Kindergeld

Czy po śmierci ojca w Niemczech otrzymam rentę sierocą i Kindergeld, jeżeli wraz z mamą mieszkam w Polsce?

Śmierć rodzica pracującego za granicą to z jednej strony ogromna trauma po ukochanej osobie, a z drugiej strony może pojawić się problem finansowy. Wtedy możemy się starać o rentę rodzinną. Ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe to nie tylko opieka dla osób w wieku emerytalnym bądź dla tych, które utraciły zdolność do pracy. Każdy jest objęty ubezpieczeniem dla osób pozostających przy życiu. Jest to forma zadośćuczynienia w ramach utraty jednego ze źródeł utrzymania.

Wyróżniamy ma rodzaje rent:

 • renta częściowa (Halbwaisenrente) występuje po śmierci jednego z rodziców, w takiej sytuacji należy się 10% renty zmarłego
 • renta sieroca (Waisenrente) występuje, gdy nie żyją oboje rodzice, dostaje się wtedy 20% renty zmarłych.

W obu przypadkach wypłaca się również dodatek dla sierot. Rentę trzeba również rozliczyć.

Dzieciom nieletnim nie wypłaca się bezpośrednio emerytury, lecz rodzicowi lub opiekunowi.

Wypłata emerytury na rzecz dzieci rozpoczyna się wraz ze śmiercią zmarłego, o ile nie otrzymał on żadnej emerytury. Jeżeli zmarły był już na emeryturze, emerytura jest wypłacana pod koniec miesiąca śmierci.

Renta sieroca (dla sierot i półsierot) przysługuje, jeżeli osoba zmarła:

 • pobierała rentę lub emeryturę do chwili śmierci lub
 • pracowała i była ubezpieczona przez minimum 5 lat

Rentę sierocą przyznaje się dzieciom do 18 roku życia lub do 27 lat, jeżeli dziecko:

 • uczy się
 • szkoli się zawodowo
 • jest niepełnosprawne i nie może podjąć pracy.

Okres 27 lat może być wydłużony, gdy naukę w szkole bądź naukę zawodu przerywa obowiązkowa służba wojskowa lub cywilna (sierota kontynuuje naukę mimo ukończenia 27 lat).

Prawo do renty rodzinnej dla sierot mają:

 • dzieci zmarłego
 • dzieci adoptowane
 • dzieci przyrodnie
 • dzieci w ramach rodziny zastępczej

Wniosek na rentę.

Wnioski na wypłatę renty sierocej należy składać w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym. Od 15 roku życia dzieci mogą same złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jak najszybciej po śmierci ubezpieczonego w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. Wypłata emerytury jest możliwa 12 miesięcy wstecz. Oprócz wniosku, potrzebny będzie:

 • akt urodzenia dziecka
 • akt zgonu

Kindergled

W tym samym czasie, kiedy dziecko ma prawo do renty sierocej, otrzymuje również Kindergeld, do 18 roku życia. W chwili osiągnięcia pełnoletności, rodzinne z Niemiec również może być wypłacany po spełnieniu odpowiednich warunków, o których informowaliśmy w tekście:O czym wiedzieć w przypadku pobierania Kindergeld na dzieci pełnoletnie?

Jeżeli dziecko, które otrzymuje rentę półsierocą, mieszka w Polsce, wniosek na Kindergeld jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzane są dochody drugiego rodzica, żyjącego w Polsce. Ważne jest czy rodzic pracuje i czy w Polsce pobiera świadczenia rodzinne. Każdy wniosek opracowywany jest indywidualnie.

Oprócz standardowych dokumentów, które podajemy na naszej stronie do Kindergeld potrzebna będzie także decyzja o przyznanej rencie i rodzica

Może zdarzyć się, że instytucja przyznająca świadczenie zażąda dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.