Praca i życie w Niemczech

Praca w Niemczech a kredyt hipoteczny w Polsce

Nasi rodacy opuszczają kraj, szukają lepszych możliwości na życie. Ulubiony kierunek to Niemcy. Według najnowszych danych statystycznych za granicami kraju przebywa już prawie trzy miliony Polaków. Wielu z nich wyjechało tylko czasowo, licząc na wyższe zarobki, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość oraz rodziny pozostawionej w Polsce. Polacy wciąż osiągają duże wyższe zarobki, w porównaniu do Polski. W związku z tym często decydują się na kupno mieszkania lub domu w kraju, niestety całą kwotę mało kto ma, są zmuszeni do wzięcia pozostałej kwoty w kredycie. Muszą się liczyć z pewnymi niedogodnościami i ograniczeniami.

Od lipca 2014 w Polsce obowiązuje zasada, że kredyt hipoteczny można brać tylko w walucie w jakiej się zarabia. Czyli jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie w euro, funtach czy koronie norweskiej, można wziąć kredyt tylko w tych walutach. Jeśli natomiast zarabiasz np. w koronach duńskich czy islandzkich, to z kredytu nie skorzystasz, bo żadna polska instytucja nie udziela kredytu w takich walutach.

Rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny w złotówkach, razem i inna osobą, która zarabia w Polsce, np. z rodzicem, rodzeństwem czy partnerem. Jednak w tym wypadku kluczowe będą zarobki złotówkowego kredytobiorcy i to z tą osobą będzie powiązana zdolność kredytowa. Z wielu powodów nie jest to rozwiązanie dla każdego.

 

Czy współkredytobiorcę będzie można odłączyć od kredytu?

Otóż tak, jeśli do wniosku zostali dołączeni rodzice czy przyjaciel – tylko po to, by umożliwić zaciągnięcie kredytu czy podnieść zdolność kredytową – w przyszłości można udać się do banku i poprosić o zdjęcie z nich odpowiedzialności ze spłatą zobowiązania. Taka opcja jest dostępna po ponownej analizie finansowej kredytobiorcy przejmującego zadłużenie. Na nowo zostanie przeliczona zdolność kredytowa, między innymi na podstawie sytuacji finansowej. Bank przeliczy czy obecne dochody są na takim poziomie, by umożliwić samodzielną spłatę całego zobowiązania wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.

 

Czy po powrocie do kraju konieczne jest przewalutowanie kredytu?

Wiele osób pracujących za granicą, po kilku latach wraca jednak do kraju, wtedy możemy wnioskować o przewalutowanie kredytu. Trzeba jednak podkreślić, że taka możliwość wiąże się z pobraniem przez bank dodatkowej prowizji za przewalutowanie. Przebieg takiej operacji jest ściśle regulowany przez kredytodawcę i to on określa między innymi po jakim kursie jest ona przeprowadzana i ile razy w okresie spłaty zobowiązania można z niej skorzystać.

Aby otrzymać kredyt hipoteczny nieruchomość musi być położona na terenie Polski, ten warunek jest konieczny. Potrzebne będzie zgromadzenie wielu dokumentów, aby bank mógł rozpatrzyć wniosek. Lista dokumentów będzie różna, w zależności od banku i formy zatrudnienia. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę instytucje mogą poprosić o następujące dokumenty:

  •  umowę o pracę
  • wyciąg z rachunku bankowego
  • deklaracja podatkowa z ostatnich dwóch lat
  • pozwolenie na pracę
  • pozwolenie na pobyt stały za granicą
  • dokumenty przedstawiające historię kredytową - Schufa

Ze względu na mniej standardową procedurę udzielania kredytu, konieczne może być kilka wizyt w placówce polskiego banku. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo procedura może trwać kilka tygodni, nawet miesięcy. Aby skrócić czas oczekiwania całego procesu kredytowania, należy zadbać, aby dokumenty były przetłumaczone przysięgle na język polski, oznacza to dodatkowe koszty. Dokumenty tłumaczone mają ważność trzech miesięcy, więc może się stać, że będzie trzeba je jeszcze raz tłumaczyć do momentu otrzymania pozytywnej decyzji z banku.