Podatki w Niemczech

Dojazdy, Lekarstwa, podróż służbowa oraz… Niezawodne triki w niemieckim zeznaniu podatkowym

Sezon rozliczeń podatkowych w pełni. Osoby składające zeznania podatkowe jak co roku trapi pytanie, na jaką kwotę nadpłaty podatkowej mogę liczyć w tym roku. Aby odpowiednio przygotować się na następny rok chcielibyśmy podpowiedzieć, co zrobić w tym roku aby rozliczając sięw przyszłym roku otrzymać większą kwotę z urzędu skarbowego.

1. Dojazdy z mieszkania do miejsca pracy

Stała stawka za każdy przejechany kilometr z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy w wynosi 30 centów za kilometr. Dzięki temu oblicza się tzw. Werbungskosten, czyli koszty uzyskania przychodu.
Ze względu na coraz częstsze zatrudnienie pracowników w więcej niż jednym miejscu pracy od tego roku zostanie wprowadzona zmiana. Przede wszystkim nazwa miejsca pracy (Arbeitsstätte) zmieni się na miejsce wykonywania pierwszej działalności („Erste Tätigkeitsstätte”). Jakie korzyści przyniesie owa zmiana?
Dojazdy pomiędzy miejscem zamieszkania a pierwszym miejscem pracy uznawane są za koszty uzyskania dochodu. Jednak dojazdy do pozostałych miejsc zatrudnienia można będzie „wrzucić w koszty”, pod warunkiem, że po zakończeniu pracy w pierwszej firmie jedzie się do domu, a dopiero potem w kolejne miejsce pracy.
Istotne jest, że niekoniecznie musimy poruszać się samochodem. Można chodzić do prac pieszo i także skorzystać z ryczałtu na dojazd.
Należy zwrócić jednak uwagę, że korzystając z komunikacji miejskiej, motorowerów, rowerów, korzystamy z podwiezienia przez kogoś, lub chodzimy do prac pieszo, maksymalna kwota do odliczenia nie przekracza 4.500, 00 Euro. Korzystając z własnego samochodu kwota podstawowa (4,5tys Euro) może zostać zwiększona, jeśli udowodnimy użytkowanie pojazdu i wszystkie związane z tym koszty.

 

2. Podwójne gospodarstwo domowe

Jak powszechnie wiadomo koszty związane z prowadzeniem drugiego gospodarstwa domowego z tytułu pracy można było uwzględnić w zeznaniu podatkowym.
Od teraz jeżeli prowadzimy podwójne gospodarstwo domowe nie musimy już udowadniać czynszu oraz potwierdzać , że istnieje konieczność prowadzenia takiego gospodarstwa domowego. W zamian zostaną wyznaczone rzeczywiste koszty za mieszkanie (maksymalnie 1000€ na miesiąc).

Jednak aby podwójne gospodarstwo domowe mogło zostać uwzględnione jako koszt podatkowy należy spełnić pewne warunki:

  • Po pierwsze osoba, która pragnie odliczyć w zeznaniu koszty podwójnego gospodarstwa domowego musi być najemcą mieszkania oraz wywiązywać się z opłat za lokum (np. przelewy z własnego konta lub imienne rachunki za wynajem).
  • Po drugie, owo drugie mieszkanie jest użytkowane ze względu na odległe miejsce pracy.

 

3. Podróż służbowa oraz diety

Istotną i wartą wspomnienia tegoroczną zmianą jest także to, że obecnie istnieją już tylko 2 progi przyznawania diet. Delegacja jednodniowa do 8-miu godz.= 12€ (kwota ryczałtowa). Delegacja powyżej jednego dnia = 24 € za każdy dzień, a dzień odjazdu oraz przyjazdu po 12€.

 

4. Lekarstwa i inne koszty chorobowe

Osoby korzystające z pomocy medycznej na pewno zainteresuje informacja, że w przypadku gdy kasa chorych nie pokrywa kosztów związanych z chorobą lub leczeniem, mogą one zostać odliczone od podatku. W takiej sytuacji niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) powinien uznać wszystkie koszty, pod warunkiem, że lekarstwa lub leczenie zostały wcześniej wydane na polecenie lekarza.
Odliczone mogą zostać np. koszty: lekarstwa, zabiegi rehabilitacyjne, pobyt w sanatorium, okulary, wózki inwalidzkie itd.

 

5. Odszkodowanie powypadkowe

Jeżeli podczas dojazdu do pracy lub w trakcie podróży służbowej samochodem dojdzie do wypadku, poniesioną w ten sposób stratę można odliczyć od podatku (mogą to być koszty części samochodowych lub za naprawy). Warunkiem jednak jest, że kierowca pojazdu nie był winien lub tylko w małym stopniu.

Pamiętajmy że wysokie koszty podatkowe oznaczają więcej pieniędzy zwracanych przez urząd skarbowy. Zadbajmy więc o swoje portfele odnotowując odpowiednie koszty w zeznaniu.