Podatki w Niemczech

Na jakie ulgi w rozliczeniu z niemieckim Fiskusem może liczyć rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem?

Dzięki niemieckiej polityce prorodzinnej sprawujący opiekę nad dziećmi rozliczając podatek mogą zastosować wiele ulg i odpisów. Będą to np. Kinderbetreuungskosten,  Kinderfreibetrag, Entlastungsbetrag. O tym jakie co kryje się pod tymi tajemniczymi nazwami i Ile można zyskać stosując wyżej wymienione koszty podpowiadamy poniżej. 

Czym są Kinderbetreuungskosten?

Kinderbetreuungskosten to koszty opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 14 lat (lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność wystąpiła przed 25 urodzinami). Nie ma tu znaczenia, czy opieka odbywa się w gospodarstwie domowym czy w innym miejscu.

Jeżeli wspomniana ulga ma zostać ujęte w zeznaniu należy pamiętać, że odliczamy tylko 2/3 kosztów widniejących na rachunku.  Maksymalnie można odpisać 4.000 euro rocznie na każde dziecko.

Dla przykładu poniżej przestawiamy najpopularniejsze koszty opieki:

  • opłaty za żłobek / przedszkole
  • opłaty związane z zatrudnieniem opiekunki / niani

Jako Kinderbetreuungskosten nie odliczymy rachunków za klub sportowy, lekcji jazdy konnej, lekcji językowych czy lekcji muzyki. 

Wskazówka: W przypadku, gdyby to krewny sprawował płatną opiekę nad dzieckiem należy pamiętać, że nie może on mieszkać w tym samym gospodarstwie domowym. Gdyby tak było urząd potraktuje to jako przysługę i koszt nie zostanie odliczony.

Ważna wskazówka: Jeżeli chcą Państwo odliczyć koszty za opiekę, opiekunce nie można zapłacić gotówką. Urząd skarbowy może zażądać przedstawienia faktury a także potwierdzenia przelewu. Pokwitowanie / oświadczenie odbiorcy nie będzie wystarczającym dowodem.

Wskazówka dla niezamężnych: W sytuacji, kiedy rodzice dziecka nie wzięli ślubu, niemiecki urząd skarbowy uzna jedynie koszty osoby, która zawarła umowę np. z opiekunem czy z przedszkolem. Jeżeli rodzic pracujący w Niemczech chciałby odliczyć te koszty wszelkie umowy powinien podpisać osobiście.

 

Czy koszty nauki dzieci w szkole prywatnej również mogę uwzględnić w deklaracji podatkowej?

Przy rozliczeniu podatku można odpisać tzw. Schulgeld. Jeżeli płacą Państwo czesne za naukę w szkole prywatnej swoich dzieci jego część można odliczyć od podatku. Do odliczenia jest 30% opłat szkolnych w maksymalnej kwocie 5000 euro na dziecko. Placówka szkolna nie musi znajdować się na terenie Niemiec. W przypadku dzieci mieszkających w Polsce (na terenie Unii Europejskiej) i uczących się w szkołach prywatnych w Polsce koszty mogą zostać odliczone. Oczywiście poniesione koszty powinny zostać należycie udokumentowane. Koniecznym warunkiem jest także to, że zakończenie nauki doprowadzi do uzyskania kwalifikacji ogólnych lub zawodowych. 

Wskazówka dla skrupulatnych: W przypadku tej ulgi nie odliczymy kosztów przyborów szkolnych takich jak: książki, zeszyty czy inne przybory konieczne do nauki.

 

Czym jest Kinderfreibetrag?

Kinderfreibetrag – to podstawowa ulga na dzieci, która może być ujęta w zeznaniu podatkowym i jest powiązana ze świadczeniem rodzinnym – Kindergeld. Jeżeli rodzic nie otrzymuje świadczenia Kindergeld z Niemiec wówczas bez problemu odliczy Kinderfreibetrag. W innym wypadku może ująć ją w zeznaniu odliczając jednak tylko od podatku kościelnego i dodatku solidarnościowego.

Wspomnianą ulgę dzielimy na 2 części:

  • Freibetrag für das Existenzminimum des Kindes, która wynosi obecnie (w roku 2020) łącznie dla obojga rodziców 5.172 euro (4.980 euro dla rozliczanego obecnie 2019 roku).
  • BEA-Freibetrag (kwota wolna na potrzeby opieki nad dziećmi edukacji i szkoleń), wynosząca 2640 euro (która pozostaje niezmienna w ostatnich latach)

Jeżeli oboje rodzice pracują i rozliczają się osobno ulga może być ujęta w połowie u każdego z nich.

Wskazówka: W przypadku dzieci niepełnoletnich Kinderfreibetrag będzie mógł być ujęty w zeznaniu bez żadnych dodatkowych dokumentów. Po ukończeniu przez dziecko pełnoletności nadal można ubiegać się o wspomnianą ulgę (do 25 lat), jednak należy udowodnić, że dziecko nadal się uczy.

 

Czy utrzymanie starszych dzieci również odliczę w zeznaniu?

Jeżeli dziecko ukończyło już wiek, który dawał prawo do wypłaty na nie świadczenia Kindergeld / Kinderfreibetrag, jednak nadal pozostaje na utrzymaniu rodzica takie koszty (utrzymania i kształcenia dziecka) również można ująć w zeznaniu jako koszty nadzwyczajne. Dla dzieci mieszkających w Niemczech kwota, którą można odliczyć jest równa kwocie wolnej od podatku i wynosi 9.168 euro w 2019 roku oraz 9.408 euro w 2020 roku. Dla dzieci mieszkających w Polsce odliczymy tylko połowę tej kwoty (4584 euro w 2019 i 4704 euro w 2020).

Co ważne dziecko, które pozostaje na utrzymaniu może otrzymywać wynagrodzenie. W przypadku, kiedy dochód dziecka pozostającego na utrzymaniu w skali roku przekracza kwotę 624 euro zmniejsza on kwotę podlegającą odliczeniu.

 

Z jakiej ulgi skorzystam będąc samotnym rodzicem?

Rodzic, który samotnie wychowuje dziecko i jest uprawniony do pobierania świadczenia Kindergeld lub pełnej ulgi na dziecko Kinderfreibetrag, może w swoim zeznaniu podatkowym odliczyć także tzw. Entlastungsbetrag. Ulga dla samotnie wychowujących pierwsze dziecko wynosi 1.908 euro. Każde następne dziecko pozostające na utrzymaniu zwiększa wymienioną kwotę o 240 € (osoba, która samotnie sprawuje opiekę nad 2 dzieci odpisze w zeznaniu 2.148 euro)

Wskazówka dla żyjących w związku partnerskim: Rodzic musi samotnie sprawować opiekę nad dzieckiem. Niemieckie prawo podatkowe dokładnie określa, co należy rozumieć przez słowo „singiel”. W sytuacji, gdy samotna matka mieszka (z nowym) partnerem życiowym, ten wymóg nie ma już zastosowania.

Wskazówka dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej: W niektórych wypadkach, gdy samotny rodzic jest w trudnej sytuacji finansowej i nie może czekać na decyzję podatkową oraz przyznany z tytułu ulgi zwrot może ubiegać się o II klasę podatkową. W takiej sytuacji wspomnianą ulgę można zastosować już przy płaceniu zaliczek na podatek.