Kindergeld

Przeglądamy istotne dokumenty do Kindergeld w Niemczech

By zweryfikować prawo do świadczenia rodzinnego na terenie Niemiec, kasa rodzinna będzie wymagała licznych zaświadczeń. W internecie na wielu stronach można znaleźć informację, jakie dokumenty są potrzebne do Kindergeld w Niemczech. Jednak częstymi pytaniami, pojawiającymi się przy składaniu wniosku są te o dokumenty do Kindergeld po polsku. Wiele wymaganych druków jest mało znana dla osób, starających się o rodzinne w Niemczech. Co kryje się pod nazwami poszczególnych dokumentów? Czym jest Familienstandsbescheinigung? Co to jest BWA i dlaczego w niektórych wypadkach istotne będzie zaświadczenie A1? Co powinny zawierać wymagane druki oraz kto powinien je potwierdzić? O tym wszystkim opowiadamy w poniższym tekście. Rodziców zapraszamy do lektury.

Czym w przypadku wniosku o Kindergeld jest Familienstandsbescheinigung?

Dokumentem, wymaganym do wniosku o Kindergeld jest tzw. zaświadczenie o stanie rodziny. W języku niemieckim, przez Familienkasse określany jest on jako tzw. Familienstandsbescheinigung.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na prawo do Kindergeld, jest sprawowanie przez wnioskodawcę opieki nad dzieckiem. Zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu ma być pomocne, by zweryfikować taką opiekę.

Familienstandsbescheinigung należy podbić w Urzędzie Miasta / Gminy w wydziale meldunkowym / ewidencji ludności. Niestety, mimo tego, że druk jest dwujęzyczny, niektóre urzędy mogą odmówić jego potwierdzenia. W takiej sytuacji zamiennym dokumentem będzie zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce.

Uwaga! Na dzieci, które mieszkają chwilowo poza domem, konieczne będzie specjalne zaświadczenie potwierdzające ich życie i tożsamość. Będzie to oczywiście dotyczyło pociech, które będą uwzględnione we wniosku o Kindergeld.

 

Vermieterbescheinigung? Co to jest?

Pracujący na terenie Niemiec często dysponują dokumentami potwierdzającymi koszty wynajmu mieszkania. Rachunki będą pomocne przy rozliczeniu podatku. Z tego powodu osoby, które z tytułu pracy wynajmują dodatkowe lokum, zazwyczaj mają dowody opłat. 

Jednym z wymogów, który reguluje prawo do świadczenia rodzinnego, jest tzw. stałe miejsce pobytu w Niemczech. Żeby Familienkasse mogła zweryfikować takie miejsce pobytu, będzie wymagała, by do wniosku o Kindergeld dołączyć:

  • zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Niemiec,
  • umowę najmu mieszkania w Niemczech,
  • rachunki za mieszkanie.

Co zrobić, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunków i umowy? Czy wystarczy sam meldunek na terenie Niemiec? W tym wypadku zamiast umowy i rachunków pomocne będzie druk wydawany przez kasę rodzinną. Wspomniane zaświadczenie zwane Vermieterbescheinigung to po polsku po prostu zaświadczenie właściciela mieszkania. Omawiane tu zaświadczenie powinien wypełnić właściciel mieszania i potwierdzić podpisem. Podpisany dokument powinien wystarczyć Familienkasse do Kindergeld. Oczywiście tylko i wyłącznie, do potwierdzenia stałego pobytu w Niemczech.

Uwaga! Brak potwierdzania zameldowania i innych dokumentów poręczających pobyt w Niemczech nie oznacza braku prawa do Kindergeld. Decyzja w takim przypadku powinna zostać wydana na podstawie tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego.

 

Czym jest Umfang der Steuerpflicht?

Często wymaganym dokumentem do Kindergeld, zwłaszcza w przypadku braku meldunku w Niemczech jest tzw. Steuerpflicht. Skąd jednak wziąć dokument, który potwierdzi nieograniczony obowiązek podatkowy? Jakie warunki trzeba spełnić? Szczegółowo ten temat omawialiśmy na naszym blogu. By się nie powtarzać, zainteresowanych odsyłamy do tekstu, pt. Czym jest "Umfang der Steuerpflicht"...

 

Czym jest Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)?

Nieco inaczej będą wyglądały dokumenty do Kindergeld w przypadku prowadzenia tzw. Gewerbe (czyli działalności gospodarczej w Niemczech). W takich okolicznościach wnioskodawcy muszą przygotować się, na wnikliwą weryfikację ich dokumentacji. Warto wówczas zadbać nie tylko o dokumenty do Kindergeld potwierdzające miejsce pobytu w Niemczech. Niezwykle istotne w tym wypadku będą dokumenty księgowe. Podstawą będzie tzw. Betriebswirtschaftliche Auswertung (w skrócie BWA). Upraszczając, jest to zestawienie rachunków przychodowych i kosztowych, a także sytuacji dochodowej i płynności finansowej firmy. Najczęściej taki wykaz można otrzymać od księgowego, któremu przedsiębiorca zleca prowadzenie księgowości. 

Uwaga! Prowadzenie firmy nie zawsze oznacza obowiązek stworzenia BWA. Jednak warto o niego zadbać, ponieważ jest on niezwykle cennym źródłem sytuacji finansowej firmy. W przypadku braku BWA do Familienkasse trzeba będzie dostarczyć inne księgowe dokumenty do Kindergeld. 

 

Dlaczego do wniosku wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia A1?

Często na liście dokumentów koniecznych do uzyskania Kindergeld jest tzw. zaświadczenie A1. Większości osób oddelegowanych do pracy w innym kraju dokument jest powszechnie znany. My jednak mimo wszystko postanowiliśmy nieco przybliżyć temat.

Zaświadczenie A1 jest świadectwem, którego celem jest powiadomienie, że pracownik bądź przedsiębiorca podlega systemowi zabezpieczenia społecznego. Upraszczając i uogólniając, dokument wskazuje, że osoba oddelegowana jest ubezpieczona w Państwie, które taki dokument wydało. Zaświadczenie wydawane jest na życzenie pracodawcy, jak również pracownika. Można je uzyskać, składając wniosek (osobiście lub pocztą) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Jednak kierując podanie do placówki właściwej dla siedziby płatnika, można liczyć na szybsze wydanie dokumentu A1. Posiadając login i hasło do profilu platformy PUE ZUS, wniosek można złożyć przez elektronicznie. Czas wydania dokumentu jest różny i trwa od 7 dni do miesiąca. 

Dlaczego Familienkasse może wymagać dokumentu A1 do wniosku do Kindergeld?

Na wydanym przez pracodawcę Arbeitgeberbescheinigung wpisana jest data zatrudnienia. Wspomniana data nie zawsze pokrywa się z datą oddelegowania do pracy w Niemczech. W związku z tym kasa rodzinna, chcąc zweryfikować okres oddelegowania, wymaga zaświadczenia A1.

Opisane wyżej to tylko niektóre dokumenty konieczne do Kindergeld. Jeżeli Familienkasse weryfikując prawo do Kindergeld, zwróci się o wydanie innych, nieznanych wnioskodawcy dokumentów służymy pomocą.