Podatki w Niemczech

Jak w niemieckim zeznaniu podatkowym bez rachunków odliczyć kwotę 1200 euro?

Przygotowane rozliczenia deklaracji podatkowej z tytułu dochodu wynikającego z zatrudnienia w Niemczech w wielu wypadkach oznacza zbieranie dokumentów potwierdzających kosztów już od pierwszego tygodnia roku. Bywa jednak tak, że po zakończeniu roku okazuje się, że żadnych kosztów nie będzie (ewentualnie będą niewielkie). Czy w takiej sytuacji będzie można zastosować w zeznaniu podatkowym jakiś ryczałt kosztów? Dziś przybliżamy pojęcie Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Czy coś zyskujemy, odpisując wspomniany tu ryczałt? 

 

Czym jest Arbeitnehmer-Pauschbetrag

Niemiecki urząd podatkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami automatycznie uznaje ryczałt kosztów uzyskania przychodu tzw. (Arbeitnehmer-Pauschbetrag / Werbungskostenpauschbetrag), który obecnie (od 2023 roku) wynosi 1230 €. Wspominany ryczałt stosuje się zarówno dla pracowników jak również osób prowadzących działalność gospodarczą tzw. Gewerbe.

Wskazówka: Podatnicy, którzy uzyskali status podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym, nie będą mieli prawa do odliczenia ryczałtu kosztów uzyskania przychodu. Ograniczony obowiązek podatkowy uzyska podajnik, który pracował / przebywał w Niemczech poniżej 183 dni, a jego dochód brutto w Polsce w skali roku przekroczył 4584 € (w rozliczanym obecnie 2019 roku).

 

Czy muszę posiadać rachunki dokumentujące koszty, by skorzystać z odliczenia ryczałtowej kwoty kosztów uzyskania przychodu?

Do wymienionej wyżej kwoty nie ma konieczności przedstawiania żadnych dowodów na potwierdzenie kosztów. Nawet jeżeli podatnik nie poniósł kosztów w wysokości 1000 € i tak będzie miał prawo do odliczenia Werbungskostenpauschbetrag.  Jednak, jeżeli odliczenia w zeznaniu są wyższe, niż wspomniana wcześniej kwota należy zadbać o rachunki i inne potwierdzenia, które ujęte w zeznaniu koszty uwiarygodnią.

Wskazówka dla skrupulatnych: Ponieważ na początku roku podatkowego trudno określić jakie koszty podatkowe w skali roku uda się zabrać warto już do początku roku gromadzić rachunki i inne dokumenty kosztowe. W wielu przypadkach będzie to bardzo opłacalne.

 

Czy mogę odliczyć pełen ryczałt kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pracowałem w Niemczech tylko kilka miesięcy w roku?

Opisywany tu ryczałt jest kwotą roczną. Stąd nie ma znaczenia, czy ktoś pracował 3 miesiące, czy pełen rok. Kwota tysiąca euro w obu przypadkach powinna zostać odliczona w całości.

Wskazówka dla oczekujących zwrotu podatku: Trzeba wiedzieć, że pracodawca uwzględnia kwotę ryczałtu przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Stąd osoba, która pracowała cały rok i w rozliczeniu podatkowym nie wykaże żadnych innych kosztów (rozlicza się sama) to z dużym prawdopodobieństwem mimo ujęcia w deklaracji podatkowej ryczałtu kosztów uzyskania przychodu po odliczeniu Arbeitnehmer-Pauschbetrag nie otrzyma wysokiej nadpłaty podatku dochodowego. Jednak w skali roku dzięki uwzględnieniu ryczałtu zapłaci mniejszą zaliczkę na podatek.

 

Czy ryczałt zostanie odliczony kilka razy, jeżeli będę pracował w kilku firmach w danym roku podatkowym? Ewentualnie czy jest jakoś sposób by ująć go w zeznaniu kilka razy?

Niestety nie. Niezależnie od tego ilu pracodawców miał w roku podatkowym pracownik ryczałtowe koszty uzyskania przychodu zostaną odliczone tylko raz. Jednak wspomniany ryczałt może być odliczony podwójnie. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli podatnik rozliczy się wspólnie z pracującą małżonką / małżonkiem.  Wówczas oboje będą mogli ująć w deklaracji podatkowej po 1200 €.

 

Czy można odliczyć ryczałtowe koszty uzyskania przychodu w pełnej kwocie, jeżeli mój dochód był niższy niż 1000 €?

Jeżeli np. przedsiębiorca w roku podatkowym uzyskał dochód w kwocie 700 €, tylko taką kwotę będzie mógł odliczyć jako ryczałt kosztów. Innymi słowy, uwzględnienie ryczałtu w zeznaniu nie może prowadzić do straty.

 

Czy otrzymując emeryturę z Niemiec, także będę miał prawo do odliczenia w zeznaniu zryczałtowanej kwoty kosztów uzyskania przychodu?

W przypadku osób, które otrzymują rentę / emeryturę ryczałtowa kwota podatkowa może być także uwzględniona w zeznaniu. W tym jednak przypadku wynosi ona 102 €.

Wskazówka dla pracujących emerytów: Obie kwoty ryczałtowe (1.200 € i 102 €) w swoim zeznaniu będzie mógł ująć podatnik, który oprócz emerytury otrzymywał także wynagrodzenie ze stosunku pracy.