Podatki w Niemczech

Kto ma obwiązek rozliczenia w Niemczech?

Kto jest zobowiazany do rozliczenia w Niemczech?

Wiosna to czas porządków i planów. Dla wielu osób pracujących w Niemczech to także czas przygotowania dokumentów do złożenia deklaracji podatkowej. Osoby, które jak co roku oczekują zwrotu nadpłaconego podatku, zazwyczaj chcą rozliczyć się jak najszybciej. Podatnicy, którzy spodziewają się dopłaty do podatku, próbują zaniechać rozliczenia. Wstrzymują się z tym przykrym obowiązkiem, jak długo się da. Wiadomo, nikt nie lubi płacić podatków. Zwłaszcza dopłata po rozliczeniu bywa bolesna. W związku z tym faktem każdego roku często pojawia się pytanie: czy ja muszę złożyć rozliczenie? Kto właściwie jest zobligowany do składania zeznania podatkowego? Ile jest na to czasu? Co się stanie, jeżeli nie złożę deklaracji podatkowej? 


Czy warto złożyć deklarację podatku dochodowego w Niemczech?

Mówi się, że jedyne co w życiu jest pewne to śmierć i podatki. Wbrew temu popularnemu przysłowiu nie wszyscy muszą martwić się obowiązkiem rozliczenia w Niemczech. A dlaczego fiskus zwalnia część podatników z obowiązku składania Einkomensteuererklärung? Nietrudno się domyślić, że niestety nie chodzi o zaoszczędzenie stresu i pieniędzy podatnikom. Zazwyczaj osoby zwolnione z obowiązku rozliczenia w Niemczech, to te, które zapłaciły już odpowiednie podatki. W związku z tym dopłata po rozliczeniu jest raczej mało prawdopodobna. Co więcej, nierzadko w takiej sytuacji można otrzymać zwrot części lub nawet całości zapłaconego wcześniej podatku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu licznych dopuszczalnych ulg i odliczeń.

 

Czytając powyższe, nie wpadajmy jednak w euforie. Można by pomyśleć, że skoro urząd nie wzywa kogoś, to złożenie deklaracji będzie dla niego zawsze opłacalne. Nie wszystko jednak jest czarne lub białe. Czasem może to wyglądać inaczej na przykład u kawalerów. Jeżeli taki kawaler pracował cały rok, zazwyczaj ma potrąconą właściwą zaliczkę na podatek. Jeśli nie jest w stanie przedstawić żadnych odliczeń ani ulg może pożegnać się z większym zwrotem. Nie trzeba jednak także przyjmować, że kawalerowie pracujący cały rok w Niemczech nie powinni zaprzątać sobie głowy rozliczeniem. Zawsze warto sprawdzić jaki efekt przyniesie ewentualne złożenie zeznania. Tym bardziej że na dobrowolne złożenie deklaracji podatkowej podatnik ma aż 4 lata. Nie warto jednak wstrzymywać się z rozliczeniem do ostatniej chwili. Po kilku latach zazwyczaj ciężko przypomnieć sobie niektóre istotne fakty. Z dokumentacją też może być różnie (choć powinno się ją przechowywać). Oczywiście w takiej sytuacji może się to wiązać z uzyskaniem odsetek. Takie odsetki będą wypłacone, jeżeli od danego roku podatkowego minęło powyżej 15 miesięcy. My jednak z opisywanych wcześniej przyczyn nie zalecamy takiego rozwiązania.

 

Czy mam obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech?

 • Podatnicy mający 3 / 5 Klasę podatkową.
  Mający tzw. 3 Steuerklasse nierzadko dopłacają podatek po rozliczeniu. Zwłaszcza może się to zdarzyć, jeżeli małżonka przebywa w Polsce i osiąga spore dochody. Ci, którzy przynajmniej raz mieli okazję zapłacić kary lub odsetki za zwłokę, będą pamiętać o obowiązku rozliczenia. Działa to podobnie jak z zapomnianą rocznicą ślubu. Porównanie nie jest przypadkowe, bo jak wiadomo 3 klasa podatkowa może dotyczyć właśnie małżonków. Gdyby ktoś jeszcze jakimś cudem nie wiedział nic o klasach podatkowych, odsyłamy go do innego tekstu.
 • Podatnicy prowadzący w Niemczech działalność gospodarczą. 
  Zazwyczaj osoby prowadzące tzw. Gewerbe w Niemczech są świadomi obowiązku rozliczenia. O przygotowaniu do rozliczenia Gewerbe piszemy tutaj.
  Pragniemy jednak przestrzec tych, którzy z uwagi na brak porozumienia z kontrahentem porzucili pomysł prowadzenia Gewerbe. To, że nie osiągnęli dochodu, nie zwalnia ich z obowiązku rozliczenia. Przestrzegamy także osoby, które wyjechały z Niemiec i nie wyrejestrowały działalności gospodarczej. Tym przypominamy, że obowiązek rozliczenia ciąży na osobach prowadzących działalność w Niemczech. Jeżeli, ktoś nie zamknął Gewerbe, wciąż jest traktowany jako przedsiębiorca. O wszelkich mitach dotyczących rozliczenia Gewerbe można przeczytać tutaj. 
 • Emeryci i renciści.
  Emeryt mimo niewielkiego świadczenia może w pewnych okolicznościach zapłacić podatek w Niemczech. Zwłaszcza w przypadku wypłaty emerytury za granicę Niemiec. Dlatego osoby mieszkające w Polsce, które mają prawo do emerytury z Niemiec, powinny pamiętać o rozliczeniu. Jeżeli nie mają meldunku w Niemczech, właściwym urzędem będzie Finanzamt Neubrandenburg. O opodatkowaniu takich emerytów również piszemy na naszym blogu. 
 • Osoby, które otrzymywały świadczenia, zastępujące wynagrodzenie.
  Wspomniane świadczenia są wolne od podatku, jednak mają wpływ  przy ustalaniu stawki podatkowej. Do nich należy zaliczyć np. zasiłki wychowawczy, chorobowy, dla bezrobotnych. 
 • Pracownicy, którzy uzyskali dodatkowe przychody w wysokości powyżej 410 euro.
  W tym wypadku będą to np. przychody z wynajmu mieszkania.
 • Osoby, które w swoim Lohnsteuerbescheinigung mają wpisane spore kwoty wolne od podatku.
 • Osoby zatrudnione jednocześnie u co najmniej dwóch pracodawców.
 • Podatnicy, którym Finanzamt przyznał tzw. Freibetrag.
  Wspomniana ulga jest przydzielana w związku ze złożonym wnioskiem na tzw. Lohnsteuer-Ermäßigung. Jeżeli w tym miejscu czytający nie wie, o co chodzi, raczej go to nie dotyczy. O przykrych konsekwencjach wynikających z braku rozliczenia w Niemczech można przeczytać tutaj. Tam także można znaleźć informację o tym do kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy.