Praca i życie w Niemczech

Kindergarten, czyli ABC przedszkola w Niemczech.

Jeżeli decydujecie się Państwo na przeprowadzkę do Niemiec z dziećmi, trzeba jak najszybciej pociechę w odpowiednim wieku zapisać do przedszkola. W Niemczech istnieją różne podmioty prowadzące przedszkola. Są to placówki miejskie, przy parafialne, prywatne – założone przez rodziców lub działające w ramach stowarzyszeń. Poniżej garść ciekawych informacji związana z takim zapisem.

Okres i sposób zapisywania dzieci.

Zapisywanie dzieci do przedszkoli trwa od listopada do kwietnia. Przedszkolaków można zapisać osobiście, jednak coraz więcej placówek ma system zapisu online. Jeśli bierzecie Państwo pod uwagę więcej placówek przedszkolnych to i tak wystarczy wypełnić tylko jeden wniosek. Nie ma potrzeby by rejestrować się w każdym przedszkolu osobno, ponieważ miejsca przydzielane są odgórnie. We wniosku padają następujące pytania:

  • o przedszkole pierwszego wyboru
  • o inne przedszkola, jeśli dziecko nie dostanie się do wymarzonego przedszkola
  • o wiek dziecka (prawo do miejsca w przedszkolu mają dzieci od momentu ukończenia trzech lat)
  • o adres zamieszkania
  • o godziny uczęszczania
  • o zatrudnienie rodziców (pierwszeństwo mają dzieci samotnie wychowujących rodziców)
  • o to, czy jest już starsze rodzeństwo w przedszkolu (ponieważ takie dzieci też często mają pierwszeństwo)
  • o to, czy dzieci wymagają przewijania (ponieważ przedszkola nie mają obowiązku przyjmowania dzieci, które używają jeszcze pieluszek i często takie dzieci nie dostaną miejsca)

Gmina sprawdza Państwa podanie i jeżeli dziecko spełnia określone warunki przydziela miejsce w przedszkolu. Może to być miejsce w jednym z przedszkoli, które zostało podane w formularzu, ale też co ważne, zupełnie innym, które znajduje się w okręgu miejsca zamieszkania. Chodzi tu o czas dotarcia do przedszkola – nie może on wynosić więcej niż pół godziny. W publicznych przedszkolach jest z reguły miejsce dla dzieci, które są zameldowane w danej dzielnicy. Inne dzielnice nie mają obowiązku zapewnienia dziecku miejsca w ich przedszkolu.

Zapoznanie z przedszkolem

Wszystkie przedszkola organizują spotkania informacyjne, podczas których można nie tylko zarejestrować się, ale przede wszystkim lepiej poznać placówkę, porozmawiać z kierownictwem i personelem oraz dać dziecku możliwość oswojenia się z miejscem. To ważne zarówno dla rodziców, jak i dla maluchów, dla których przedszkole jest kolejnym krokiem ku samodzielności i kształtowania się. Obecność na takim spotkaniu nie jest obowiązkowa, to jednak znacznie podwyższa szansę na miejsce przedszkolne dla dziecka.

Osoby mieszkające w dużym mieście, często mają możliwość wyboru przedszkola polsko – niemieckiego. W takim przedszkolu będzie łatwiej się dziecku zaaklimatyzować, gdyż pozna inne dzieci z Polski a prócz języka niemieckiego będzie uczyć się także języka polskiego.

Opłaty i dofinansowanie

Koszty miejsca w przedszkolu ustalane są przez poszczególne gminy i bardzo się między sobą różnią. Często brane są tu pod uwagę takie czynniki jak: zarobki rodziców, wielkość gospodarstwa domowego, przewidywany czas opieki przedszkolnej. Każde przedszkole ma swoje opłaty, jednorazowe lub wpisowe. Osobno płaci się również za wyżywienie. W niektórych przedszkolach trzeba także płacić kaucję, za materiały plastyczne. W niektórych przypadkach wymagane jest składkę za sprzątanie.

Istnieje możliwość częściowego dofinansowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Rodziny starające się o wsparcie finansowe muszą złożyć wniosek wraz z dokumentami w urzędzie do spraw socjalnych. Wysokość dofinansowania zależy od spełnienia wymaganych kryteriów.

W Niemczech nie ma obowiązku przedszkolnego. Dziecko pięcioletnie będzie jednak wzywane przez gminę, w celu zapisania do szkoły. Wówczas przeprowadzana jest rozmowa z dzieckiem i rodzicami w obecności pracownika socjalnego w celu ustalenia momentu rozpoczęcia nauki (sześć lub siedem lat).

 Jeżeli rodzice dzieci w wieku od jednego do trzech lat  zdecydują się, aby nie posyłać dziecka do żłobka lub przedszkola otrzymają od państwa dodatek opieku