Gewerbe w Niemczech

Regelbesteuerung? Czy to znaczy, że jestem Vatowcem?

Niejednokrotnie przedsiębiorca, który założył i prowadzi w Niemczech działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe) zapytany o to czy jest VATowcem wzrusza ramionami. Najprawdopodobniej brak świadomości w tej kwestii wynika z faktu, że prowadzący firmy nie interesują się zagadnieniami związanymi z opodatkowaniem skupiając się na tym, by ich firma rozwijała się i przynosiła określone dochody. Ponieważ zagadnienia związane z VAT to podstawy, na które ze względu na wysokość odprowadzanych do urzędu podatków warto zwrócić uwagę postanowiliśmy nieco opisać to zagadnienie. Poniżej wyjaśnienie, kiedy przedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia (ew. zapłaty VATu) a kiedy obowiązują go tzw. Kleinunternehmer-Regelung (czyli regulacje dotyczące małych firm, które na podstawie §19 UStG zwalniają przedsiębiorcę z podatku VAT).

Do kiedy nie będę płatnikiem VAT?

Przedsiębiorca może na podstawie §19 UStG  zostać zwolniony z VAT kiedy spełnia pewne warunki:

  • jego obrót z wykonywanej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 22.000 €
    oraz
  • jego obrót z wykonywanej działalności w bieżącym roku podatkowym prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 50.000 €

W tym wypadku obrót powinien być rozumiany jako całkowity mierzony obrót pomniejszony o zawartą w nim sprzedaż środków trwałych.

 

Jednak zwracajmy uwagę na „haczyki”

Dla wyjaśnienia czyhających na niezorientowanego w temacie pułapek spróbujemy omówić je w oparciu o przykładową działalność gospodarczą pana Jana Nowaka. Pan Jan zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym chce być traktowany jako tzw. Kleinunternehmer, jednak…

Jeżeli Pan Jan nie zarejestrował działalności gospodarczej z początkiem roku a na przykład dopiero w maju roczny dochód trzeba będzie oszacować. Jak to rozumieć?

Załóżmy, że pan Nowak od maja do grudnia osiągnął obrót 15.000 €. Ponieważ w danym roku podatkowym prowadził działalność tylko przez 8 miesięcy (tj. w miesiącach maj – grudzień), by oszacować jego średni miesięczny obrót należy podzielić go przez przepracowane miesiące. Wówczas osiągniemy miesięczny obrót firmy pana Jana w wysokości 1.875,- € (15.000 € / 8 miesięcy). Teraz by oszacować dochód roczny otrzymaną kwotę powinno pomnożyć się przez 12 miesięcy (czyli pełen rok podatkowy). Otrzymana kwota przekracza górną granicę obrotu (22.000 €). W takiej sytuacji pan Nowak chcąc nie chcąc od nowego roku będzie podlegał pod tzw. Regelbesteuerung, czyli będzie płatnikiem VAT.

Inna pułapka…

Przyjmijmy, że pan Jan prowadził wiele działalności gospodarczych o nawet skrajnie różnym charakterze, których obrót nie przekracza 22.000 €. Musi on jednak pamiętać, że w tym wypadku obrót wszystkich prowadzonych działalności będzie sumowany i po przekroczeniu wyżej wymienionej kwoty w nowym roku jego firma będzie podlegała podatkowi VAT.

 

Warto monitorować obrót firmy

Należy pamiętać, że limit obrotu w kwocie 22.000 EUR jest sztywny i nawet minimalne przekroczenie wyklucza zastosowanie wspomnianego wyżej §19 UStG. W związku z tym czym bardziej przedsiębiorca zbliża się do pułapu 22.000 tym bardziej powinien analizować obroty, jeżeli nie chce podlegać pod VAT. W żadnym wypadku nie powinien on oczekiwać informacji z Finanzamt o zakończeniu istnienia małej firmy. Taka informacja może zostać wysłana do przedsiębiorcy dopiero po opracowaniu zeznania podatkowego. By nie przeoczyć chwili przejścia na Vat warto pod koniec roku (ewentualnie najpóźniej na początku roku) sprawdzić jaki firma uzyskała obrót.

 

Co się stanie, jeżeli przeoczę moment, w którym przestaje obowiązywać zwolnienie z VAT?

Wróćmy tu do przykładowej firmy pana Nowaka. Jeżeli umknął mu fakt, że z nowym rokiem obowiązuje go opodatkowanie VAT i mimo wszystko nadal wystawiał faktury bez wspomnianego podatku, po zakończeniu roku podatkowego i rozliczeniu będzie zobowiązany do zapłaty zaległego VATu.

Jednak w przypadku, gdy pan Jan swoje rachunki wystawił innym przedsiębiorcom w porozumieniu z nimi może odzyskać zapłacony VAT. Jak to możliwe? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. 

Dodaj komentarz