Praca i życie w Niemczech

O powrocie z emigracji

Większość ludzi, którzy wyjechali za granicę w celu poszukiwania lepszej pracy, od samego początku zamierzali powrócić do rodzinnego kraju. Przeważnie planem było: wyjechać, zarobić i wrócić. Większość z nich zostawiało rodziny, domy i znajomych w ojczyźnie. W latach 2008 -2011 liczba powrotów nasiliła się pod wpływem kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w Stanach zjednoczonych. Utrata pracy i trudności z jej znalezieniem spowodowały, że nie opłacało się już żyć w innym państwie. Niestety życie za granicą np. w Niemczech jest bardzo drogie. Jeżeli jest się za granicą z rodziną, to opłaty miesięczne, często sięgają 2000 tysięcy euro i jeżeli jedno z rodziców traci pracę życie wcale nie wygląda kolorowo.

Eksperci oceniają, że na rosnącą liczbę powrotów wpływ może mieć coraz lepsza sytuacja gospodarcza. Od ponad dwóch lat polski rząd realizuje szereg inicjatyw w ramach kampanii „Powrót do domu”. W ramach kampanii została wydana bezpłatna broszura „Powrotnik”, która informuje o formalnościach związanych z powrotem, dowiedzieć się można o:

 • uniknięciu podwójnego opodatkowania
 • ogólne informacje dla emigrantów
 • świadczenia społeczne
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • zgłoszeniu działalności gospodarczej
 • dofinansowaniu do inwestycji
 • szkolenie dla pracowników

Formalności przed powrotem do Polski.

Musimy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na powrót po dłuższym okresie za granicą wiąże się to z dopełnieniem wielu formalności, które pozwolą na uznanie stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego, a także przeniesienie dzieci do szkoły czy przedszkola.

 • Zakończenie pracy: jeżeli byłeś legalnie zatrudniony w Niemczech na zasadzie umowy o pracę, umowy na czas określony, umowy o dzieło lub sezonowej, na zakończenie pracy powinieneś otrzymać niemieckie świadectwo pracy. Powinno ono zawierać informacje o okresie zatrudnienia, o obowiązkach pracownika, musi być sformułowane jasno i zrozumiale.
 • Wymeldowanie i oddanie mieszkania: przed wyjazdem z Niemiec należy wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu, dobrze jest również złożyć na poczcie zlecenie przekazywania korespondencji pod nowy adres. Oprócz tego trzeba rozwiązać umowę o wynajem mieszkania, prądu, telefonu, opłat telewizora, zamknąć konto itd.
 • Rozliczenie podatku: jeżeli byłeś zatrudniony legalnie, przysługuje Ci zwrot podatku, można się o niego starać 4 lata wstecz, często niemiecki Urząd Skarbowy żąda zaświadczenia o dochodach z Polski
 • Zasiłek dla bezrobotnych: jeżeli przepracowaliśmy minimum rok czasu w Niemczech, przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, który można przenieść do Polski ( transfer świadczeń ). Aby takie świadczenie u
 • zyskać trzeba się najpierw zameldować w niemieckim Urzędzie Pracy i spełnić wszystkie wymagania. Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy, czyli transferu zasiłku. Zasiłek można transferować 3 – 6 miesięcy.Świadczenia zdrowotne: Jeżeli będziemy otrzymywać transfer świadczeń z Niemiec, to wtedy przez cały ten okres będziemy ubezpieczeni jeszcze w Niemczech. Dopiero jak zakończy się ten okres, musimy się zameldować w polskim Urzędzie Pracy lub podjąć pracę, aby mieć ubezpieczenie

Powrót do Polski. Zderzenie z rzeczywistością.

Wiele osób, które wraca do kraju musi na nowo odnaleźć się w kraju. Trzeba życie ułożyć sobie na nowo. Oprócz znalezienia pracy, należy pamiętać o ważnych formalnościach, które trzeba uregulować, aby przygotować sobie grunt do życia w Polsce.

Ważność dokumentów: należy upewnić się czy dokumenty takie jak dowód osobisty, prawo jazdy i paszport nadal są ważne. Jeżeli posiadamy nadal dowód książeczkowy to musimy go jak najszybciej wymienić. Posiadanie ważnego dokumentu jest naszym obowiązkiem. Jeżeli sprowadzamy do kraju samochód z zamiarem zarejestrowania go, powinniśmy pamiętać o dotrzymaniu stosownych terminów rejestracji przewidzianych przepisami. Ważne jest również dopełnienie obowiązku zameldowania się po powrocie do kraju. Dla dzieci musimy wystąpić o numer Pesel, jeżeli nie były zameldowane.