Podatki w Niemczech

Co to jest Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en) i jakie są konsekwencje przegapionego terminu rozliczenia w Niemczech?

Jakie są konsekwencje spóźnionego rozliczenia z Niemiec?

W nieprzebranych zasobach internetu można znaleźć wiele tekstów, wyjaśniających kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego. Mimo wszystko wiele osób wciąż nie jest świadoma tej powinności, a rozliczenie odbierają jako sposób na zwrot podatku. Nie mają także świadomości kar i otrzymując wezwanie z niemieckiego Finanzamt, nie spodziewają się restrykcji. Jednak niemiecki fiskus bezceremonialnie upomina się o swoje. Gdy minie termin rozliczenia wysyła wezwania i upomnienia. Z drobnego spóźnienia jednak nie zawsze muszą wynikać kary i odsetki za zwłokę. Co zaleca się zrobić, by uniknąć grzywien? Czy należy się przejmować, otrzymując wezwanie z urzędu w Niemczech? I w końcu czym jest tytułowy Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en)? O tym wszystkim  przeczytasz w poniższym  tekście.


Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung? Co to takiego?

Wymienione pismo to powiadomienie od niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) o zbliżającym się terminie lub o już upływającym terminie składania zeznania podatkowego. Zazwyczaj pismo dotyczy podatników, którzy mają obowiązek, by składać zeznanie podatkowe. O tym kto jest zobowiązany do rozliczenia, również pisaliśmy na naszym blogu.

Przypomnienie od Finanzamt zazwyczaj informuje o dacie upływu terminu składania zeznania podatkowego oraz o konsekwencjach związanych z nieterminowym złożeniem deklaracji. Opóźnienie lub niezłożenie zeznania podatkowego może skutkować nałożeniem kar finansowych, odsetek od zaległości podatkowych lub innych sankcji. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zareagować na przypomnienie i złożyć zeznanie podatkowe jak najszybciej po jego otrzymaniu.

Finanzamt może wysłać przypomnienie w formie listu lub innego powiadomienia.

 

Dlaczego otrzymałeś wspomniany list?

Zazwyczaj po tzw. okresie rozliczeniowym, który trwa do 31 lipca, (w roku 2023 do 30 września)  niemiecki Urząd Skarbowy jeżeli nie otrzymał Twojej deklaracji podatkowej, wysyła wspominane przypomnienie. Dostałeś ten list, ponieważ, mimo że byłeś zobowiązany do rozliczenia, nie zrobiłeś tego. Finanzamt w związku z tym wysłał Ci to pismo w celu przypomnienia o Twoim obowiązku złożenia zeznania lub zeznań.

 

Czy otrzymane pismo z Finanzamt powinno wzbudzić Twoje obawy?

Nie da się ukryć, że otrzymanie takiego przypomnienia od urzędu skarbowego może wywołać lekkie uczucie niepokoju. W końcu jeżeli znasz jego treść i rzuca Ci się w oczy kwota 25 000 €, wiesz, że musisz w miarę szybko zająć się rozliczeniem podatkowym i złożyć odpowiednie dokumenty. Jednak, zamiast popadać w panikę, lepiej spojrzeć na to z pozytywnej strony.

Takie przypomnienie daje Ci  szansę na odpowiednie przygotowanie się i złożenie zeznania najprawdopodobniej jeszcze bez żadnych kar, ale o karach nieco niżej.

 

Do kiedy musisz wysłać deklarację podatkową po otrzymaniu przypomnienia?

Termin złożenia żądanych zeznań podatkowych jest podany w liście przypominającym. W większości przypadków masz na to 4 tygodnie od wysłania listu. Ważne jest, abyś zapoznał/a się z tym terminem (zazwyczaj pogrubiona data) i złożył/a wymagane zeznania przed jej upływem.

 

Czy mimo otrzymania wezwania możesz przesunąć termin rozliczenia?

Zasadniczo nie. W przypadku, gdy potrzebujesz dłuższego terminu niż ten podany w liście, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w urzędzie skarbowym. Decyzję o udzieleniu dłuższego terminu podejmuje Finanzamt. Ważne jest, abyś złożył/a taki wniosek na piśmie i skonsultował/a się bezpośrednio z odpowiednim urzędem. Kluczowe będzie odpowiednie uzasadnienie prośby.

 

Złożyłeś deklarację a mimo wszystko otrzymałeś Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung dlaczego?

Wezwanie możesz dostać nawet po złożeniu deklaracji. Warto wówczas sprawdzić, czy wspomniane przypomnienie:

  • jest z tego urzędu, do którego poszła deklaracja podatkowa,
  • jest na nim taki sam numer podatkowy (Steuernummer) jak na deklaracji,
  • dotyczy tego samego roku, za które wysłałeś zeznanie,
  • dotyczy to tego samego zeznania (np. prowadząc działalność gospodarczą, mogłeś wysłać zeznanie podatku dochodowego (Einkommensteuererklärung) a teraz urząd wzywa Cię do złożenia deklaracji VAT (Umsatzsteuererklärung).

Żeby uniknąć stresu, nie powinieneś zostawiać tego pisma bez reakcji, nawet jeżeli zeznanie zostało wysłane do urzędu. Jeżeli nie wiesz, co zrobić najlepiej skonsultować to z odpowiednim urzędem skarbowym lub kancelarią, która pomagała w Twoim rozliczeniu, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Oczywiście jeżeli potrzebujesz, również u nas możesz uzyskać pomoc. Zachęcamy do kontaktu z nami. Spokojnie zweryfikujemy tę sytuację i kompletnie wyjaśnimy! W końcu lepiej mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo.

 

Co stanie się, jeżeli przypomnienie pozostawisz bez reakcji?

Wspomniany wyżej brak paniki w żadnym razie nie powinien oznaczać braku działania. Osoby, które otrzymały wspomniane wyżej wezwanie do rozliczenia, nie powinny pozostawiać go bez odpowiedzi, nawet wówczas, kiedy nie osiągnęły żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym. W szczególności na obowiązek rozliczenia w Niemczech powinny być wyczulone osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nawet osiągnięcie straty nie zwalnia ze złożenia zeznania.

Podatnicy, którzy nie rozliczyli swoich dochodów w terminie, mogą liczyć się z konsekwencjami w postaci kar. W tym miejscu czas na małą dygresję o podstawie prawnej. Gdyby ktoś potrzebował podeprzeć się przepisem, wspomniane kary wynikają z § 152 - Abgabenordnung (AO). Według wspomnianego przepisu opłatę za opóźnienie można nałożyć na każdego, kto nie wywiązuje się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Także wówczas, gdy nie uczyni tego w odpowiednim czasie. Należy przy tym pamiętać, że kara za brak rozliczenia w Niemczech nie wyklucza złożenia zeznania.

 

Jakiej kary możesz spodziewać się za nieterminowe rozliczenie w Niemczech?

Jeśli nie złożysz deklaracji podatkowej w terminie, będziesz musiał stawić czoła wysokiej karze pieniężnej. Opóźnienie w złożeniu zeznania może skutkować nałożeniem kary za każdy miesiąc zwłoki. Urząd podatkowy może wymierzyć karę w wysokości 25 € za każdy miesiąc opóźnienia. W przypadku braku rozliczenia, mimo otrzymywanych wezwań i/lub obowiązku, podatnik może być ukarany kwotą nawet do 25 000 €. Z reguły te kary są o wiele niższe i oscylują w granicach 200 -500 €. W tym miejscu należy zauważyć, że wysokość kary może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

 

Czy oprócz kary zapłacisz także odsetki za zwłokę?

Jeżeli ktoś musiał rozliczyć się, a nie zrobił tego, może spodziewać się odsetek za zwłokę. Pojawią się one, gdy zeznanie trafi do urzędu po 14 miesiącach od zakończenia roku podatkowego. Rok podatkowy w Niemczech w pełni pokrywa się z kalendarzowym. Zgodnie z tym odsetek może spodziewać się osoba, która złożyła zeznanie podatkowe z dużym opóźnieniem. Takie opóźnienie to co najmniej 14 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. 

Naliczone odsetki za zwłokę zostaną wyszczególnione w decyzji podatkowej.

 

Czy urząd może rozliczyć sam Twoje dochody, jeżeli mimo wezwań nie złożysz zeznania?

W teorii każda rozważna osoba w przypadku otrzymania takiego upomnienia zadba, by zeznanie znalazło się w urzędzie. Niejednokrotnie jednak korespondencja wysyłana w języku niemieckim bywa ignorowana. Nie tylko ze względu na brak znajomości języka, ale przede wszystkim przepisów i konsekwencji tej ignorancji. 

Finanzamt, czyli niemiecki urząd skarbowy, wysyła dwa ponaglenia do złożenia deklaracji podatkowej, przy czym zazwyczaj przy drugim nakłada na podatnika karę. W przypadku dalszego braku reakcji może samodzielnie obliczyć należny podatek. W takim przypadku dokonuje szacunkowych obliczeń na podstawie dostępnych i oszacowanych dochodów. Efektem takiego szacunku jest wysłanie do podatnika decyzji szacunkowej, która jest niekorzystna, ponieważ nie zawiera żadnych odliczeń a dochody, które nie są urzędowi znane (np. te z zagranicy), mogą zostać przeszacowane. W takiej sytuacji wystawiona decyzja szacunkowa może skutkować koniecznością dopłaty podatku. To praktycznie ostatni moment, żeby jeszcze coś zrobić. Można w terminie odwołać się od wspomnianej decyzji. Brak odwołania będzie oznaczał, że po upływie miesiąca i 3 dni (lub miesiąca i 30 dni gdy decyzja przychodzi za granicę) decyzja będzie prawomocna, a urząd będzie oczekiwał zapłaty obliczonego podatku.  

Jeśli urząd nie otrzyma wpłaty należnego podatku, przekazuje sprawę dalej. Jeżeli dłużnik przebywa poza granicami Niemiec, na przykład w Polsce, po kilku bezowocnych próbach skontaktowania się w celu uregulowania należności, sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego w kraju zamieszkania dłużnika. W przypadku Polski to polski urząd skarbowy zajmie się dalszym postępowaniem w celu dochodzenia należności.

Warto zauważyć, że w przypadku dłużnika przebywającego w Polsce, polski fiskus prawdopodobnie nie napotka większych trudności w dochodzeniu należności. Oznacza to, że jeśli podatnik nie ureguluje należności, polski urząd skarbowy będzie mógł skutecznie egzekwować zaległe podatki.

 

Co powinieneś wziąć do serca?

Niewywiązanie się z obowiązków względem państwa nie jest dobre, dlatego nigdy nie przekraczaj wyznaczonego terminu rozliczenia. Warto również, żebyś wcześniej sprawdził, czy jesteś zobowiązany do rozliczenia i czy musisz złożyć deklarację i zareagował, zanim Finanzamt odezwie się do Ciebie. Często może to być opłacalne i skończyć się zwrotem podatku, a dodatkowo unikniesz kary za brak rozliczenia.

Tak więc nie ma powodu do stresu, wystarczy działać odpowiednio i wszystko będzie w porządku. Niech jednak "Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en)" będzie dla Ciebie bodźcem do działania i skorzystania z możliwości, jakie daje system podatkowy. Jeśli zadbasz o rozliczenie w odpowiednim terminie, możesz czuć się spokojnie i pewnie.