Podatki w Niemczech

Nowe pomysły niemieckich Urzędów Skarbowych?

Zeznanie podatkowe jest przekładane z miejsca na miejsce i znajduje się w końcu na spodzie wielkiego stosu, który leży w urzędach skarbowych. Duża ilość zeznań wpływających w „sezonie podatkowym” spędza sen z powiek urzędników. Dlatego niedługo Urzędy mogą się upomnieć o zeznania przed upływem terminu na ich składanie. Na kogo padnie taki obowiązek, zdecyduje los.

Co roku sytuacja się powtarza: najpóźniej z końcem roku rozpoczyna się wielkie poszukiwanie i gromadzenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia podatku. Nie zawsze jednak – a tak szczerze, w większości przypadków - odbywa się to szybko i sprawnie, dlatego też, gdy potrzebne papiery nareszcie uda się skompletować, w urzędach tworzy się „papierkowy korek”, z którym ciężko się urzędnikom uporać – stąd też tworzą się zaległości i wydłużający się czas wystawienia decyzji.

Mniej biurokracji

Kierownicy działów podatkowych urzędów skarbowych w Niemczech dyskutowali w lutym o tym, jak uporać się z tak intensywnym i wielkim napływem wniosków do opracowania. 93-stronnicowa instrukcja nosząca tytuł: „Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (tłum. Modernizacja procesu opodatkowania) zawiera propozycje odnośnie działań, które należy podjąć, aby ukrócić biurokrację, która uzbierała się wokół zeznań.

Zadecyduje los

Najbardziej radykalna propozycja rozwiązania trafi w radców podatkowych. Deklaracje muszą składać zawsze trochę później. Zeznania podatkowe za 2014 rok musza wpłynąć do US do końca 2015 roku , najpóźniej ale do końca lutego 2016. Propozycja ta zawiera także drastyczne ograniczenie: Urzędnicy chcą zmiany, która pozwoli urzędom skarbowym wcześniej wezwać podatników do rozliczenia. O tym, kogo „dopadnie” urząd, zadecyduje los.

Zeznanie podatkowe na zasadzie „chybił – trafił”

Zgodnie z wynikiem „zautomatyzowanego przypadkowego wyboru („automationsgestützte Zufallsauswahl”) urzędy skarbowe mogą zarządzić złożenie zeznania podatkowego w ciągu trzech miesięcy. Radcy podatkowi są zbulwersowani: „takowe działanie jest jawną ingerencją w ich pracę na zasadzie „przypadku”.

Analiza trwa

Nie wiadomo, czy owe propozycje/rozwiązania zostaną wprowadzone w życie. Do końca stycznia kierownicy działów podatkowych wszystkich urzędów skarbowych mieli się do sprawy ustosunkować. Ich wypowiedzi są aktualnie analizowane.