotnych;
 • zrezygnować z pracy na terenie Niemiec (zwyczaj w przypadku osób oddelegowanych);
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą jednocześnie rezygnując z pracy na umowie o pracę;
 • pracodawca, u którego osoba jest zatrudniona, nie podlega już zbiorowym układom pracy w branży budowlanej;
 • zakończyć zatrudnienie sezonowe w charakterze praktykanta lub studenta;
 • zakończyć zatrudnienie z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę.

O odszkodowaniu za niewykorzystany urlop mówimy w sytuacji urlopu za rok 2019. Tego urlopu nie można już wybrać jako dni wolne. W przypadku odszkodowania nie będzie więc miało znaczenia aktualne zatrudnienie w budowlance na terenie Niemiec. Obecnie o wypłatę odszkodowania za urlop można wnioskować do 31.12.2021 roku. Po tym okresie prawo do odszkodowania i tym samym niewypłacone pieniądze przepadają.  

Podsumowując: wniosek do kasy urlopowej można złożyć po zakończeniu pracy w branży budowlanej (ekwiwalent). W przypadku urlopu za rok 2019 (odszkodowanie za urlop) o wypłatę można wnioskować mimo trwającego zatrudnienia.

Należy mieć na uwadze, że kasa urlopowa wypłaci tylko do wysokości sfinansowanych przez pracodawcę składek. Stąd, nawet jeżeli pracownik ma niewykorzystany urlop może nie otrzymać pieniędzy z Soka-Bau. Będzie to miało miejsce, gdy pracodawca nie odprowadzi należnych składek do wspomnianej kasy urlopowej. Wówczas złożenie wniosku będzie skutkowało tylko wypłatą kwoty, która została wpłacona.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odzyskania pieniędzy?

Wniosek do Soka-Bau powinien mieć formę pisemną. W zależności od tego, czy wnioskuje się o ekwiwalent lub odszkodowanie za urlop, powinien składać się:

W sytuacji ekwiwalentu kompletny wniosek powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz);
 • aktualny wyciąg z konta pracownika uzyskany z kasy urlopowej (tzw. Urlaubsnachweis);
 • jakiekolwiek dokument potwierdzający datę zakończenia pracy;
 • kserokopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer) – jeżeli został przyznany;
 • w przypadku powrotu do Polski:
  • dokument potwierdzający sytuację w zawodową w Polsce (umowę np. o pracę);
 • w przypadku zmiany pracy na branżę niebudowlaną:
  • jakikolwiek dokument potwierdzający podjęcie pracy w branży niebudowlanej;
 • w przypadku ubezpieczenia w Niemczech:
  • Meldung zur Sozialversicherung, czyli dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego;
 • podpisany druk umowy zlecenia.

W sytuacji odszkodowania za urlop kompletny wniosek powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz);
 • aktualny Urlaubsnachweis, czyli wyciąg z konta pracownika;
 • kserokopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer) – jeżeli został przyznany;
 • podpisany druk umowy zlecenia

Kasa urlopowa może w niektórych sytuacjach wymagać od pracownika innych dokumentów. Ich zadaniem będzie potwierdzenie zakończenia pracy w firmie budowlanej w Niemczech. Zgłosimy się do Państwa, jeżeli po przeanalizowaniu przesłanych do nas dokumentów stwierdzimy, że tak jest.

Czym jest wyciąg Urlaubsnachweis i skąd go wezmę?

Przy ustaleniu wysokości kwoty pozostałej z tytułu niewykorzystanego urlopu pomocny będzie wyciąg z konta pracownika, tzw. Urlaubsnachweis. Wymieniony dokument wysyłany jest przez kasę urlopową każdego roku. Zatem każdy pracownik również ten zatrudniony w Polskiej firmie budowlanej powinien otrzymać wspomniany wyciąg. W wyciągu można znaleźć następujące informację dotyczące ostatnich 2 lat pracy::

 • czas trwania zatrudnienia;
 • wynagrodzenie brutto;
 • uzyskane dni urlopu;
 • wysokość wynagrodzenia za urlop.

Wspomniany wyciąg zawiera zazwyczaj stan urlopu na koniec poprzedniego roku. Zatem otrzymany w tym roku będzie zazwyczaj wskazywał stan na 31.12.2020. Warto na to zwrócić szczególną uwagę. Często osoby chcą wnioskować o urlop na podstawie jakiegoś starego wyciągu z konta pracownika. Oczywiście jest to możliwe dlatego, że Soka-Bau doskonale wie, ile urlopu do wypłaty pozostało. W tym wypadku jednak ciężko stwierdzić, jaka kwota będzie zwrócona. Mogło się przecież zdarzyć, że pracownik zdążył wykorzystać już część lub cały zaległy urlop. 

W przypadku pracy w niemieckiej i polskiej firmie budowlanej wyciąg z konta wygląda nieco inaczej. Różne długości w tej sytuacji mają też numery pracownika tzw. Arbeitnehmernummer.

Czy mogę sam wyliczyć sobie należny urlop?

W teorii dużo łatwiej jest powołać się na aktualny wyciąg z konta pracownika. Przy wyliczeniu  powinno się pamiętać, że każde przepracowane 12 dni to jeden dzień urlopu. Jeżeli pracownik budowlany będzie pracował przez cały rok, wówczas maksymalnie zyska 30 dni urlopu. Aby wyliczyć więc liczbę należnych dni konieczne będzie wyliczenie dni pracy. Oczywiście należy wyliczyć dni robocze tylko dla danego roku kalendarzowego. Znając tę liczbę, należy podzielić ją przez 12. Przy wyliczeniu dni roboczych nie powinno się brać pod uwagę dni:

 • kiedy pracownik nie pojawił się w pracy bez usprawiedliwienia;
 • kiedy pracownik pracował na budowach poza granicami Niemiec;
 • kiedy pracownik wykorzystał urlop bezpłatny powyżej 14 dni;

Każdy dzień po 14 dniu urlopu bezpłatnego, nie powinien być liczony jako dni robocze. Będzie to miało oczywiście miejsce, jeżeli nadal prebywa na urlopie bezpłatnym.

Czy cała należna kwota zostanie wypłacona?

Składki urlopowe, które wpłaca firma budowlana w Niemczech (także polska firma), są zwracane na wskazane konto. Czas opracowania wniosku i wypłaty pieniędzy może wynieść od 2 tygodni do 6 miesięcy. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku wypłaty ekwiwalentu kasa urlopowa potrąci składki na ubezpieczenie. Oprócz ubezpieczenia zobowiązana jest także, by od wypłaconej kwoty potrącić podatki. W takim wypadku po wypłacie pieniędzy zostanie wystawiona Lohnsteuerbescheinigung, czyli odpowiednik polskiego PIT-11. Dokument trzeba uwzględnić przy rozliczeniu podatku w Niemczech. W przypadku odszkodowania składki na ubezpieczenia nie będą już potrącone. Kwota będzie jednak pomniejszona o podatki.

Uwaga na obowiązek podatkowy. Rozliczenie podatku w Niemczech związane jest z obowiązkiem wykazania odzyskanych z Soka-Bau pieniędzy. Co ważne nie zawsze musi wpływać to korzystnie na otrzymany zwrot. 

Ile muszę zapłacić w firmie za pomoc w uzyskaniu pieniędzy i co obejmuje ta cena?

Zgonie z naszym cennikiem za pomoc w uzyskaniu ekwiwalentu lub odszkodowania pobieramy 65 EUR. W tej cenie przygotowujemy wniosek. Sprawdzamy dostarczone dokumenty. Wysyłamy wniosek do kasy urlopowej i koordynujemy sprawę, odpowiadając na ewentualne, dodatkowe pytania kasy urlopowej. Mogą się one pojawić zwłaszcza w przypadku ekwiwalentu. Na wniosek możemy także zająć się ściągnięciem aktualnego wyciągu z konta pracownika. Taka dodatkowa sługa, będzie się jednak wiązała z dodatkową opłatą 25 EUR.;

 

  

Inne pytania na temat odzyskania "SOKA-BAU"

Odpowiedzi na wszelkie pytania odzyskaniem "SOKA-BAU" otrzymacie Państwo dzwoniąc lub pisząc do naszego biura. Czekamy na państwa kontakt.

Proszę kliknąć jedną z powyższych ikonek by zadać pytanie lub zamówić formularze do rozliczenia: telefonicznie, wysyłając wiadomość e-mail, za pomocą komunikatora WhatsApp.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: