Podatki w Niemczech

Solidaritätszuschlag? Jakie zmiany przyniesie 2021 rok?

Z uwagi na to, że temat dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) był na naszym blogu już wcześniej poruszany, chcielibyśmy go nieco odświeżyć. 
Zanim przejdziemy do samego artykułu objaśnijmy najpierw nasze słowo klucz…

Czym właściwie jest dodatek solidarnościowy?

Solidaritätszuschlag w skrócie Soli został wprowadzony w roku 1991, początkowo na okres jednego roku w celu sfinansowania różnych dodatkowych kosztów spowodowanych konfliktem Zatoce Perskiej oraz wsparciem dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, jak również kosztów wynikających ze zjednoczenia Niemiec. Początkowo wynosił 7,5% podatku dochodowego w pierwszej połowie roku i 3,75% w drugiej.

Po kilku latach obowiązywania został w 1993 roku całkowicie zniesiony i przywrócony dopiero w 1995, w wysokości 7,5%, a w 1998 sprowadzony do obecnie obowiązującej kwoty 5,5% podatku dochodowego.

 

Kto musi go płacić?

Do płacenia dodatku solidarnościowego zobowiązani są zarówno pracownicy niesamodzielni jak również osoby prawne oraz przedsiębiorcy prowadzący w Niemczech działalność gospodarczą. O tym, ile każdy z nich zapłaci dodatku solidarnościowego zdecyduje kwota odprowadzonego podatku dochodowego.

Chociaż dodatek solidarnościowy wynosi 5,5% podatku dochodowego i praktycznie każdy pracujący na terenie Niemiec musi go płacić, to nie zawsze mamy ku temu obowiązek. Prawo stanowiące o dodatku solidarnościowym zastosowało w tym celu tak zwaną kwotę Freigrenze oraz strefę łagodzącą Milderungszone

 • Freigrenze

To graniczna kwota podatku dochodowego, która nas całkowicie zwalnia z obowiązku płacenia dodatku solidarnościowego. W przypadku małżonków obowiązuje jej dwukrotność.

Freigreinze - kwota zwolniona z płacenia dodatku solidarnościowego:

rok

1998 - 2020

kawaler/panna

972€ podatku dochodowego

małżeństwo

1944€ podatku dochodowego

 • Milderungszone

Strefa łagodząca zwalniająca podatników z płacenia dodatku solidarnościowego w pełnej kwocie 5,5% kwoty podatku dochodowego. 

Milderungszone - strefa łagodząca:

rok

1998-2020

kawaler/panna

podatek dochodowy

972€ - 1.340,69€

małżeństwo

podatek dochodowy

1945€ - 2.681,38€

 

Jeśli nasz podatek dochodowy przekracza kwotę Freigrenze ale mieści się w strefie łagodzącej Milderungszone, to płacimy jedynie 20% kwoty różnicy podatku dochodowego i kwoty Freigrenze. Jednak należy pamiętać, że strefa łagodząca również ma swoje ograniczenia i po jej przekroczeniu obowiązuje nas dodatek solidarnościowy w pełnej kwocie 5,5% podatku dochodowego.

Przykładowo jeśli kawaler w roku 2019 zapłacił 1340€ podatku dochodowego, to kwotę jego dodatku solidarnościowego obliczamy następująco:

1340€
(podatek)

-

 972€
(kwota Freigrenze)

x

20%

=

 73,60€
(dodatek solidarnościowy)

Jeśli ten sam podatnik zapłaciłby 1440€ podatku dochodowego, czyli przekroczył tym samym strefę Milderungszone, zapłaciłby już dodatek solidarnościowy w pełnej kwocie, 5,5% podatku dochodowego:

1440€
(podatek)

x

5,5%

=

79,90€
(dodatek solidarnościowy)

Analogicznie w przypadku małżonków, przy zapłaconym podatku dochodowym w wysokości 30.600€ dodatek solidarnościowy obliczamy jak poniżej:

2.444€
(podatek)

-

 1944€
(kwota Freigrenze)

x

20%

=

 100€
(dodatek solidarnościowy)

Jeśli to samo małżeństwo zapłaciłoby 2.850€ podatku to zapłaciliby dodatek solidarnościowy w pełnej kwocie, czyli:  

2.850€
(podatek)

x

5,5%

=

 156,75€
(dodatek solidarnościowy)

Zmiany zapowiedziane na 2021 rok

Chociaż od lat przepisy regulujące dodatek solidarnościowy pozostawały bez zmian i zdawały się być niereformowalne, to wkrótce to nastąpi, a nowe przepisy będą obowiązywały już od dnia 01.01.2021 roku. 

 • Wzrost kwoty Freigrenze (zwolnionej z płacenia dodatku solidarnościowego). Według statystyk oznacza to, że nawet 90% podatników zostanie tym samym całkowicie zwolnionych z płacenia dodatku solidarnościowego. 

         kawaler/panna

z 972€ do 16.956€

 Warto dodać, że wówczas możemy osiągnąć dochody w wysokości 61.710€, od których jeszcze w 2019 roku zapłacilibyśmy 942,53€ dodatku solidarnościowego.

         małżonkowie

z 1944€ do 33.912€

 W przypadku małżonków można zarobić nawet 123.432€ całkowicie zwolnione z dodatku solidarnościowego. W roku 2019 zapłacilibyśmy za nie 1885,29€ dodatku solidarnościowego. 

 • Przesunięcie granic strefy łagodzącej Milderungszone.

Wzrost kwoty Freigrenze wolnej od dodatku solidarnościowego ma również wpływ na przesunięcie się granic strefy łagodzącej. Szacuje się, że dzięki temu około 6,5% podatników zostanie zwolnionych z płacenia pełnej kwoty dodatku solidarnościowego. 

         kawaler/panna

podatek dochodowy

16.957€ - 31.527,56€

        małżeństwo

podatek dochodowy

33.913€ - 63.055,13€

 

 •  Wraz z przesunięciem się granic strefy łagodzącej zmianie ulega również stopa procentowa (z 20% na 11,9%.), na podstawie, której liczona jest kwota dodatku solidarnościowego, jeśli nasz podatek mieści się w tej strefie.
 • I tak, jeśli kawaler zapłaci podatek w wysokości 31.500€ to jego dodatek solidarnościowy obliczany jest następująco:

31.500€
(podatek)

-

 16.956€
(kwota Freigrenze)

x

11,9%

=

 1.730,74€
(dodatek solidarnościowy)

 • W przypadku małżeństw, przy wspólnym rozliczeniu i zapłaconym podatku w wysokości 57.864€ dodatek solidarnościowy obliczamy następująco:

57.864€
(podatek)

-

 33.913€
(kwota Freigrenze)

x

11,9%

=

 2.850,29€
(dodatek solidarnościowy)

(Po przekroczeniu strefy łagodzącej płacimy dodatek solidarnościowy w pełnej wysokości 5,5% podatku dochodowego, tak jak w latach 1998-2020)

 

Podsumowując:

Solidaritätszuschlag, czyli dodatek solidarnościowy stanowiony w roku 1991 na potrzebę sfinansowania kosztów:

 • konfliktu w Zatoce Perskiej
 • wsparcia dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej,
 • zjednoczenia Niemiec.

 Od roku 1998 wynosi 5,5% kwoty odprowadzonego podatku dochodowego

 • kwota Freigrenze zwalnia z płacenia dodatku solidarnościowego
  • osoby samotne do 972€ podatku dochodowego
  • małżonkowie do 1944€ podatku dochodowego
 • strefa łagodząca (Milderungszone) zwalnia z płacenia dodatku solidarnościowego w pełniej wysokości 5,5% podatku dochodowego:
  • osoby samotne - podatek dochodowy od 973€ do 1.340,69€
  • małżonkowie – podatek dochodowy od 1945€ do 2.681,38€
 • dodatek solidarnościowy dla podatku mieszczącego się w strefie łagodzącej obliczamy następująco:
  (dodatek solidarnościowy) =(podatek) – (kwota Freigrenze) x 20%\

 

Zmiany w 2021 roku:

 • wzrośnie kwota (Freigrenze) całkowicie zwolniona z płacenia dodatku solidarnościowego:
  • w przypadku osób samotnych do 16.956€ podatku dochodowego
  • w przypadku małżeństw do 33.913€ podatku dochodowego
 • Wzrost kwoty Freigrenze spowoduje przesunięcie się również granic strefy łagodzącej Milderungszone:
  • osoby samotne od 16.957€ do 31.527,56€ podatku dochodowego
  • małżonkowie od 33.913€ do 63.055,13€ podatku dochodowego
 • dodatek solidarnościowy dla podatku mieszczącego się w strefie łagodzącej obliczamy wówczas następująco:
  • (dodatek solidarnościowy) =(podatek) – (kwota Freigrenze) x 11,9%