Praca i życie w Niemczech

Jak powinno wyglądać świadectwo pracy w Niemczech oraz Austrii?

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje pracodawca swojemu pracownikowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy. W Austrii istnieją dwa pojęcia określające świadectwo pracy „Arbeitszeugnis” i „Dienstzeugnis”. Czytając świadectwo pracy najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę kryję się pod życzliwie ujętymi zwrotami, ponieważ brzmią sympatycznie a naprawdę mogą określać nas jako miernych pracowników.

Rodzaj i podział świadectwa pracy

Świadectwo pracy dzielimy na dwa rodzaje: zwykłe/proste świadectwo pracy „einfaches Arbeitszeugnis”, które zawiera takie dane jak: imię i nazwisko, rodzaj wykonywanej pracy i okres zatrudnienia, oraz kwalifikowane świadectwo pracy „qualifiziertes Arbeitszeugnis”, które zawiera dodatkowo jeszcze informacje o efektywności oraz zachowaniu pracownika.

Pracując w Niemczech lub Austrii możemy otrzymać od pracodawcy różne świadectwa pracy: - końcowe „Endzeugnis” oraz świadectwo za już przepracowany okres zatrudnienia „Zwischenzeugnis”. Świadectwo końcowe jest wydawane wtedy, kiedy pracownik kończy zatrudnienie w danej firmie,

- świadectwo za przepracowany okres („Zwischenzeugnis”) wydawane jest, kiedy pracownik otrzymuje awans, zmieniają się właściciele firmy, idzie na urlop wychowawczy lub zostaje powołany do służby wojskowej.

W Niemczech istnieje ustawowy obowiązek (§ 109 Gewerbeordnung (ustawa o działalności gospodarczej)) dotyczący wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy, które ułatwi pracownikowi zawodowy rozwój. Każdemu pracownikowi należy się świadectwo pracy, które ocenia jego zachowanie jak i efektywność. Ustawa także reguluje także zasady wyglądu i  sporządzanie takiego świadectwa pracy.

 

Wygląd i treść

Świadectwo pracy powinno być:

- wiarygodne (zgodne z prawdą, wypisane przez osobę upoważnioną do tego),

- jasne i przejrzyste,

- kompletne (powinno zawierać wszystkie informację dotyczące pracownika),

- napisane w formacie A4,

- pisane komputerowo lub maszynowo,

- zrozumiałe dla osoby trzeciej,

- podpisane (imię i nazwisko pracodawcy).

 

Wskazówka:

Świadectwo pracy nie może utrudnić pracownikowi dalszej kariery zawodowej! Należy dopilnować aby było maksymalnie dwa razy zgięte, tylko tak aby zmieściło się do kopert.

 

Świadectwo pracy powinno zawierać poniższe punkty:

- informacje dotyczące działalności zawodowej, kompetencjach pracownika i jego profesjonalizmie,

- wskazówki dotyczące wyników pracy,

- stopień zaangażowania lub wytrwałości w realizacji obowiązków,

- powód zakończenia zatrudnienia lub wystawienia świadectwa pracy na życzenie pracownika,

- oraz formułę zakończeniową, która zawiera urazę po stracie pracownika, podziękowania, życzenia na przyszłość.

 

"Tajny język" i jego znaczenie

Do zadań pracodawcy należy wybrać odpowiednią pisownie świadectwa pracy. Pracodawca może wybrać między pisownią zwyczajną, taką którą każdy z nas się posługuje, lub stosowanie tzw. Kodu, czyli zaszyfrowaną ocenę pracy przez sformułowania, które się opierają na ocenach szkolnych.

 

Celujący / sehr gut: „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt“

          „zawsze byliśmy w pełni zadowoleni z wykonywanej przez niego pracy”

 

Bardzo dobry / gut: „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“  lub  „zu unserer vollsten Zufriedenheit“

           „zawsze byliśmy w pełni zadowoleni“  

 

Dobry / befriedigend : „zu unserer vollen Zufriedenheit“

             „bylismy zadowoleni z wykonywanej przez niego pracy"

 

Dostateczny / ausreichend:„zu unserer Zufriedenheit“

           „byliśmy zadowoleni“

 

Mierny / mangelhaft: „hat sich bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden“

„starał się, wymagania / obowiązki spełnić“

 

Poprzez używanie takich zakodowanych sformułowań, pracodawca ma swobodę wyrazić negatywne opinie lub uwagi w sposób pozytywny i miły na pierwszy rzut oka. Otrzymując świadectwo należy zwrócić uwagę czy zawiera wszystkie powyżej wymienione informację i  czy pracodawca stosował zaszyfrowanych sformułowań.