Kindergeld

Indeksacja Kindergeld, czyli co dalej ze świadczeniem rodzinnym z Niemiec?

Od czasu do czasu w mediach pojawiają się pogłoski o ograniczeniu lub zatrzymaniu wypłaty świadczenia Kindergeld. Austria począwszy od tego roku (od 01.01.2019) wprowadziła indeksację zasiłku (tzn. dopasowuje jego wysokość do kosztów utrzymania obowiązujących w kraju, w którym mieszkają dzieci). W praktyce dla dzieci mieszkających w Polsce oznacza to mniejsze świadczenie. W związku z tym również rodzice, którzy pracują w Niemczech martwią się o wysokość przyszłych zasiłków. W którym kierunku sytuacja może się rozwinąć?

Najważniejsze by "kasa" się zgadzała.

Wg FAZ w ubiegłym roku (2018) Kindergeld, który został wypłacony na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec wyniósł 402 miliona euro. Największą grupę beneficjantów świadczeń rodzinnych wypłacanych za granice stanowią dzieci polskie jest ich blisko 124 tys. Zważywszy na to, że w połowie roku, dokładnie od 01.07.2019 kwoty zasiłku wzrosną, przewidywalnie w tym roku kwota, która trafi do dzieci żyjących za granicą powiększy się.

Korzystając z okazji poniżej wzrost kwoty świadczenia w ujęciu miesięcznym:

 

Pierwsze dziecko

Drugie dziecko

Trzecie dziecko

Czwarte dziecko

do 30.06.2019

194,- €

194,- €

200,- €

225,- €

od 01.07.2019

204,- €

204,- €

210,- €

235,- €

od 01.01.2021

219,- €

219,- €

225,- €

250,- €

Według prognoz po wprowadzeniu indeksacji na dzieci mieszkające w krajach takich jak: Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgarii czy Polska wysokość świadczenia Kindergeld spadłyby o około 50 procent.

Co z tą indeksacja?

W ubiegłorocznym, listopadowym głosowaniu w Brukseli komisja społeczna parlamentu Europejskiego odrzuciła postulat indeksacji zasiłków. mimo wszystko Austria, jak zostało już wspomniane z początkiem tego roku wdrożyła indeksację świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe. Mimo, że parlament Austriacki przyjął w grudniu ustawę, która dopasowuje wysokość świadczenia do kosztów życia, unijna komisarz spraw socjalnych Marianne Thyssen uznała, że działania te są niezgodne z prawem unijnym. W związku z tym Komisja Europejska wdrożyła postępowanie przeciwko Austrii. Berlin jednak popiera działanie Wiednia. Niemiecki rząd również będzie nadal zabiegło o indeksację zasiłku na dzieci. Planuje to jednak zrobić w sposób uregulowany. Przede wszystkim nie będzie, jak Austria działał na własną rękę. Planowane jest dążenie do porozumienia z innymi krajami Unii, z Komisją Europejską a następnie do zmiany obowiązującego prawa. Kiedy wszystko będzie prawnie uregulowane indeksacja zostanie wdrożone. Czy i kiedy do tego dojdzie pokaże czas.

Na co zwrócić uwagę obecnie?

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jeżeli w Niemczech dojdzie do indeksacji świadczenia Kindergeld, proces ten będzie żmudny i długotrwały. Jednak indeksacja to nie jedyny sposób na obniżenie wypłacanych kwot. W ramach możliwości prawnych dąży się do zmian. Jak wiadomo od zeszłego roku wniosek można składać tylko za okres do 6 miesięcy wstecz (wcześniej można było wnioskować do 4 lat wstecz). Wnioski, które trafiają obecnie do urzędu będą dokładniej kontrolowane. W sierpniu ubiegłego roku Der Spiegel donosił, że kasy rodzinne wypłacające Kinderged otrzymają specjalistyczne oprogramowanie wspomagające wykrywanie oszustw. Kontrole przeprowadzone
na początku wakacji ubiegłego roku w Düssedorfie i Wuppertalu wykazały sporo nadużyć.  W związku z tym obecnie w każdej Regionalnej Kasie Rodzinnej (Familienkasse) zostało / lub zostanie zatrudnionych po dwóch specjalnych urzędników. Zadaniem nowozatrudnionych będzie wykrywanie i ściganie przypadków oszustw. Dostaną oni specjalne kompetencje mające pomóc im w wykonywanej pracy. M.in. władze częściowo zniosą dla nich przepisy o ochronie danych. Oczywiście wnioski związane z dziećmi zamieszkującymi w Polsce
i Czechach trafiają do jednej kasy rodzinnej w Budziszynie (Familienkasse Sachsen). Wspomniana instytucja już wcześniej bardzo wnikliwie badała przedstawioną dokumentację. Jednak osoby, które zadbają o dostarczenie wymaganych dokumentów
i potwierdzeń, mimo tego, że będę musiały włożyć więcej wysiłku w dokładne przygotowane dokumentacji, mogą być spokojne o prawo do świadczenia (jeżeli zostaną spełnione konieczne warunki).