Praca i życie w Niemczech

Każdego roku pojawia się (lub nie)„Weihnachtsgeld”

Osoby pracujące w Niemczech często z wynagrodzeniem listopadowym otrzymują dodatek świąteczny tzw. Weihnachtsgeld. Oprócz premii finansowej na święta istnieją również inne formy upominków bożonarodzeniowych, jakie pracodawcy przekazują pracownikom. Dodatkowe pieniądze za pracę są zawsze mile widziane wśród pracowników. W Niemczech wspomniany dodatek otrzymuje więcej niż połowa zatrudnionych. Szacuje się, że ok. 19% zatrudnionych otrzymuje inne bonusy jak bony towarowe. W niektórych firmach pracownicy otrzymują premię uzależnioną od zysków firmy.

Jak łatwo się domyślić duże różnice dotyczące wysokości wspomnianego dodatku występują pomiędzy Niemcami wschodnimi a zachodnimi. W zachodniej części kraju Weihnachtsgeld otrzymuje zdecydowanie więcej osób niż Niemcy na wschodzie. Również płeć ma duży wpływ na Weihnachtsgeld. Niestety kobiety rzadziej otrzymują bonus bożonarodzeniowy. Również umowa o pracę ma duży wpływ na wysokość premii świątecznej. Osoby, które mają umowę na okres nieokreślony częściej dostają 100% wynagrodzenia, dlatego często Niemcy nazywają Weihnachtsgeld trzynastą pensją. 

Kto otrzymuje taką premię?

Stosunkowo hojne premie świąteczne, około 95 – 100 % wypłaty występują w:

  • sektorze bankowym
  • przemyśle cukierniczym
  • przemyśle chemicznym
  • przemyśle poligraficznym

Nieco mniej, około 80 % premii świątecznej dostają pracownicy w sektorze:

  • ubezpieczeń
  • publicznym (np. urzędnicy, nauczyciele, pocztowcy)

Branża metalowa jako premie otrzymuje około 55-65 % wynagrodzenia.

Brak Weihnachtsgeld dotyczy przede wszystkim pracowników związanych z branżą budowlaną, głównie pracujących we wschodzie Niemczech oraz osób przynależących do rzemiosła i będących zatrudnionych w firmach sprzątających.

W większości przypadków wypłata dodatku świątecznego to dobra wola pracodawcy, to są jednak sytuacje, kiedy pracownik ma prawo się o niego upomnieć. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników. Oznacza to, że pracodawca nie może pominąć w wypłacie dodatku świątecznego niektórych pracowników. Dotyczy to także pracowników, zatrudnionych na „małym etacie” (Minijob).

Obowiązek wypłacenia Weihnachtsgeld.

Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku świątecznego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Pracownicy należący do związków zawodowych mają większe szanse na otrzymanie Weihnachtsgeld – około 66%, a reszta otrzymuje bonus świąteczny.

Wypowiedzenie z firmy a Weihnachtsgeld.

Prawo pracy przewiduje również w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę wypłaty Weihnachtsgeldu, albo przynajmniej części tego wynagrodzenia. Według przepisów, jeżeli stosunek pracy zakończy się do 30.09, pracownikowi przysługuje cały Weihnachtsgeld.

Minijob a Weihnachtsgeld.

Co ciekawe, jeżeli osoba jest zatrudniona na tzw. małym etacie z pensją 450 euro, może również otrzymać Weihnachtsgeld. Jedyna różnica jest taka, że w tej sytuacji: Weihnachtsgeld zazwyczaj wypłacany jest w ratach.

Dodaj komentarz