Podatki w Niemczech

Przyjęcie imigranta pod dach a ulgi podatkowe

Humanitarność popłaca – nie tylko moralnie, ale także finansowo. Jeżeli mieszkamy w Niemczech i przyjmiemy imigranta pod swój dach, mamy możliwość zaoszczędzenia przy podatku przyszło 8000 Euro z tytułu zapomogi – i to bez skrupulatnego gromadzenia wszelkich paragonów i potwierdzeń!

Kto wspomaga imigrantów finansowo, może skorzystać z tego przy zeznaniu podatkowym (źródło: http://www.welt.de/themen/steuererklaerung-und-steuertipps/). A to wszystko za sprawą możliwości odliczenia udzielanej komuś zapomogi od podatku. 

Co ważne – nie trzeba mieć wobec wspomaganej osoby obowiązku utrzymania. Oznacza to tyle, iż osoba nie musi w żaden sposób należeć do rodziny ani być spokrewniona ze wspomagającym.

Warunkiem jest jednak pisemne oświadczenie wspomagającego, iż zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów utrzymania imigranta. W „normalnym” przypadku zapomogi należy skrupulatnie dokumentować poniesiony koszty – w przypadku przyjęcia imigranta urząd idzie na rękę i nie wymaga się udowodnienia kosztów.

W praktyce oznacza to tyle, iż w przypadku gdy podatnik wspomaga i przyjmuje we własnym domostwie imigranta, urząd skarbowy wychodzi z założenia, iż została wydana najwyższa możliwa do odliczenia kwota – czyli 8472 Euro.