Kindergeld

Działalność gospodarcza w różnych krajach a zasiłek rodzinny Kindergeld – Niemcy

Prawo do Kindergeld jest uregulowane przepisami prawnymi. Prowadząc działalność w różnych krajach i osiągając dochody, może się okazać, że nie spełniamy warunków do pobierania tego świadczenia w Niemczech.

Działalność gospodarcza w Niemczech a zasiłek rodzinny

Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech można jak najbardziej zawnioskować o zasiłek rodzinny Kindergeld musimy jednak spełnić wymogi określone w przepisach prawnych. Prawo do świadczenia Kindergeld przysługuje, jeżeli:

 • jeden z rodziców ma stałe miejsce pobytu / zamieszkania w Niemczech,
 • jeden z rodziców jest w Niemczech podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym, tzn., że potrafi przedstawić dokumenty potwierdzające fakt, że:
  • przebywał w Niemczech co najmniej 183 dni, 
   lub
  • dochody w Polsce w skali roku nie przekroczyły kwoty 4.500 € brutto, 
   lub
  • dochody w Niemczech wyniosły co najmniej 90% ogółu osiąganych dochodów.

Prowadząc zatem działalność gospodarczą w różnych krajach może się okazać, że osiągane dochody w poszczególnych państwach mogą być porównywalne i nie stanowią 90 % dochodu w Niemczech, a my sami z racji prowadzonych interesów nie przebywamy w przeważającej części czasu na terenie niemieckiego państwa.

 

Gewerbe a Kindergeld - dokumenty i najważniejsze informacje

Przede wszystkim do wniosku o ten zasiłek musimy dołączyć Gewerbeanmeldung, czyli potwierdzenie założenia działalności gospodarczej w Niemczech. Kindergeld Gewerbe jest niezwykle istotną kwestią w tej sytuacji. W urzędzie skarbowym, pod który podlegamy, należy złożyć wniosek o traktowanie nas jako podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Najlepiej skorzystać z pomocy księgowego lub biura rachunkowego, które prowadzi nasze sprawy. Ponadto, należy przedłożyć potwierdzenie z wydziału meldunkowego naszego zameldowania w Niemczech, kopie umowy najmu mieszkania oraz dokumenty poświadczenie opłacania czynszu i innych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, aby udowodnić nasz zwyczajowy pobyt Niemczech. Faktury za naszą pracę powinny być wystawiane klientom regularnie np. po zakończeniu poszczególnych etapów prac. Oprócz tego, muszą zawierać informacje niepozostawiające wątpliwości, że nasza praca była wykonywana w Niemczech, podatek odprowadzony do niemieckiego fiskusa, afaktura została opłacona. Dobrze zatem, aby faktury były płacone przelewem na konto firmowe. Jeśli faktury płacone są gotówką, należy prowadzić tzw. Kassenbuch – księgę kasową

 

Niemcy Kindergeld - niezbędne informacje

Familienkassa ma obowiązek sprawdzać czy Kindergeld wypłacony jest zgodnie z przestrzeganiem prawa. Dla prowadzących działalność na własny rachunek oznacza to przedstawianie dokumentów o które prosi urząd. Bardzo często Familienkasse prosi o zestawienie faktur w tabeli wraz z załączeniem kopii faktur i wyciągów z konta. Może się również okazać, że trzeba będzie także wykazać osiągany obrót firmy. Familienkasse może nas także poprosić o kolejne dokumenty poświadczające np. odprowadzanie podatku do niemieckiego urzędu skarbowego. Zazwyczaj urząd prosi o przesłanie kopii decyzji podatkowej

 

Kindergeld z Niemiec - kiedy złożyć wniosek?

Po zmianie przepisów - od 01.01.2018 - Kindergeld może być przyznany od miesiąca, w którym wpłynął nasz wniosek, do maksymalnie 6 miesięcy wstecz. Zatem, aby nie stracić świadczenia za żaden miesiąc, należy wniosek z dokumentami przesłać w odpowiednim czasie. Jednak nie powinno się wysyłać wniosku od razu po założeniu działalności dlatego, że nasz wniosek wobec braku pewnych dokumentów nie będzie brany pod uwagę. Tutaj wyróżnić można dokumenty, takie jak:

 • odprowadzenie podatku do niemieckiego budżetu,
 • nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech,
 • zwyczajowy pobyt w Niemczech zostanie odrzucony. O raz odrzucony okres nie możemy ponownie wnioskować.

Najlepiej zatem poczekać ze złożeniem wniosek do terminu, po którym uzyskuje się status podatnika o nieorganicznym obowiązku podatkowym, a więc po przepracowaniu minimum 183 dni w Niemczech.

 

Co jeszcze trzeba przygotować?

Oprócz wspomnianych wcześniej dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności, istotne są również: aktualny akt małżeństwa na druku unijnym, aktualny akt urodzenia dziecka na druku unijnym i zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem. Familienkassa będzie chciała również sprawdzić, czy mamy prawo do świadczenia rodzinnego i wychowawczego 500+ w Polsce. Zanim wyślemy nasz wniosek o Kindergeld, należy złożyć wnioski na świadczenia rodzinne na dzieci w urzędzie miasta lub gminy pod który podlegamy. W odpowiedzi na złożone wnioski otrzymamy decyzje, które jednoznacznie potwierdzą nasze prawo lub jego brak do świadczeń w Polsce. Kasa rodzinna wyda swoją decyzję w oparciu o decyzję polskiego urzędu lub wyda tzw. decyzję tymczasową. Kindergeld będzie pomniejszony o potencjalnie przysługujące nam świadczenie wychowawcze 500+ oraz zasiłek rodzinny. Po otrzymaniu decyzji polskiego urzędu, Familienkasse koryguje swoją decyzję, jeśli okaże się, że wypłacono nam za niską kwotę świadczenia Kindergeld.