Podatki w Niemczech

Poznaj 9 popularnych mitów o rozliczaniu podatku w Niemczech

9 popularnych mitów o rozliczaniu podatku w Niemczech

Franz Josef Strauß powiedział kiedyś, że im prostsze są przepisy podatkowe, tym bardziej są sprawiedliwe. Prawo podatkowe jednak często jest skomplikowane, co powoduje zamieszanie. W rezultacie, podatnicy (ale czasami także urzędnicy) próbują samodzielnie interpretować te skomplikowane przepisy. Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku podatków w Niemczech krąży wiele plotek. Niewłaściwe informacje i przekłamane fakty przekształcają się z czasem w popularne mity. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy przyjrzeć się najczęściej spotykanym mitom, które pojawiają się przy rozliczaniu podatku z Niemiec. Jeśli po lekturze tego tekstu uznasz go za wartościowy, podziel się nim ze swoimi znajomymi, których również może on zainteresować. Wrzuć go także na swoją tablicę w socjal mediach.  Razem możemy rozwiać te mitologiczne opowieści i lepiej zrozumieć system podatkowy w Niemczech. Gotowy? Zaczynamy!

Mit 1. Twój podatek zostanie zwrócony po rozliczeniu - Prawda czy fałsz?

Gdy rozpoczynasz pracę w Niemczech, często słyszysz o możliwości odzyskania całej zapłaconej kwoty podatku w następnym roku. Wydaje się to logiczne, jeżeli  nie przekroczysz kwoty wolnej od podatku. Wówczas cierpliwie oczekujesz kolejnego rokui i zwrotu podatku. Jednak myślisz, że im więcej zarobisz i więcej podatku zapłacisz, tym większy będzie zwrot. To jakby reguła - zapłaciliśmy, więc dostaniemy z powrotem. Niestety, musimy Cię rozczarować. Gdyby zawsze urząd zwracał całą kwotę zapłaconego podatku, nie miałoby sensu potrącanie go co miesiąc z wynagrodzeń. Oczywiście, wielu z nas (w tym niewykluczone, że także Ty) może otrzymać znaczący zwrot podatku po rozliczeniu. W niektórych przypadkach nawet całą kwotę. Jednak co roku, w niemieckiej kasie pozostaje znaczna suma potrąconych podatków.

Jeśli przepracowałeś cały rok w Niemczech, istnieje szansa na zwrot całej zapłaconej kwoty podatku. Ale to możliwe tylko wtedy, gdy koszty potrafią obniżyć Twój dochód do kwoty wolnej od podatku. Warto przypomnieć, że w roku podatkowym 2022 kwota wolna wynosiła:

  • 10 347 euro dla rozliczenia indywidualnego
  • 20 694 euro dla wspólnego rozliczenia małżonków

Zatem nie zawsze otrzymasz cały zwrot podatku, a w najczarniejszym scenariuszu może się okazać, że nie otrzymasz żadnego zwrotu. Wręcz przeciwnie, będziesz musiał dopłacić. Osoby, które mają zobowiązanie do dopłaty, często mają obowiązek rozliczenia podatkowego.

MIT 2. Czy mając trzecią klasę podatkową zapłacisz mniej podatku.

Jeśli rozważasz zmianę klasy podatkowej w Niemczech, by obniżyć swoje podatki, musisz wiedzieć, że sama klasa podatkowa nie determinuje ostatecznej kwoty podatku, jaką musisz zapłacić. Klasa podatkowa określa jedynie wysokość zaliczek, które będą pobierane z Twojego wynagrodzenia przez cały rok.

Aby poznać dokładną wysokość podatku, musisz złożyć deklarację podatkową (tzw.Einkommensteuererklärung). W tej deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie odliczenia i ulgi, które mogą wpłynąć na ostateczną kwotę podatku, którą będziesz musiał zapłacić.

Gdy otrzymasz decyzję podatkową, tzw. Steuerbescheid, będziesz znać dokładną wysokość podatku do zapłacenia. Wówczas od tej kwoty zostaną odjęte wcześniej pobrane zaliczki podatkowe. Jeśli okazuje się, że zaliczki były zbyt wysokie, otrzymasz zwrot podatku. Natomiast jeśli zaliczki były zbyt niskie, będziesz musiał dopłacić.

Pamiętaj, że zmiana klasy podatkowej może wpływać na wysokość zwrotu lub dopłaty po rozliczeniu, ale nie wpływa bezpośrednio na samą wysokość należnego podatku. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby odpowiednio ocenić, jakie korzyści może przynieść zmiana klasy podatkowej w Twoim konkretnym przypadku. Jeżeli masz pytania w tej kwestii, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Mit 3. Czy osoba zamężna zawsze powinna mieć trzecią klasę podatkową? Nie tak szybko!

Często słyszy się, że osoba zamężna powinna automatycznie mieć przyznaną trzecią klasę podatkową, a kawaler powinien mieć pierwszą. Jednak prawda jest nieco bardziej skomplikowana. W rzeczywistości, status cywilny nie determinuje automatycznie przypisanej klasy podatkowej.

Oczywiście istnieją pewne sytuacje, w których trzecia klasa podatkowa może być korzystna dla osób zamężnych. Jednak wiele zależy od indywidualnych okoliczności, takich jak dochody partnerów oraz sytuacja rodzinna. Jeśli na przykład małżonka mieszkająca w Polsce uzyskuje znaczne dochody, przyjęcie trzeciej klasy podatkowej w Niemczech może skutkować zbyt niskimi zaliczkami podatkowymi. W rezultacie podatnik może być zobowiązany do dopłaty po rozliczeniu z niemieckim Finanzamt.

Warto pamiętać, że istnieją także inne klasy podatkowe, które mogą być bardziej odpowiednie dla osób zamężnych, w zależności od ich sytuacji finansowej i rodzinnej.

Podsumowując, nie można ogólnie stwierdzić, że osoba zamężna powinna mieć trzecią klasę podatkową. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia wszystkich istotnych czynników.
O jednej rzeczy musisz koniecznie pamiętać: Źle dobrana klasa podatkowa może skutkować grubą dopłatą po rozliczeniu podatku.

Mit 4. Po ślubie otrzymam większy zwrot podatku z Niemiec.

Po zmianie stanu cywilnego istnieje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego w Niemczech z małżonkiem lub małżonką, nawet jeśli ślub odbył się pod koniec roku podatkowego a małżonek / małżonka nigdy nie przebywała i nie pracowała w Niemczech. Wspólne rozliczenie w wielu sytuacjach może być korzystne, ponieważ daje możliwość uwzględnienia podwójnej kwoty wolnej od podatku oraz większej  liczby kosztów w deklaracji podatkowej. Na przykład, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego może znacząco wpłynąć na efekty rozliczenia. Więcej o podwójnym gospodarstwie przeczytasz tutaj.

Jednak sam fakt zawarcia małżeństwa nie gwarantuje automatycznie większego zwrotu podatku. Wiele zależy od indywidualnych okoliczności, takich jak dochody małżonka lub małżonki oraz to, czy odprowadzali podatki w Niemczech. Istnieje również możliwość, że w niektórych sytuacjach koszty a co zatem idzie efekt rozliczenia podatku nie ulegnie poprawie nawet po zawarciu małżeństwa.

Podsumowując, małżeństwo w większości przypadków może wpłynąć pozytywnie na efektywność rozliczenia podatkowego. Jednak nie można przyjąć tego za regułę, ponieważ każda sytuacja jest inna.

Mit 5. Czy jeśli raz rozliczę się z podatku w Niemczech, zawsze będę musiał to robić?

Pewnie często słyszysz, że złożenie deklaracji podatkowej oznacza konieczność rozliczania się w przyszłości. Jednak nie jest to prawdą. Wielu pracowników zatrudnionych w Niemczech nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej. Dlatego takie osoby nie będą musiały tego robić w przyszłości i nie powinny się obawiać. Sytuacja wygląda inaczej u tych, którzy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej. Kto ma obowiązek rozliczenia w Niemczech również przeczytasz na naszym blogu.

Jeśli pracownik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, powinien to zrobić w odpowiednim terminie, niezależnie od tego, czy wcześniej już rozliczał się, czy nie. Jeśli tego nie zrobi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzyma wezwanie z urzędu.

Mit 6. Czy świadczenia, które nie są opodatkowane, nie muszą być ujawniane w zeznaniu podatkowym?

Często słyszymy, że świadczenia, takie jak bezrobocie, nie muszą być uwzględniane w zeznaniu podatkowym, ponieważ nie są opodatkowane. Twierdzi się, że nie ma potrzeby ich wykazywania, ponieważ nie mają wpływu na należny podatek. Jednak ta opinia jest nieprawdziwa. Rzeczywiście, na przykład świadczenia takie jak:

  • zasiłek chorobowy (Krankengeld),
  • zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld),
  • zasiłek macierzyński (Elterngeld),

nie podlegają opodatkowaniu, ale wpływają na progresję podatkową. Oznacza to, że wpływają na skalę podatkową dla osiągniętych dochodów, co może skutkować zastosowaniem wyższej stawki podatkowej.

W przypadku długotrwałej choroby powyżej 6 tygodni, świadczenie chorobowe nie jest już wypłacane przez pracodawcę, a obowiązek wypłaty przejmuje kasa chorych (Krankenkasse). Dlatego kwota świadczenia chorobowego nie zostanie uwzględniona na Lohnsteuerbescheinigung. W takiej sytuacji do zeznania podatkowego należy dołączyć zaświadczenie od kasy chorych potwierdzające okres i wysokość otrzymanego Krankengeld. Niestety wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy.

Jeżeli masz wątpliwości, czy jakiekolwiek otrzymane świadczenie lub dochód powinny być uwzględnione w zeznaniu podatkowym, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami.

Wskazówka dla zapominalskich: Niemieckie Finanzamt doskonale wie o wszystkich otrzymywanych w Niemczech świadczeniach. Znane są również dochody osiągnięte na podstawie umowy o pracę. Dlatego osoba, która zapomni uwzględnić istotne kwoty w zeznaniu, otrzyma decyzję podatkową, która uwzględni te świadczenia. Dotyczy to również wcześniej wspomnianego Krankengeld. Podatnik, który zapomniał uwzględnić zasiłek, po rozliczeniu otrzyma decyzję podatkową, która uwzględni to świadczenie. Obliczony podatek może się różnić od wcześniejszych oszacowań. W niektórych przypadkach urząd podatkowy może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Mit 7. Czy urząd skarbowy zawsze ma rację?

Powszechnie uważa się, że urząd skarbowy zawsze ma rację, ale takie przekonanie jest nieprawdziwe. Ponieważ wszyscy popełniamy błędy, niezależnie od naszej profesji, urzędnicy podatkowi również mogą się pomylić. Dlatego w większości przypadków odwołanie od decyzji podatkowej może być skuteczne. Niemniej jednak, nie oznacza to, że każde odwołanie będzie uzasadnione i spowoduje zmianę decyzji organu podatkowego. Warto sprawdzić tro po otrzmymaniu decyzji. Na co zwrócić uwage otrzymując decyzję podatkową z Niemiec przeczytasz tutaj.

Mit 8. Jeżeli na Lohnsteuerbescheinigung nie ma informacji o ubezpieczeniach, to oznacza, że pracodawca ich nie opłacił.

Gdy na Lohnsteuerbescheinigung, w pozycjach od 22 do 27, brakuje informacji dotyczących ubezpieczeń, nie ma powodu do niepokoju. Oznacza to jedynie, że z pewnych powodów składki na ubezpieczenia nie zostały odprowadzone w Niemczech. Może to wynikać z faktu, że zaliczki na ubezpieczenia zostały opłacone w innym kraju. Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne w Polsce jest niższa niż w Niemczech. Pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy w Niemczech, starają się, aby ubezpieczenia były opłacane w Polsce. Jeśli składki na ubezpieczenia są opłacane w Polsce, warto zadbać o odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy. W przeciwnym przypadku organ podatkowy w Niemczech może nie uznać tych składek.

Wskazówka dla delegowanych pracowników: Zaświadczenia od pracodawcy dotyczące opłaconych składek na ubezpieczenie w Polsce często są wydawane w języku polskim. Jednak powinny być one wystawione w języku niemieckim, aby były zrozumiałe dla niemieckiego organu podatkowego. W przeciwnym przypadku może być konieczne uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu.

Mit 9. Nie muszę dołączać zaświadczenia UE/EOG do zeznania podatkowego, jeśli nie uzyskałem dochodu w Polsce.

Nie można bezkrytycznie zaakceptować tego stwierdzenia, szczególnie jeśli podatnik ma stałe miejsce zameldowania w Polsce. Ponadto, jeśli nie przepracował całego roku w Niemczech, będzie zobowiązany do wykazania dochodów z Polski. W takim przypadku, do zeznania podatkowego powinien dołączyć zaświadczenie UE/EOG. Nawet jeśli nie osiągnął dochodu w Polsce, nadal powinien przesłać to zaświadczenie. W przeciwnym razie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy zapyta o przerwę w zatrudnieniu i poprosi o dołączenie wspomnianego zaświadczenia.

Warto pamiętać, że rozliczanie podatków jest poważnym obowiązkiem, który wymaga odpowiedniej wiedzy i dbałości o szczegóły. Niezrozumienie przepisów podatkowych może prowadzić do błędów problemów. Dlatego ważne jest, aby polegać na rzetelnych informacjach i skonsultować się z profesjonalistą lub urzędem skarbowym w razie wątpliwości.

Pamiętaj również, że system podatkowy w Niemczech jest skomplikowany. Dlatego warto, abyś zdobywał wiedzę na temat podatków w kraju, w którym pracujesz lub mieszkasz.

Dokładne zrozumienie zasad podatkowych i sumienne wypełnianie obowiązków podatkowych to klucz do utrzymania prawidłowego stanu finansów osobistych i uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Bądź świadomy i odpowiedzialny podczas rozliczania  podatków, abyś mógł cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem finansowym.