Praca i życie w Niemczech

Jakie są koszty rozwodu w Niemczech?

Niestety, pary nie zawsze dotrzymują przysięgi na dobre i na złe, póki śmierć na nie rozłączy. Czasami dalsze wspólne życie małżonków z różnych powodów nie jest możliwe. Według statystyk rozpada się co trzecie małżeństwo.

Koszt rozwodu w Niemczech

Koszty rozwodu nie są w Niemczech sztywnie ustalone. Zależą między innymi od przedmiotu sporu (niem. Streitwert). Ponadto według Ustawy o postępowaniu w sprawach rodzinnych - Familienverfahrensgesetz, w skrócie FamG w postępowaniu rozwodowym obowiązuje przymus adwokacki to znaczy, że należy mieć wsparcie w postaci prawnika, ale wystarczy, że osoba składająca wniosek będzie reprezentowana przez adwokata, a drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód (§ 114 ustęp 4 nr. 3 FamFG). W takim wypadku mówimy o rozwodzie za porozumieniem stron.

Rozwód w Niemczech może orzec tylko sędzia. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego - Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie BGB. Wniosek o rozwód składa się w sądzie rodzinnym bądź rejonowym. Można to zrobić samodzielnie lub wraz z małżonkiem.

 

Przedmiot sporu

Na wartość przedmiotu sporu składają się:

  • dochody netto obojga małżonków
  • liczba uprawnionych do alimentów dzieci
  • majątek małżonków
  • roszczenia rentowe.

 

W jaki sposób sąd oblicza wartość przedmiotu sporu?

Sąd zazwyczaj poprosi o zadeklarowanie jakie dochody netto osiągają.
Do dochodu wlicza się także otrzymywany na dzieci zasiłek rodzicielski (das Elterngeld) oraz zasiłek rodzinny (Kindergeld). Nie wlicza się natomiast otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych czy też innych świadczeń socjalnych.
Jeśli jedno z rodziców płaci alimenty na dzieci to od dochodu netto odlicza 250 € na każde dziecko.
Majątek małżonków przy ustalaniu wartości przedmiotu sporu stanowi 5 % ogólnej wartości. Ponadto każdemu z małżonków przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 15 000 € oraz dodatkowo 7 500 € na każde dziecko.
Wartość sporu podwyższa także przypuszczalna przyszła emerytura, jeśli wyrównanie roszczeń rentowych [der Versorgungsausgleich] nie zostało wcześniej wykluczone za pośrednictwem notariusza.
Sądy rozpatrują każdą sprawę indywidualnie.
Jeśli małżonkowie zatrudnili prawników to każde z nich płaci za usługi swojego adwokata. Jeśli tylko jeden z małżonków korzysta z pomocy prawnej, a rozwód odbywa się na mocy porozumienia stron para zazwyczaj dzieli się kosztami pracy prawnika.

 

Czy można obniżyć koszty rozwodu?

W przypadku rozwodu nie zawsze para potrafi rozejść się bez emocji jednak spokojne podejście to tego trudnego tematu może wpłynąć na obniżenie związanych z tą procedurą kosztów. Przede wszystkim należy ze spokojem ustalić najważniejsze kwestie jak opieka nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi. Jeśli para skłonna jest rozejść się na mocy porozumienia stron wystarczy zatrudnienie tylko jednego prawnika co już obniża koszt obsługi prawnej. Druga osoba, która nie będzie w takim wypadku reprezentowana przez adwokata, musi wyrazić jednak zgodę na taki przebieg procedury rozwodowej.
Jeśli oboje małżonkowie chcą być reprezentowani przez prawników, ale
jeden z małżonków niewystarczająco zarabia lub jest bez dochodu i majątku, może być złożony dla niego wniosek o pomoc w poniesieniu kosztów procesu. Wniosek taki, za zgodą udzielony przez Sąd, może zostać rozłożony w całości lub częściowo na raty.
W przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia bardzo dobrze, a drugi z małżonków ma stosunkowo niski dochód lub całkowity jego brak, osobie zarabiającej więcej może zostać przysądzona zaliczka na poczet kosztów procesu. W takim wypadku pokrywa on koszty adwokata współmałżonka jeszcze przed przeprowadzeniem właściwego postępowania.
Niektóre sądy skłonne są do obniżenia wartości przedmiotu sporu o 25% jeśli para złoży wniosek o rozwód za porozumieniem stron.