Praca i życie w Niemczech

Rozwód w Niemczech!?

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden w 2017 roku ponad 153 tysiące par rozwiodło się w Niemczech i chociaż to o 9 tysięcy mniej niż rok wcześniej to nadal według statystyk rozpada się co trzecie małżeństwo. Najczęściej rozstawały się pary po szóstej rocznicy ślubu. Sporą grupę rozwodzących się stanowią również małżeństwa które przeżyły ze sobą ponad ćwierć wieku. Średnia długość zakończonych małżeństw wynosiła 15 lat.

Rozpada się co trzecie małżeństwo

Na 1000 zawartych małżeństw 346 kończy się rozwodem. Przeciętny wiek kobiety biorących rozwód to 43 lata, mężczyzny 46 lat. 51% wniosków o rozwód wpływa od kobiet 40% od mężczyzn, reszta od obu stron. Najwięcej rozwodów jest w mieście Bremen i Berlin
Najmniej w nowych landach Niemiec.

Statystycy z Wiesbaden przywołali na przykład dane dotyczące małżeństw zawartych w 1992 roku: średnio na 1000 związków rozpadły się 392. Urzędnicy zauważają jednak także, że od początku XXI wieku częstotliwość rozwodów maleje. Ekspertom ciężko jednoznacznie wskazać na przyczynę tych zmian. Instytucja małżeństwa podlegała w ostatnich latach wielu zmianom prawnym i obyczajowym. Ponadto od 2001 roku możliwe jest w Niemczech zawarcie rejestrowanego związku partnerskiego. Ten fakt także zaważa na niższej liczbie zawieranych małżeństw.

Mniejsza liczba rozwodów wynika także z faktu, że zawierane są one w późniejszym wieku. Jak powiedziała agencji KNA demograf Evelyn Grünheid z Federalnego Instytutu Badań nad Populacją - Kto dziś bierze ślub, robi to później i bardziej odpowiedzialnie niż w przeszłości.

W Polsce statystyki rozwodów wyglądają podobnie. Na 1000 nowych małżeństw przypada 356 rozwodów. W Polsce najwięcej par rozwodzi się 5-9 lat po zawarciu małżeństwa. Najwięcej rozwodów w Polsce na 1000 mieszkańców notuje się w Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Gdańsku.

 

Procedura rozwodowa w Niemczech

Rozwód w Niemczech może orzec tylko sędzia. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego - Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie BGB. Wniosek o rozwód składa się w sądzie rodzinnym bądź rejonowym. Można to zrobić samodzielnie lub wraz z małżonkiem. Według Ustawy o postępowaniu w sprawach rodzinnych - Familienverfahrensgesetz, w skrócie FamG w postępowaniu rozwodowym obowiązuje przymus adwokacki. Wystarczy, że osoba składająca wniosek będzie reprezentowana przez adwokata, a drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód (§ 114 ustęp 4 nr. 3 FamFG). W takim wypadku mówimy o rozwodzie za porozumieniem stron.

 

Kiedy można zakończyć małżeństwo?

Małżeństwo można zakończyć rozwodem, jeśli małżonkowie nie prowadzą już wspólnego życia, a także ustały między nimi wszelkie więzi emocjonalne i nie widzą szansy na powrót do siebie.

 

Rozstanie małżonków przed upływem roku

Jeśli małżonkowie rozstali się ale nie minął jeszcze rok nie można jeszcze mówić o rozpadzie małżeństwa. Niemieckie sądy są w tej kwestii bardzo rygorystyczne. Kłótnie małżeńskie czy nawet zdrada małżonka może nie być wystarczającym powodem do orzeczenia rozwodu. Wszystko zależy od okoliczności. Przede wszystkim liczy się fakt czy wnioskodawca wyobraża sobie kontynuację małżeństwa z powodów leżących po stronie małżonka.

 

Rozstanie małżonków trwające ponad rok

Jeśli małżonkowie rozstali się już ponad rok temu przyjmuje się małżeństwo za nieudane. Wniosek o rozwód może zostać złożony przez obojga małżonków lub jeśli tylko przez jednego z nich, ale drugi wyrazi na to zgodę (§ 1566 ustęp 1 BGB).

 

Rozstanie małżonków trwające trzy lata

Rozstanie małżonków trwające trzy lata i dłużej to wystarczający powód, aby złożyć wniosek o rozwód. Przyjmuje się, że przy tak długim rozstaniu małżeństwa nie da się już uratować (§ 1566 ustęp 2 BGB).