Podatki w Niemczech

Czy mogę odliczyć koszty w rozliczeniu podatkowym z Niemiec, jeżeli zginęły mi rachunki?

Koszty uwzględnione w zeznaniu podatkowym wpływają znacznie na efektywność rozliczenia podatkowego z Niemiec. Im większą kwotę uda się odpisać, tym większy zwrot podatku można otrzymać. W związku z tym przygotowując się do rozliczenia podatkowego z Niemiec, na pewno masz pewne pytania. Co się stanie, jeżeli dokumenty potwierdzające koszty zaginęły? Czy mimo wszystko można ująć je w zeznaniu? Czy w ogóle można próbować uwzględniać koszty bez ich udokumentowania? Jakie konsekwencje poniesie podatnik, jeżeli nie będzie w stanie przedłożyć załączników, gdy urząd o nie zapyta? Czy taka sytuacja w jakiś sposób wpłynie na kalkulacje zwrotu podatku?

Czy należy mieć potwierdzenia kosztów, aby odpisać je w deklaracji podatkowej z Niemiec?

Na powyższe pytania można odpowiedzieć dwojako. Po pierwsze oficjalnie: na wszystkie koszty ujęte w zeznaniu podatkowym podatnik powinien mieć dokumenty. Powinny one jednoznacznie je potwierdzać. Oczywiście praktyka zawsze odbiega od teorii i nierzadko nie mając żadnych potwierdzeń, udaje się je odpisać. Wszystko będzie zależało od wysokości ujętych w zeznaniu kosztów. Im są one wyższe, tym większe jest prawdopodobieństwo, że urząd zechce je zweryfikować. Na celowniku od lat są koszty związane z podwójnym gospodarstwem. Uwzględnienie ich w deklaracji podatkowej nie rzadko bardzo pokaźnie zwiększa zwrot. Cześć urzędów nie uzna ich bez weryfikacji. Z powyższego wynika, że warto próbować odpisywać koszty w deklaracji podatkowej. Co więcej, zaleca się to zrobić nawet mimo zagubienia rachunków i innych dokumentów.

Przydatna wskazówka:

Jeżeli podatnik nie ma rachunków, jest zobowiązany, aby przekonać urząd do ich poniesienia. Powinien zatem postarać się, aby poniesione wydatki były jak najbardziej wiarygodne dla fiskusa. Pomocne, w takim przypadku będą listy ze szczegółami poniesionych wydatków. Koszty powinny być rozpisane ze względu na rodzaj wydatku, kwoty i daty. Koszty dojazdów do pracy lub związane z podwójnym gospodarstwem mogą zostać uznane bez rachunków. Wówczas w przypadku podróży własnym samochodem powinny być potwierdzone przebiegiem pojazdu. 

 

Jakie konsekwencje poniesie podatnik, jeżeli na wezwanie urzędu nie przedłoży potwierdzeń kosztów?

Jak wspomniano wyżej, urząd może sprawdzić, czy ujęte w rozliczeniu podatkowym z Niemiec koszty miały miejsce. Od kilku lat sprawdza to dość skrupulatnie. Wówczas wysyła pisemne zapytanie w tej sprawie. Zawsze warto na takie zapytanie odpisać. W przypadku braku dokumentów wypada podać, z jakich przyczyn nie jesteśmy w stanie ich dostarczyć. Nie trudno się domyślić, że fiskus wówczas z dużym prawdopodobieństwem odrzuci ujęte w zeznaniu wydatki. Następstwem tego będzie decyzja przyznająca mniejszy niż oczekiwany zwrot. Nie będzie również możliwości, aby zasadnie się odwołać. Żadnych innych konsekwencji w przypadku rozliczenia w Niemczech poza mniejszym zwrotem nie należy się spodziewać.

 

Koszty ubrań, narzędzi roboczych i prowadzenia konta w zeznaniu podatkowym?

Oczywiście koszty mogą być uznawane, bez dokumentów. Przykładem na to, że są wydatki związane z zakupem ubrań roboczych i narzędzi. Wiele urzędów może uwzględnić nieprawomocny ryczałt 103 euro. W niektórych przypadkach urzędy skarbowe akceptują nawet kwotę 150 euro. Jeżeli fiskus odrzuci ryczałt, będzie wiadomo, że w przyszłości, nie ma sensu uwzględniać go w zeznaniu. Chyba że zmieni się urząd, do którego trafia zeznanie podatkowe.

Innym przykładem wydatków, które nie wymagają udokumentowania, są tzw. Kontoführungsgebühren. Pod tym pojęciem kryją się opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Bez żadnych dowodów i załączników urząd powinien uznać kwotę ryczałtu w wysokości 16 euro.

 

Czy w ogóle należy przejmować się rachunkami, jeżeli ich suma nie przekracza 1000 euro?

W Niemczech obowiązuje ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodu, która wynosi 1000 euro. Więcej na temat tzw. Arbeitnehmer-Pauschallbetrag można przeczytać na naszym blogu. Mimo inflacji, rosnących kosztów utrzymania wspomniana kwota pozostaje niezmienna. Jeżeli suma wydatków, nie przekracza wymienionego ryczałtu i tak on zostanie uwzględniony w deklaracji podatkowej. W związku z tym w takiej sytuacji praktycznie nie należy przejmować się rachunkami. Udokumentowanie kosztów w tym przypadku w żaden sposób nie wpłynie na kalkulacje i ostateczny zwrot. Tylko prowadzący tzw. Gewerbe na terenie Niemiec i odprowadzający podatek VAT powinni zbierać wszystkie rachunki kosztowe. Nawet jeżeli nie przekroczą one 1000 euro, mogą być istotne przy rozliczeniu VAT. 

 

Czy warto, żebym się rozliczał, jeżeli nie mam żadnych kosztów i rachunków?

Wiele osób pracujących w Niemczech otrzymuje zakwaterowanie i pieniądze na dojazd od pracodawcy. Nie ponoszą także żadnych innych kosztów, które mogłyby zostać ujęte w zeznaniu. Czy w takiej sytuacji warto im wysyłać do niemieckiego Finanzamt deklarację podatkową? Czy będzie to opłacalne i czy efektem będzie zwrot podatku? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko będzie zależało od indywidualnej sytuacji i istotnych dla tej kwestii danych podatnika, czyli:

  • od osiągniętego dochodu
  • od wysokości (w stosunku do dochodu) potrąconej zaliczki na podatek, 
  • od posiadanej klasy podatkowej,
  • od sytuacji rodzinnej,
  • od okresu zatrudnienia.

Dopiero znając odpowiedzi na powyższe pytania, można dokonać kalkulacji i wyliczyć, czy rozliczenie będzie opłacalne. Jeżeli okaże się nieopłacalne, warto sprawdzić, czy zaznanie mimo to nie powinno znaleźć się w urzędzie. Innymi słowy, należy sprawdzić, czy podatnik nie ma obowiązku rozliczenia. O tym, kto jest zobowiązany do rozliczenia podatkowego z Niemiec, można przeczytać naszym blogu. W przypadku takiego obowiązku mimo nieopłacalności rozliczenia nie warto go lekceważyć. Dlaczego? Odpowiedź można znaleźć w tekście o konsekwencjach braku rozliczenia. 

 

Czy mimo posiadania rachunków kosztowych mogę nie otrzymać zwrotu podatku?

Wiemy już, że w przypadku braku odliczeń podatkowych w wielu wypadkach złożenie deklaracji może być opłacalne. W związku z tym rozliczenie podatku w Niemczech zawsze niesie za sobą pewien dreszczyk emocji. Prawie każdy chce poznać wynik rozliczenia, czyli wysokość zwrotu ew. dopłaty. Mając sporo udokumentowanych kosztów, rozliczający podatek spodziewają się solidnego zwrotu. W niektórych sytuacjach może być jednak inaczej. Zwrotu podatku nie będzie można uzyskać, jeżeli: 

  • zaliczki na podatek nie zostały w ogóle zapłacone,
  • odprowadzone zaliczki na podatek były za niskie w stosunku do osiągniętego dochodu,
  • podatnik uzyska w Niemczech status podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Warto pamiętać, że poniesione koszty podatkowe obniżają tylko i wyłącznie kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dzięki temu można oczywiście uzyskać jakiś zwrot. Jednak nie koniecznie będzie on równy poniesionym wydatkom. 

Często osoby pracujące w Niemczech zadają nam pytanie, czy powinny zbierać rachunki za mieszkanie. Wprost mówią, że dzięki temu, że rachunek nie będzie wystawiony koszty noclegu, czy mieszkania będą niższe. Upominać się o te rachunki można przyjąć, że uzyskany rabat, może dorównywać otrzymanemu zwrotowi podatku. Warto więc mimo wszystko poprosić o taki rachunek.