Podatki w Niemczech

Odwołanie się opłaca

Wystarczy spojrzeć na aktualne statystyki odwoływania się od decyzji podatkowych w niemieckim Fiskusie: Odwołanie prawie zawsze się opłaca! Dlatego należy koniecznie przejrzeć swoją decyzję podatkową i sprawdzić, czy została wystawiona z uwzględnieniem wszystkich kosztów – wówczas można liczyć na wpływ wyższej sumy na konto bankowe.


Dwa na trzy odwołania kończą się sukcesem

Co trzecia decyzja podatkowa zawiera błędy, czego świadomi są podatnicy w Niemczech. Dlatego też w roku 2014 złożono 3,5 miliona odwołań (dla porównania w roku 2013 było ich aż 4,2 miliona).
Warto w tym momencie wspomnieć, iż ta ilość reklamacji w urzędzie kończy w ok. 67,8% sukcesem dla podatnika.

O milion odwołań mniej

Pod koniec 2014 roku na rozpatrzenie oczekiwało ok 2,9 miliona odwołań (w roku 2013 było ich o milion więcej: 3,9 miliona). Oznacza to zmniejszenie o całe 26,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Stało się tak, ponieważ szacunkowo złożono o 18,1% mniej odwołań, co równa się z mniejszym natłokiem pracy dla urzędników.

Pośród nieopracowanych odwołań aż 1,5 miliona ma status spraw zawieszonych, dlatego też ich finalne opracowanie jest niemożliwe. 1,5 procent spraw kończy się orzeczeniem sądowym, a więc większość odwołań rozpatrywana jest pozasądowo.

Decyzję należy dokładnie sprawdzić

Złożenie odwołania jest dla podatnika zupełnie darmowe! Dlatego tez należy naliczenie podatku na decyzji podatkowej dokładniej sprawdzić. Jest to prostsze, niż mogło by się wydawać: wystarczy porównać podane kwoty w zeznaniu z kwotami uwzględnionymi na decyzji. Jeżeli nie są one zgodne i pojawił się błąd, wówczas należy bez wahania złożyć odwołanie.

Urzędy skarbowe są skłonne do zaakceptowania faktu, iż popełniły błąd, dlatego też wystawiają nowe, już poprawione decyzje oraz wypłacają należny zwrot. Dlatego tez zawsze warto przejrzeć decyzję niezwłocznie po jej otrzymaniu, aby tez zmieścić się w terminie na odwołanie (1 miesiąc od otrzymania decyzji na adres niemiecki, 2 miesiące jeżeli decyzja zostanie przesłana na adres w Polsce).

Warto też sprawdzić własne dokumenty, aby zweryfikować, czy też wszystkie zaświadczenia, potwierdzenia, etc. zostały do zeznania dołączone – jeżeli nie, wówczas można je ewentualnie dołączyć do odwołania i poprosić o ich uwzględnienie.

Ważne jest, aby odwoływać się z głową! Aby móc zapewnić sobie sukces, należy sprawdzić, czy też chęć do odwołania się ma logiczną podstawę, którą jesteśmy w stanie poprzeć konkretnymi dowodami. Przysłowiowe „kombinowanie” nie zawsze popłaca, jeżeli nie jesteśmy w stanie w stu procentach udowodnić swoich racji. I to w taki sposób, żeby urzędnik nie miał wątpliwości, iż prawo leży po naszej stronie.