Podatki w Niemczech

Rośnie zainteresowanie klasami podatkowymi

Coraz więcej osób zainteresowanych jest klasami podatkowymi, a w szczególności ich zmianą. Dużo pracowników skarży się także, że ma kłopot z podaniem pracodawcy odpowiednich informacji – według jakiej klasy podatkowej podatek powinien być potrącony.

Nie brakuje też takich, którzy skarżą się na to, że w dokumentach związanych z tzw. Lohnstgeuerabzugsmerkmale, które dostali z urzędu, widnieją błędy. Co zrobić w tych wszystkich sytuacjach? Na co uważać, by do pracodawcy trafiły odpowiednie dane? O tym wszystkim piszemy poniżej.

 

Opóźnienia we wprowadzeniu systemu

Każdy, kto przynajmniej raz robił większy remont w domu, doskonale zdaje sobie sprawę, że czas, jaki sobie wyznaczył na realizację tego, celu zazwyczaj jest dłuższy niż ten, który wynikał z założenia. Zawsze po drodze zdarza się coś nieprzewidzianego, co wydłuża wcześniej przewidywany czas. Sprawdza się tu stare powiedzonko, które mówi, że aby było lepiej, najpierw musi być gorzej. Analogiczną sytuację możemy zauważyć, obserwując zmagania przy tworzeniu systemu ELStAM. O tym, czym jest ELStAM, pisaliśmy już na naszych łamach w numerze 46/1023 w artykule pt. „Jak współczesna elektronika wpływa na naszą rzeczywistość podatkową – Elektronische Lohnsteuerkarte”, można było także przeczytać całkiem niedawno w numerze 3/1033. Dziś tylko przypominamy, że jest to system gromadzenia danych z zakresu Lohnsteuerabzugsmerkmale (klasa podatkowa, kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci, kwota doliczeniowa). Dane podatników nie będą więc wypisywane na dokumentach papierowych, w związku z czym tradycyjna karta podatkowa „Lohnsteuerkarte” odchodzi w niepamięć. W założeniu system ELStAM miał być gotów z początkiem 2012 roku, jednak obecnie mówi się o roku 2013.

 

Zamieszanie po odejściu Lohnsteuerkarte

Pracodawcy i pracownicy w związku z okresem przejściowym, kiedy nie są wystawiane już karty podatkowe Lohnsteuerkarte, a nie jest jeszcze gotów system ELStAM, mają problemy z określeniem, według jakiej klasy podatkowej odprowadzić podatek, jakie ulgi z tytułu posiadania dzieci uwzględnić itp. Co zrobić, by tę sytuację w jakiś sposób uporządkować? Jak należy postępować w tej niecodziennej sytuacji, aby płacić właściwy podatek? To wszystko obrazują niżej zamieszczone zasady:

Dla osób, które były już zatrudnione co najmniej w 2011 i ich zatrudnienie trwa nadal: Pracodawca nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających zmianę potrąceń podatku dochodowego pracownika. Potrącenie podatku może być dokonane bez żadnego sprawdzenia na podstawie cech wcześniejszych danych. Najlepiej pokazać pracodawcy:

 • Pismo informacyjne o tzw. cechach potrącenia podatku dochodowego, które wysłane zostało jesienią 2011 roku do pracowników. Kwota wolna od podatku na karcie podatkowej 2010, która podana została przez urząd skarbowy, nie jest odnotowana na tym piśmie.
 • Odpowiedni wydruk lub inne zaświadczenie z urzędu skarbowego, o które może wnioskować pracownik, potwierdzające aktualne cechy potrąceń podatku dochodowego.
 • Kartę podatkową za rok 2010 lub zaświadczenie zastępcze 2011 ze zmianami potwierdzonymi przez urząd skarbowy.

Jeśli pracodawca posiada więcej wyżej wymienionych dokumentów, pobiera się dane z najnowszych wpisów.

 

Dla osób, które w 2012 roku zostały zatrudnione po raz pierwszy u danego pracodawcy:

 1. Jeżeli pracownik był zatrudniony wcześniej u innego pracodawcy:
  • Ten ma obowiązek wydać kartę podatkową za 2010 lub zaświadczenie zastępcze wraz z innymi dokumentami podatkowymi, które muszą zostać dostarczone nowemu pracodawcy.
  • Jeżeli nie ma wyżej wymienionych dokumentów, to pracownik musi złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zaświadczenie zastępcze 2012 i dostarczyć je nowemu pracodawcy.
 2. Jeżeli chodzi o pierwszą pracę:
  • Trzeba uwzględnić odtrącenie podatku także w karcie podatkowej 2010, nawet gdy pracownik wcześniej nie pracował.
  • W przeciwnym razie pracownik musi złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o zaświadczenie zastępcze 2012, które musi przedłożyć swojemu pracodawcy z dniem rozpoczęcia pracy.
  • Jeżeli w 2012 roku zaczyna się nowy stosunek pracy w okresie nauki zawodu i uczeń przedstawi swojemu pracodawcy swój NIP, datę urodzin i wyznanie oraz pisemnie potwierdzi, że jest to jego pierwsza praca, może mu zostać podporządkowana I klasa podatkowa bez okazania zaświadczenia zastępczego.

 

Uwaga na…

Do tej pory raz nadane klasy podatkowe obowiązywały aż do ich odwołania. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których urząd nadaje klasę podatkową na jakiś okres, np. do końca roku. Po tym okresie należy ponownie ubiegać się o daną Lohnsteuerklasse, składając wszystkie wymagane przez urząd dokumenty. Jednak w większości przypadków tak jak dawniej, wnioskując o klasę podatkową, możemy być pewni, że do czasu, kiedy nie zaistnieją przesłanki do jej zmiany, nie zostanie ona zmieniona. Zdarza się jednak, że wystawione przez urzędy jesienią ubiegłego roku dokumenty o tak zwanych Lohnsteuermarkmale zawierają błędne zapisy. Najczęstszymi błędami są:

 • inna klasa podatkowa,
 • zmieniona liczba ulg z tytułu posiadania dzieci, tzw. Kinderfreibetrag.

Jeżeli stwierdzimy, że na naszym dokumencie widnieją błędy, należy to jak najszybciej zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym (Finanzamcie). W innym wypadku może dojść do sytuacji, że nasz pracodawca może nam np. odprowadzić zawyżony podatek (np. według 1 klasy podatkowej zamiast według 3 klasy).