Podatki w Niemczech

Jakie są konsekwencje przegapionego terminu rozliczenia w Niemczech?

W nieprzebranych zasobach internetu można znaleźć wiele tekstów, wyjaśniających kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego. Także my mieliśmy już okazje pisać o obowiązku rozliczenia. Mimo wszystko wiele osób wciąż nie jest świadoma tej powinności. Nie mają także świadomości kar i otrzymując wezwanie z niemieckiego Finanzamt, nie spodziewają się restrykcji. Z drobnego spóźnienia jednak nie zawsze muszą wynikać kary i odsetki za zwłokę. Co zaleca się zrobić, by uniknąć grzywien? Czy należy się przejmować, otrzymując wezwanie z urzędu w Niemczech?

W jakich sytuacjach należy rozliczyć się z fiskusem w Niemczech?

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na bardzo istotne pytanie, czy na rozliczenie podatnik faktycznie ma 4 lata? Jest w tym część prawdy. Rzeczywiście, osoby, które nie są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej, nie muszą się spieszyć. Takie osoby nie muszą składać swojego zeznania i w związku z tym faktycznie mają czas. Inaczej niestety będzie w przypadku podatników, którzy mają obowiązek wysłania deklaracji podatkowej. Powinność składania zeznania podatkowego podatku dochodowego regulują między innymi przepisy ordynacji podatkowej § 149 Abgabenordnung. Kto więc powinien rozliczyć się w Niemczech? Można przyjąć, że bezwzględny obowiązek złożenia deklaracji istnieje przede wszystkim, jeżeli podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia.

Zazwyczaj po tzw. okresie rozliczeniowym, który trwa do 31 lipca, niemiecki Urząd Skarbowy wysyła podatnikom tzw. Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en), czyli list wzywający do złożenia deklaracji podatku dochodowego (Einkommensteuer). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także innych podatków np. VAT (Umsatzsteuer).
W teorii każda rozważna osoba w przypadku otrzymania takiego upomnienia zadba, by zeznanie znalazło się w urzędzie. Niejednokrotnie jednak korespondencja wysyłana w języku niemieckim bywa ignorowana. Nie tylko ze względu na brak znajomości języka, ale przede wszystkim przepisów i konsekwencji tej ignorancji. 

Zeznania powinny trafić do urzędu nie tylko w sytuacji, gdy podatnik otrzymał wezwanie. Znacznie więcej na temat kto ma obowiązek rozliczenia w Niemczech, można przeczytać w innym naszym tekście. Tam też piszemy na temat opłacalności rozliczenia. 

 

Czy trzeba będzie złożyć zeznanie mimo braku dochodu z pracy?

Osoby, które otrzymały wspomniane wyżej wezwanie do rozliczenia, nie powinny pozostawiać go bez reakcji. Nawet wówczas, kiedy nie osiągnęły żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym. Czas pracy również nie powinien być czynnikiem określającym, czy podatnik ma obowiązek rozliczyć swoje dochody. W szczególności na obowiązek rozliczenia w Niemczech powinny być wyczulone osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nawet osiągnięcie straty nie zwalnia ze złożenia zeznania.

Oczywiście w każdej sytuacji pomożemy rozliczyć się z niemieckim fiskusem. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Udzielimy informacji na temat spodziewanego zwrotu lub dopłaty do podatku. Więcej na temat potrzebnych dokumentów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na naszej stronie.

 

Jakich kar spodziewać się za brak rozliczenia lub spóźnione rozliczenie w Niemczech?

Osoby, które nie rozliczyły swoich dochodów w terminie, mogą liczyć się z konsekwencjami w postaci kar. Gdyby ktoś potrzebował podeprzeć się przepisem, wspomniane kary wynikają z § 152 - Abgabenordnung (AO). Według wspomnianego przepisu opłatę za opóźnienie można nałożyć na każdego, kto nie wywiązuje się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Także wówczas, gdy nie uczyni tego w odpowiednim czasie. Należy przy tym pamiętać, że kara za brak rozliczenia w Niemczech nie wyklucza złożenia zeznania.

Decyzja o naliczeniu odsetek lub nałożenia kary zależy stricte od woli urzędu skarbowego w Niemczech. Ryzyko wzrasta wraz z czasem spóźnienia oraz kwotą podatku, jaką podatnik będzie winien urzędowi po rozliczeniu. 

 

W jakiej sytuacji nie unikniemy odsetek za zwłokę?

Jeżeli ktoś musiał rozliczyć się, a nie zrobił, tego może spodziewać się odsetek za zwłokę. Pojawią się one, gdy zeznanie trafi do urzędu po 14 miesiącach od zakończenia roku podatkowego. Rok podatkowy w Niemczech w pełni pokrywa się z kalendarzowym. Zgodnie z tym odsetek może spodziewać się osoba, która złożyła zeznanie podatkowe z dużym opóźnieniem. Takie opóźnienie to co najmniej 14 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. 

W roku 2021 wysokość odsetek wynosi 0,25% wymaganego podatku. Jednak określona jest minimalna kwota 25 euro za każdy miesiąc spóźnienia. Maksymalna ich wartość może wynieść 25.000 EUR.

Naliczone odsetki za zwłokę zostaną wyszczególnione w decyzji podatkowej.

 

Jakiej kary można spodziewać się za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego?

Jak wspomniano, prócz odsetek za spóźnioną deklarację podatkową fiskus może nałożyć na podatnika także karę pieniężną. Wysokość nałożonej kary może być różna w zależności od sytuacji podatnika. Jeżeli ten zawsze spóźniał się z rozliczeniem, powinien spodziewać się większych kar. Innych kar powinna spodziewać się osoba, która dotrzymywała wszelkich, terminów, a spóźnienie zdarzyło się pierwszy raz. W obniżeniu kary może pomóc także odpowiednie uzasadnienie opóźnienia. Oczywiście będzie to miało miejsce, jeżeli da się je w logiczny sposób uzasadnić. Zazwyczaj nałożona kara może wynieść od 200 do 500 euro.

 

Czy zupełny brak reakcji na wezwania spowoduje, że urząd zapomni o podatniku?

Mimo wezwań do rozliczenia niektórzy całkowicie uchylają się od obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Sądząc oni, że lekceważenie urzędu pozwoli uniknąć dopłaty (ew. odsetek i kary). Zwłaszcza dotyczy to osób, które posiadają zameldowanie w Polsce. W związku z zamieszkaniem poza Niemcami uważają się za bezkarnych wobec fiskusa w Niemczech. Jednak Finanzamt, który po drugim wezwaniu nie otrzyma zeznania podatkowego, zazwyczaj sam wyliczy należny podatek. Zrobi to na podstawie znanych i szacowanych dochodów. Skutkiem takiego szacunku jest wysyłana do podatnika decyzja szacunkowa. Jeżeli urząd nie odnotuje wpłaty wyliczonego podatku, sprawę kieruje dalej. Gdy dłużnik przebywa w Polsce, po kilku bezowocnych wezwaniach do zapłaty sprawę kieruje do urzędu skarbowego. Wówczas nasz fiskus prawdopodobnie nie będzie miał żadnego problemu z wyegzekwowaniem należności.

 

Czy zatem otrzymując wezwanie do rozliczenia, należy spodziewać się grzywien?

Chyba już wystarczająco nastraszyliśmy karami za brak rozliczenia w Niemczech. Wypadałoby dla równowagi napisać coś pozytywnego. Wszystkich czytających spieszymy uspokoić. Osoba otrzymująca pierwsze wezwanie, dochowując terminu rozliczenia w Niemczech wyznaczonego przez urząd, zazwyczaj może spać spokojnie. Urzędy w wysyłanym wezwaniu dają trochę czasu na złożenie deklaracji w Niemczech. Podatnik więc powinien spokojnie zdążyć z przygotowaniem dokumentacji podatkowej. Jednak chcąc uniknąć wspomnianych wyżej konsekwencji, po wezwaniu należy bezwzględnie złożyć zeznanie. W żadnym wypadku nie należy przekraczać wyznaczonego terminu. Nawet w dobie COVID-19, jeżeli nie ma racjonalnych ku temu powodów.

Warto sprawdzić kto ma obowiązek rozliczenia i deklarację składać terminowo. Nierzadko może to być opłacalne i nie będzie wiązało się to z dopłatą, ale zwrotem podatku. Dodatkowo można uniknąć kary za brak rozliczenia w Niemczech. Korzystając z okazji, odsyłamy do innego naszego tekstu, który w tej sytuacji powinien być interesujący. 

Dodaj komentarz