Podatki w Niemczech

Kirchensteuer. O wyznaniu z perspektywy ekonomicznej

U naszego zachodniego sąsiada wspólnoty religijne prócz dobrowolnych datków od sowich członów zbierają także podatek kościelny tzw. Kirchensteuer. Czy wyjeżdżając do pracy w Niemczech również będziemy zmuszeni finansować tam kościół?

Obowiązek płacenia podatku kościelnego

Zgodnie z prawem osoby deklarujące przynależność do danego kościoła obciążone są podatkiem wyznaniowym - Kirchensteuer. O tym, czy dana osoba przynależy do Kościoła decyduje chrzest oraz deklaracja przynależności. Co ważne osoby, które mają swoje miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec (w tym także w Polsce), jeżeli mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Niemczech, będą zobowiązane do płacenia podatku kościelnego. Obywatelstwo w tym wypadku nie będzie grało żadnej roli. Co ciekawe nie będzie miało także znaczenia to, że dana osoba płaci podatek kościelny również w swoim kraju. Wyjątkiem będą jednak osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec (tzw. Beschränkt steuerpflichtige), którzy mimo zameldowania nie będą zobowiązani do płacenia opisywanego podatku.

 

 Jak kształtuje się stawka podatku?

Podstawą naliczenia stawki podatku może być podatek dochodowy - Einkommensteuer lub podatek od nieruchomości (Grundsteuer). Wysokość potrąceń z tytułu podatku kościelnego będzie zależna od miejsca zamieszkana (landu).. Z kolei przynależność względem miejsca zamieszkania / miejsca zwykłego pobytu możemy ustalić w oparciu o § 8 AO (Abgabenordnung - czyli ordynacji niemieckiego prawa podatkowego), która mówi, że miejsce zamieszkania to miejsce stałego zameldowania lub deklarowanego pobytu.

Wysokość podatku w zależności od kraju związkowego będzie wynosiła:

  • 8% podatku dla Badeni Wirtembergii oraz Bawarii,
  • 9% podatku dla pozostałych landów

 

Małżeństwa wyznaniowo mieszane

Podatnik, który nie należy do żadnego kościoła nie będzie płacił podatku kościelnego, nawet w przypadku, gdy małżonka jest np. wyznania rzymsko-katolickiego. Będzie to obowiązywało również, gdy zaznanie podatkowe rozliczy wspólnie z małżonką.

 

 Wpływy kościoła w ujęciu materialnym

Wiara i ekonomia to dwa skrajne bieguny. Nie można religijności mierzyć kwotami pieniężnymi, jednak uważam, że dobrze jest wiedzieć kto płaci, komu, za co i dlaczego. 

Ile zatem kościoły: Rzymsko-Katolicki i Ewangelicki otrzymują rocznie od wiernych?<

 

 Roczna wysokość Kirchensteuer

Żródło: Steuerkommission der Deutschen Bischofskonferenz, mitgeteilt an das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland.

 

Powyższe dane od roku 2011 nie są już publikowane w rocznikach statystycznych, jednak wiadomo, że wpływy z podatku zaczęły systematycznie maleć.

 

Jak w zależności od klasy podatkowej i sytuacji rodzinnej będzie kształtowała sięstawka podatku statystycznego Kowalskiego?<

Poniższej cztery przykłady jak według tabeli podatkowej (Lohnsteuertable) z roku podatkowego 2013 będzie wyglądał podatek kościelny. Przyjmujemy tu, że analizowane osoby nie mieszkały na Bawarii ani w Badeniu Wirtembergi, więc ich stawka podatku wynosił 9%.

Miesięczne wynagrodzenie (brutto)

Kawaler
na I klasie podatkowej

Osoba zamężna na III klasie podatkowej

Osoba zamężna na III klasie podatkowej
z jednym dzieckiem

Osoba zamężna na III klasie podatkowej
z dwojgiem dzieci

2.000,- €

19,22 €

3,01 €

0 €

0 €

3.000,- €

41,75 €

20,57 €

8,47 €

0 €

3.500,- €

  54,37 €

30,34 €

17,19 €

5,80 €

4.000,- €

68.10 €

40,69 €

26,91 €

13,97 €