Podatki w Austrii

Podatek z Austrii. Chciałbym zapytać czy…

Dr Maria Fekter, minister finansów Austrii, uważa, że motto austriackiego systemu podatkowego powinno brzmieć: mniej, prościej i przyjaźnie dla rodziny. Efekt? Po naszym ostatnim wpisie otrzymaliśmy następne pytania.

Podążając za słowami pani minister, chcielibyśmy w tym materiale również w najbardziej prosty sposób rozwinąć temat podatku dochodowego w Austrii i odpowiadając na Państwa pytania – rozwiać wszelkie niepewności, a zatem...

Kto podlega opodatkowaniu w Austrii?

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, podobnie jak w Polsce i Niemczech, również w Austrii wyróżnia się osoby o ograniczonym i o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Podatnicy o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Austrii to z reguły osoby, które posiadają w Austrii miejsce stałego pobytu. Obywatelstwo danego kraju nie jest czynnikiem decydującym o tym, czy ktoś ma ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy tego kraju. Ograniczony obowiązek podatkowy mają osoby, które osiągnęły w Austrii dochody (np. jako osoba pobierająca renty socjalne), ale nie ma w tym kraju miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Jednak nawet w powyższym przypadku można mieć nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotyczy to osób, które:

 • mają miejsce pracy lub stałego zamieszkania w Austrii powyżej 183 dni;
 • pracowały lub zamieszkiwały w Austrii poniżej 183 dni, ale ich austriacki dochód wyniósł 90% ogółu dochodów zarobionych w danym roku podatkowym;
 • dochody osiągnięte poza Austrią nie przekroczyły 11 000 €.

Jeżeli pracowaliście w Austrii poniżej 183 dni, konieczne zatem będzie wykazanie dochodów osiągniętych w Polsce (lub w innym kraju, w którym Państwo pracowali). Należy jednak pamiętać, że w przypadku pracy powyżej 183 dni, gdy już będziecie traktowani przez austriacki urząd jako osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym, gdy osiągnęliście dochody w Polsce lub innym kraju, również powinny być one wykazane. Zagraniczni pracownicy od pierwszego dnia pobytu w Austrii mogą być traktowani jako pracownicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Warunkiem jest umowa gwarantująca zatrudnienie na co najmniej sześć miesięcy.

 

Czy od każdego otrzymanego w Austrii euro muszę zapłacić podatek?

Nie wszystkie wynagrodzenia i świadczenia uzyskane w Austrii będą opodatkowane. Główne nie opodatkowane zyski to np. świadczenia rodzinne takie jak Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe. Wolne od podatku są również renty wypadkowe, dodatki opiekuńcze czy napiwki. Jako ciekawostkę nadmienimy, że także wygrane w Lotto są w Austrii wolne od podatku. Nie zachęcamy Państwa do grania, ale gdyby udało się wygrać, Finanzamt nie zabierze z wygranej ani centa.

 

Jaka jest różnica między Einkommensteuer a Lohnsteuer?

Einkommensteuer (podatek dochodowy) płacą podatnicy prowadzący działalność na własny rachunek. Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń) obowiązuje osoby zatrudnione w Austrii (pracownicy). Istotny jest tu fakt, że zarówno dla Lohnsteuer jak i Einkommensteuer obowiązuje ta sama skala podatkowa. Obowiązkiem wpłacania zaliczki na podatek Lohnsteuer obarczony jest pracodawca, który winien to czynić każdego miesiąca do 15 za miniony miesiąc.

 

Jaki podatek zapłacę?

Ponieważ w Austrii obowiązuje progresywna skala podatkowa, wysokość podatku będzie zależna od wysokości osiągniętego dochodu i w roku 2011 kształtuje się następująco:

 • Kwota wolna od podatku wynosi 12 000 € dla pracowników oraz 11 000 € w przypadku osób, które zdecydowały się na samozatrudnienie (prowadzą działalność gospodarczą).
 • 36,5% podatku dochodowego zapłacimy, gdy nasze dochody będą się mieściły między 11 001 € a 25 001 €.
 • 43,21% podatku dochodowego zapłacimy, gdy nasze dochody będą się mieściły w przedziale 25 001 € do 60 000 €.
 • 50% stawkę podatku zapłacimy, jeżeli nasze dochody przekroczą 60 000 €.

 

Z jakich ulg i odliczeń mogę skorzystać, wyliczając podatek?

W kraju Mozarta mamy możliwość wielu odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku. Do najważniejszych z nich należą:

 • koszty utrzymania podwójnego gospodarstwa domowego ze względu na pracę oraz koszty dojazdów do rodziny (żona, dzieci)
 • poniesione koszty delegacji (w przypadku gdy nie otrzymali Państwo od pracodawcy wolnych od podatku kwot na pokrycie niniejszych kosztów);
 • koszty narzędzi oraz ubrań roboczych;
 • koszty kursów i przeszkoleń;
 • koszty kursów językowych;
 • literatura fachowa.

Można także skorzystać z kwoty ryczałtu poniesionych kosztów (Werbungskostenpauschale), która wynosi 132 €.

Należy pamiętać, że aby odliczyć sobie koszty, należy mieć na to odpowiednie rachunki, faktury i kwity. Niemniej jednak dokumentów potwierdzających poniesione koszty nie należy wysyłać do urzędu, lecz trzeba je przechowywać, ponieważ austriacki urząd skarbowy może się o nie upomnieć nawet do 7 lat.