Praca i życie w Niemczech

Ile wypłaty jest w wypłacie?

Tyle netto pozostaje z brutto w 2015 roku.

Podatek dochodowy, Składki emerytalne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na wypadek bezrobocia, itp., itd. – to wszystko znika na koniec miesiąca z naszych wypłat i trafia do budżetu państwa lub ubezpieczeń społecznych. Niejeden zarabiający przeżywa szok widząc kwotę netto widniejącą na wyciągu.

Już same ubezpieczenia społeczne pożerają prawie 20 % naszej wypłaty:

 • Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung): 9,35 % (łącznie 18,7 procent wraz ze składką ubezpieczeniową płaconą przez pracodawcę)
 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung): 1,5 % (trzy procent)
 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung): 1,425 % dla osób bezdzietnych, pozostali 1,175 % (2,6 bądź 2,35 procent)
 • Ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung): 7,3 % (14,6 procent) – kasy chorych mogą nałożyć dodatkowe składki, które pokrywać będzie wyłącznie pracobiorca

Dodatkowo płacony jest podatek który w zależności od zarobku może wynosić nawet 45 procent:

 • Stopa podatku liczona od podatku dochodowego minus podstawowa kwota wolna od podatku (Eingangssteuersatz) : 14 %
 • Szczytowa stopa podatkowa (Spitzensteuersatz) : 42 % (od dochodów podlegającym opodatkowaniu w wysokości 52,822 Euro wzwyż)
 • 45 % podatku od dochodów podlegającym opodatkowaniu przekraczającym 250 000 Euro

Kalkulator brutto-netto da odpowiedź

Aby dowiedzieć się ile tak naprawdę zarabiamy można skorzystać z kalkulatorów internetowych.

Poniżej kilka informacji odnośnie pól, które musza być uzupełnione, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny wynik.

 • Świadczenia przysparzające majątku (vermögenswirksame Leistungen)/podlegająca opodatkowaniu składka płacona przez pracodawcę (steuerpflichtiger Arbeitgeberanteil)
  Świadczenia wypłacane dodatkowo przy wypłacie podlegają opodatkowaniu. Należny podatek zostaje odprowadzony od „normalnej” wypłaty. Ponieważ świadczenia przysparzające majątku muszą pozostać w nieokrojonej postaci, są zazwyczaj odkładane. Wyróżnia się dwie możliwości: Oszczędności udziałowe (Beteiligungssparen) – pieniądze wpływają do funduszy akcyjnych; oraz oszczędności wpływające do kasy budowlanej – można je wykorzystać w celu zakupu nieruchomości.
 • Emerytura dodatkowa (Zusatzversorgung) – ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung), kasa emerytalna (Pensionskasse) opłacana przez pracodawcę
  W ramach zakładowego ubezpieczenia emerytalnego państwo wspomaga prywatne zabezpieczenia na „starość”. Dlatego też składki odprowadzane przez pracobiorcę na bezpośrednie ubezpieczenia czy do kasy emerytalnej do pewnej kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Podatek natomiast musi być odprowadzany w niektórych okolicznościach od dotacji pracodawcy
 • Korzyści przysparzające majątku (Geldwerter Vorteil)
  Otrzymuje pracobiorca dodatkowe przywileje finansowe do wypłaty, np. w postaci dodatku na jedzenie. Środki te podlegają również opodatkowaniu, chyba że są na tyle niskie, iż mieszczą się w kwocie niepodlegającej opodatkowaniu.
 • Klasa podatkowa (Steuerklasse)
  Podatek dochodowy jest obliczany na bazie 6 klas podatkowych. W zależności od klasy zmienia się wysokość kwoty wolnej od podatku. Klasy te opierają się na stanie cywilnym, sytuacji dochodowej oraz zależą od ilości etatów.
  Klasa podatkowa 1 – podlegają jej osoby stanu wolnego – czyli kawalerowie, panny, osoby rozwiedzione, owdowiałe, bezdzietne
  Klasa podatkowa 2 – osoby samotnie żyjące oraz samotnie wychowujące dzieci
  Klasa podatkowa 3 – osoby żonate/zamężne, gdzie w związku pracuje tylko jedna osoba lub obie przy bardzo zróżnicowanych dochodach. Osoba zarabiająca więcej wybiera zazwyczaj klasę 3, osoba zarabiająca mniej klasę 5.
  Klasa podatkowa 4 – osoby żonate/zamężne, gdzie partnerzy mają podobne zarobki.
  Klasa podatkowa 5 – patrz KP3
  Klasa podatkowa 6 – osoby mające drugą pracę, która wymaga osobnej karty podatkowej
 • Kwoty wolne od podatku ze względu na posiadanie dzieci
  Egzestyncjalne minimum dzieci w wieku od 0 do 25 lat jest zgodnie z konstytucją wolne od podatku. Dlatego też mamy do dyspozycji kwotę wolną od podatku, która jest regularnie aktualizowana i dopasowywana. Wypłacanie kwoty tej po ukończeniu 18 roku życia wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków.
 • Kraj związkowy (Bundesland)
  Stopa podatku dochodowego jest we wszystkich krajach związkowych równa, jednak różnice pojawiają się w odprowadzanej składce na tzw. ubezpieczenie pielęgnacyjne – w Saksoni pracownik mający dzieci płaci 1,675% (zwykle jest 1,175 %), ponieważ nie zlikwidowanego żadnego święta (dzień wolny od pracy); podatek kościelny również jest inny w zależności od kraju związkowego (Bawaria oraz Badenia-Wirtembergia płacą 8%, pozostałe kraje po 9%)
  • Kwoty wolne od podatku
  Kwoty wolne od podatku obniżają obciążenie podatkowe, ponieważ są traktowane tak, jakby ich nie było – trzeba jednak o nie wnioskować w urzędzie skarbowym.
 • Rok urodzenia
  Podanie daty urodzenia jest ważne, aby móc sprawdzić, czy brana jest pod uwagę ulga podatkowa za wiek – obowiązuje po ukończeniu 64 roku życia.
 • Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
  Kasy chorych mogą nałożyć dodatkowe składki, które pokrywa wyłącznie pracobiorca.