Elterngeld

Elterngeld – Nawet 1800€ miesięcznie

Jeżeli przed narodzinami dziecka pracowaliśmy w Niemczech lub nasz partner pracował lub pracuje w Niemczech, w momencie narodzin dziecka  mamy prawo do niemałego zasiłku. Z tytułu urodzenia dziecka otrzymamy Elterngeld.

Kto ma prawo do tego świadczenia? Ile możemy otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo możemy pobierać świadczenie? Czy możliwa jest wypłata na oboje rodziców?

Elterngeld wypłacany jest od roku 2007, ale w roku 2011 zasady wypłacania świadczenia uległy nieznacznym zmianom. Od tego momentu zasiłek możemy otrzymać z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Wypłata zasiłku możliwa jest gdy wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem, nie pracuje zawodowo albo nie pracuje w pełnym wymiarze godzin (pracuje maksymalnie do 30 godzin tygodniowo). O zasiłek mogą wnioskować zarówno rodzice dzieci własnych, jak i adoptowanych.

Prawo do zasiłku nie będzie jednak przysługiwało, jeśli łączne dochody podlegające opodatkowaniu przekroczą 500 000 € dla pary lub 250 000 € dla osoby samotnej. Mimo że przekroczenie wymienionych kwot jest w naszym przypadku mało prawdopodobne, urząd zażąda od nas dokumentów, w których oświadczymy, że nie przekroczyliśmy powyższych dochodów.

 

Wniosek na Elerngeld

Wniosek o zasiłek należy złożyć pisemnie w odpowiednim urzędzie w zależności od landu, w którym mieszka jedno z rodziców. Mieszkając na przykład w Bawarii, wniosek kierujemy do ZBFS (Zentrum Bayern Familie und Soziales); w Badenii-Wirtembergii – do L-Bank. Wnioskodawcą może być jedno z rodziców lub na zmianę oboje. Drugie z rodziców może także zgłosić chęć ubiegania się o świadczenie, a sam wniosek złożyć w późniejszym terminie. Świadczenie może być wypłacane do 12 miesięcy życia dziecka z możliwością przedłużenia o tak zwane „Partnermonate”, czyli o 2 następne miesiące, gdy o Elterngeld wnioskują oboje rodzice.

Składając wniosek, należy pamiętać, że aby dostać świadczenie za pełny okres, należy to zrobić do trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Nie liczą się tu jednak miesiące kalendarzowe, lecz miesiące życia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po okresie 3 miesięcy od daty narodzin, w zależności od tego, ile się spóźniliśmy, wcześniejsze miesiące przepadają.

 

Wysokość zasiłku

Kwota zasiłku uzależniona jest od dochodu, jaki otrzymywała osoba starająca się o świadczenie. Mówiąc ściślej jest to wyliczane według średnich dochodów z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli średni dochód nie przekroczy 1200 €, Elterngeld wyniesie 67% wartości tych dochodów. W razie większego dochodu procentowa wysokość zasiłku zmniejsza się stopniowo do wartości 65% utraconych dochodów. Ma to miejsce przy wysokości dochodów równych 1240 €.

Należy jednak wiedzieć, że kwota maksymalna, jaką można otrzymać, wynosi € 1800 na miesiąc, minimalnie natomiast można dostać 300 €. W praktyce osoby, które nie pracowały przed urodzeniem dziecka lub pracowały w innym kraju, mogą otrzymać 300 €.

 

Elterngeld dla rodzeństwa

Jeśli w naszym domu prócz noworodka mamy jeszcze inne dzieci i opiekujemy się nimi, można na nie otrzymać dodatek do świadczenia – tzw. Geschwisterbonus. W takim wypadku wysokość świadczenia może wzrosnąć o 10%, minimalnie o 75 €. Zatem jeżeli pobieramy minimalną kwotę zasiłku w wysokości 300 €, razem z Geschwisterbonus otrzymamy 375 €.

Geschwisterbonus można otrzymać po spełnieniu jednego z warunków:

  • Oprócz noworodka mamy starsze dziecko, które jest pod naszą opieką i nie ukończyło 3 lat.

  • Oprócz noworodka mamy dwoje starszych dzieci, które są pod naszą opieką i nie ukończyły jeszcze 6 lat.

  • Oprócz noworodka mamy jeszcze dziecko niepełnosprawne, które znajduje się pod naszą opieką i nie ukończyło 14 lat.

 

Wypłata Elterngeld w praktyce

Przyjrzyjmy się teraz, jak opisana wyżej teoria znajduje zastosowanie w praktyce. Pan Andrzej pracuje w jednej z firm pośrednictwa pracy w Monachium. W tym czasie jego żona Jolanta wraz z dwuletnim dzieckiem żyją w Polsce. Za dwa tygodnie pani Jolanta spodziewa się dziecka. Pan Andrzej nie ma zamiaru rezygnować z pracy ani ograniczać zatrudnienia. W tym wypadku więc o Elterngeld występować będzie pani Jolanta. Ponieważ wcześniej nie pracowała ona ani w Niemczech, ani w Polsce, przysługuje jej prawo do Elterngeld w wysokości minimalnej. W związku z tym, że w ich gospodarstwie domowym pod opieką p. Jolanty jest jeszcze jedno dziecko, ma ona prawo do Geschwisterbonus. W sumie pani Jolanta będzie więc otrzymywać 375 €.