Kindergeld

Świadczenia dla najmłodszych – czyli o co, gdzie i kiedy można się starać

Często pojawia się pytanie, czy oprócz świadczenia Kindergeld można otrzymać dodatkowe zasiłki na dzieci. Po krótce postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, bo tak się składa, iż w zależności od Landu, w którym się pracuje można ubiegać się o dodatkowe pieniążki dla tych najmłodszych – czyli dla dzieci do 3. roku życia. Trzeba jednak spełnić kilka ważnych warunków – a jakie dokładnie, wyjaśnimy poniżej.

Elterngeld

Jest to pierwsze świadczenie, o które możemy się ubiegać zaraz po urodzeniu dziecka. Elterngeld może być wypłacane w kwotach od 300,- do 1800,- Euro – w zależności od tego o jaki rodzaj Elterngeldu będziemy wnioskować i w jakiej wysokości były nasze dochody netto w roku poprzedzającym urodzenie dziecka.

O Elterngeld może ubiegać zarówno matka jak i ojciec dziecka, jeżeli w pierwszych 14 miesiącach życia sprawują opiekę nad dzieckiem w domu i z tego tytułu rezygnują z pracy. Matce przysługuje 12 miesięcy, a jeżeli ojciec zdecyduje się na korzystanie z tzw. „tacierzyńskiego” wówczas para dostaje dodatkowe 2 miesiące*.

*UWAGA! Aby móc w całości wykorzystać 14 miesięcy urlop macierzyński matki i ojca nie powinien się pokrywać! W wypadku gdy oboje rodziców opiekuje się dzieckiem w tym samym czasie, miesiące się dublują, a ogólna ich liczba się redukuje!

Świadczenie Elterngeld można pobrać w kwocie podstawowej – czyli 300 Euro miesięcznie przez okres 12 miesięcy – dotyczy to głownie matek, które nie pracowały przed urodzeniem dziecka. Jeżeli matka przebywa na urlopie macierzyńskim w Polsce i otrzymuje z tego tytułu „macierzyńskie”, wówczas kwota, którą dostaje się w Polsce jest odliczana od 300 euro z Niemiec – w większości przypadków, kiedy to matka otrzymuje świadczenie w Polsce, nie dostanie świadczenia Elterngeld w Niemczech, ponieważ kwota w Polsce jest równa kwocie 300 Euro, a czasami nawet ją przewyższa.

Inaczej jest z „tacierzyńskim”. Jeżeli ojciec dziecka decyduje się na to, aby opiekować się dzieckiem, a matka chce wrócić prędzej do pracy, wówczas ojciec dziecka powinien zwrócić się wpierw do pracodawcy, aby ustalić, czy ten zgodzi się, aby jego pracownik przeszedł na urlop i po jego upływie wrócił do pracy. Pracodawca musi wyrazić pisemna zgodę na przejście na urlop oraz oświadczyć, iż po uzgodnionym okresie przyjmie z powrotem pracownika na to samo stanowisko. O prośbę należy wystąpić najpóźniej 7 tygodni przed planowanym przejściem na urlop „tacierzyński”, a następnie zawnioskować w odpowiednim urzędzie o świadczenie z tego tytułu. Świadczenie to wynosi na ogół 67% wynagrodzenia netto, które ojciec dziecka zarabiał w ciągu roku przed narodzeniem dziecka.

Ważne jest aby o jedną i drugą opcję świadczenia Elterngeld zawnioskować najpóźniej do 3 miesiąca życia dziecka! Wtedy możemy być pewni, ze pobierzemy całość świadczenia, a żaden miesiąc nie zostanie nam ucięty. Trzeba mieć też na uwadze, że nie liczą się tutaj miesiące kalendarzowe, a rzeczywiste miesiące życia dziecka. Przykładowo: dziecko urodziło się 25. sierpnia. Powinniśmy zatem zawnioskować o Elterngeld od dnia 25 sierpnia, a jeżeli ojciec decyduje się na „tacierzyński”, np. od 4 miesiąca życia, wówczas powinien wnioskować o urlop od 25. grudnia, a nie przykładowo od 1. stycznia.

 

Landeserziehungsgeld

Kolejnym świadczeniem, o które młodzi rodzice mogą się starać jest tzw. Landeserziehungsgeld. Jeżeli po upływie okresu 12/14 miesięcy jeden z rodziców decyduje się, aby pozostać w domu i w dalszym ciągu zajmować się dzieckiem zamiast zamieszczać je w żłobku, wówczas można wnioskować o Landeserziehungsgeld – czyli świadczenie wychowawcze na okres od 13. Miesiąca życia i w zależności od tego, czy jest to jedyne dziecko – wówczas do 19. miesiąca życia w wysokości 150 Euro miesięcznie  – czy kolejne - wówczas do 25. miesiąca życia po 200 Euro przy dwójce dzieci, a nawet 300 Euro przy trójce i kolejnych.

Ponieważ świadczenie wypłacane jest z budżetu poszczególnego Landu, nie każdy Land decyduje się na jego wprowadzenie bądź utrzymanie. Obecnie o świadczenie możemy wnioskować mieszkając/pracując w jednych z trzech Landów: w Bawarii, Saksonii i Turyngii. Pozostałe Landy zrezygnowały z wypłacania świadczenia, lub nigdy go nie wypłacały – jak np. Nadrenia - Północna Westfalia czy Dolna Saksonia.

Ważnym warunkiem, aby móc ubiegać się o to świadczenie jest przebywanie na terenie Landu przez minimum 12 miesięcy przed wnioskowaniem o Landeserziehungsgeld i pozostanie z dzieckiem w domu w celu sprawowania nad nim opieki. Ważne jest także regularne przeprowadzanie wszystkich badań profilaktycznych po ukończeniu pierwszego roku życia (tzw. badania U6) – jedynie z poświadczeniem o przeprowadzonych badaniach i wizytach mamy szansę uzyskania świadczenia.

 

Betreuungsgeld

Istnieje również możliwość pobrania trzeciego świadczenia dla najmłodszych, a mianowicie Betreuungsgeld, które w tym roku wróciło na Bawarii.

Świadczenie to miało na celu dać rodzicom wybór – czy chcą opiekować się dzieckiem w domu, czy wolą umieścić je w przedszkolu i powierzyć opiekę nad nim na czas pójścia do pracy wykwalifikowanym pracownikom.

Wcześniej świadczenie to było wypłacane przez państwo, jednak w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 21.07.2015 zostało ono  zniesione, ponieważ jego wypłacanie nie leży w gestii całego Państwa, a poszczególnych krajów Związkowych - czyli Landów.

Dlatego tez praktycznie wszystkie Landy z rezygnowały z wypłacania świadczenia –  pewnie ze względu na deficyty w zasobach socjalnych. Świadczenia które były do tego czasu przyznane będą nadal wypłacane, aż do momentu, który został ujęty w decyzji. Wnioski, które zostały złożone, jednak jeszcze nie opracowane, niestety nie były już brane pod uwagę.

Istnieje jednak wyjątek: W lipcu 2015. roku Bawaria co prawda zawiesiła tak samo jak pozostałe Landy wypłacanie Betreuungsgeld, jednak po licznych nardach i kalkulacjach w czerwcu 2016 roku powróciła do świadczenia po nazwą „Bayerisches Betreuungsgeld”. Zatem osoby mieszkające i pracujące w Bawarii mogą znowu wnioskować o świadczenie dla swoich dzieci.

Bayerisches Betreuungsgeld jest świadczeniem, które możemy pobierać od 15. do 36. miesiąca życia dziecka. Z racji tego, że częściowo pokrywa się ono w Landeserziehungsgeld, należałoby najpierw zawnioskować o Landeserziehungsgeld, a po zakończeniu wypłacania tego świadczenia zawnioskować o Betreuungsgeld.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest: zamieszkanie na terenie Bawarii, opieka nad dzieckiem w domu, przeprowadzenie ważnych badań profilaktycznych u dziecka (U7)

Świadczenie jest wypłacane w wysokości 150 euro miesięcznie.

 

Oprócz powyższych świadczeń można, a nawet trzeba ubiegać się o popularny Kindergeld, który jest wypłacany dla wszystkich dzieci do 25. roku życia jeżeli się uczą. Decyzja o przyznaniu Kindergeld jest jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o powyższe świadczenia, które mają na celu zapewnienie jak najlepszej opieki dla dziecka, a dla rodziców możliwość spędzenia ze swoja pociechą pierwszych, najważniejszych etapów życia.